Czat inwestorski z Grupą Azoty

opublikowano: 26-04-2022, 12:01
aktualizacja: 29-04-2022, 10:09

Zapraszamy do lektury czatu inwestorskiego z Markiem Wadowskim, wiceprezesem Grupy Azoty, który odbył się 29 kwietnia o godz. 12.00.

Marek Wadowski w Grupie Azoty odpowiada za zarządzanie finansami i politykę rachunkowości, monitoring realizacji planów, planowanie, budżetowanie i kontroling, fuzje i przejęcia oraz relacje inwestorskie.

Kamil Zatoński PB Dzień dobry! Witam serdecznie na czacie inwestorskim, którego gościem jest Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty.

Marek Wadowski Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym czacie. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest wynikom spółek Grupy Azoty w IV kwartale 2021 i w roku 2021. Zapraszam do zadawania pytań.

Inwestor Czy spółka rozważa inwestycję w zielony wodór i stać się jego producentem? Jeśli tak to w jakim horyzoncie czasowym może się to wydarzyć?

Marek Wadowski Inwestycje w źródła energii zielonej są elementem naszego wieloletniego planu inwestycji. Dostępność technologii wielkiej skali produkcji zielonego wodoru zwiększa się z roku na roku i liczymy, że w drugiej połowie dekady dojdzie do poziomu dla nas atrakcyjnego.

Inwestor Spółka podała, że gaz płynie i produkcja odbywa się normalnie. Ale jak w dłuższym horyzoncie obecna sytuacja wpłynie na ekonomikę produkcji nawozów w Polsce?

Marek Wadowski Potwierdzam, w chwili obecnej nie ma zagrożeń dla ciągłości produkcji a na jej opłacalność w obszarze nawozów azotowych wpływa oczywiście cena gazu ziemnego. Jego ceny w obecnej chwili są wysokie ale stabilne umożliwiające generowanie dodatnich marż. Warto wskazać także na utrzymywanie się wysokich cen dla nawozów azotowych (z uwagi na wysokie ceny gazu ziemnego) w całej Europie a nawozów wieloskładnikowych i DAP na rynkach światowych.

Inwestor Co jest przyczyną wzrostu EBITDA segmentu chemia w IV kwartale? Jakie są perspektywy na utrzymanie takich wyników?

Marek Wadowski W Segmencie Chemia zanotowano istotny wzrost wyników w 4Q2021 w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, co było skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu cen wszystkich produktów. Największe wzrosty cen odnotowała melamina, mocznik na potrzeby techniczne i NOXy, w konsekwencji wysokiego popytu na te produkty. Pozytywnie na wypracowane marże oddziaływały również wyższe wolumeny sprzedaży. Negatywny wpływ na wyniki segmentu miały wyższe ceny surowców, jednak zostały one z nadwyżką skompensowane cenami i wolumenami sprzedanych produktów. Do perspektyw w roku 2022 podchodzimy ostrożnie, niemniej jednak w Segmencie Chemia r/r wydaje się ona stabilna.

Inwestor Jak wpłynie informacja z Rosji o gazie na działanie spółki?

Marek Wadowski Polska jest już dość dobrze zdywersyfikowana pod względem kierunków zaopatrzenia w gaz i nie spodziewamy się w najbliższej przyszłości ograniczenia dostaw do naszych zakładów. W związku z powyższym ta informacja nie ma wpływu na nasze fukcjonowanie.

Inwestor Czy ceny gazu przełożyły się na niższy popyt w Polsce na nawozy w sezonie 2021/2022? A jeśli tak, to ile - wg. Państwa szacunków - spadło zapotrzebowanie

Marek Wadowski Oczywiście, aktualny poziom cen nawozów jest wyzwaniem. Grupa Azoty ulokowała wyprodukowany wolumen nawozów na rynku krajowym z uwagi na niższy import.

Inwestor Jakie czynniki oprócz cen gazu są najważniejsze dla wyników grupy?

Marek Wadowski Do głównych czynników wpływających na poziom wypracowanych wyników przez Grupę Azoty należą ceny głównych surowców energetycznych (gaz, węgiel, energia elektryczna), surowców ropopochodnych (benzen, fenol, propylen), jak również ceny uprawnień do emisji CO2. Wskazane czynniki stanowią ok. 70% kosztów rodzajowych działalności operacyjnej.

