Cztery dotacyjne szanse dla firm z Mazowsza

Dorota Zawiślińska
opublikowano: 01-11-2016, 22:00

Projekty B+R, współpraca z nauką, rozwój laboratoriów — m.in. na to mogą zdobyć dotacje przedsiębiorstwa z regionu

Na wsparcie mazowieckiego biznesu w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO) zarezerwowano ponad 1,5 mld zł. Na dofinansowanie mogą liczyć przede wszystkim projekty związane z tworzeniem warunków do powstawania nowych firm, wprowadzaniem nowych produktów i usług na rynek, umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej oraz prace badawczo-rozwojowe.

Zobacz więcej

Pixaby CC0 Public Domain

— Do tej pory przedsiębiorcy działający na Mazowszu złożyli 857 wniosków na łączną kwotę wsparcia ponad 589 mln zł — podkreśla Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). 31 października ruszyły aż cztery konkursy na unijne granty dla innowacyjnych firm z regionu.

— W sumie 128,1 mln zł przeznaczamy na powstawanie i rozwój centrów B+R w przedsiębiorstwach, prowadzenie prac eksperymentalnych i poszukiwanie nisz rozwojowych, a także na współpracę z nauką oraz usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu — wylicza dyrektor MJWPU, która organizuje nabory z RPO.

Doradzą przedsiębiorcom

Batalię o fundusze przeznaczone na początkową fazę rozwoju biznesu firmy MSP mogą stoczyć w ramach działania 3.1. MJWPU czeka na wnioski do 9 stycznia przyszłego roku. — Dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości regionu