Inwestor Czy można coś powiedzieć o długoterminowych tendencjach popytowych (w tym cenowych) w najważniejszych grupach produktów spółki?

Marek Wadowski Nie zakładamy istotnych zmian w poziomie popytu na nasze produkty. Wyjątkiem jest popyt na nawozy, który sezonowo w drugim kwartale corocznie spada.nnTrudny okres czeka branżę motoryzacyjną i dużo będzie zależało od sytuacji w tym obszarze. Perspektywy dla pozostałych branż, gdzie lokujemy nasze produkty, zarówno w zakresie tworzyw jak i produktów OXO, bieli tytanowej i melaminy pozostają stabilne.

XxX jak duże jest ryzyko ograniczenia produkcji w wyniku zamknięcia dostaw przez Gazprom?

Marek Wadowski Wstrzymanie dostaw gazu przez Rosję do Polski nie powoduje wzrostu ryzyka ograniczenia produkcji w naszych zakładach.

Inwestor Czy spółka będzie aktywna na polu przejęć, a jeśli tak, to kto moze się znaleźć w obszarze jej zainteresowania?

Marek Wadowski Zgodnie z naszą strategią, w perspektywie roku 2030 zakładamy podejmowanie działań akwizycyjnych, które pozwolą na osiągnięcie celów strategicznych w obszarze technologii produkcji energii niskoemisyjnej i udziału we wspólnych przedsięwzięciach.

Mateusz Dzień dobry! Moje pytanie brzmi: jak na działalność spółki wpływa/wpłynie wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu? Jak spółka jest na to przygotowana?

Marek Wadowski Wstrzymanie dostaw gazu przez Rosję do Polski nie wpłynęło na bilans gazu w polskim systemie gazowym. Warto podkreślić, że dla Polski ryzyko ograniczenia dostaw gazu jest nieodłącznym elementem działania od lat.nJako Grupa Azoty mamy na tę okoliczność przygotowane stosowne procedury działania uzależnione od skali i czasu ewentualnych ograniczeń.

Inwestor Jakie są Państwa relacje kapitałowe/strukturalne z Acron PAO (kontrolowanym przez W. Kantora) wpisanego na polską listę sankcyjną?

Marek Wadowski Pan W. Kantor posiada pośrednio łącznie 19,82% udziału w kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty S.A., co nie powoduje istotnych skutków dla Spółki. Pan Kantor:n

  • nie jest właścicielem Spółki,
  • nie kontroluje Spółki,
  • nie nominuje członków jej organów statutowych,
  • nie ma wpływu na działalność operacyjną,
  • ani nie jest beneficjentem rzeczywistym Grupy Azoty SA

Sankcje dotykające akcjonariuszy mniejszościowych ograniczają – w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy – ich możliwości wykonywania praw z akcji, które nabyli, w tym zamrożenie takich akcji, dywidend z ich tytułu oraz wartości narosłych z aktywów lub wygenerowanych przez te aktywa.

Inwestor Jak objęcie sankcjami rosyjskich konkurentów Grupy Azoty wpłynie na polski rynek nawozów? Z jakich źródeł można zastąpić nawozy importowane przez te podmioty?

Marek Wadowski W Polsce produkuje się więcej nawozów niż potrzebują Polscy rolnicy. Zarówno w nawozach azotowych jak i wieloskładnikowych produkowane są typy nawozów, które są dostosowane do realiów polskiego klimatu i wymagań agrotechnicznych.nnBrak nawozów z Rosji a także z innych krajów nie będzie skutkował brakiem nawozów dla polskich rolników. Rynek krajowy jest priorytetowy dla Grupy Azoty a nawozy sprzedawane są przez cały rok.

Marek Wadowski Szanowni Państwo. Czas naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca. Dziękuję za interesujące pytania. Do zobaczenia na kolejnym czacie.

Kamil Zatoński PB Dziękujemy za odpowiedzi i za udział.

Na czat zaprosiła Grupa Azoty.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane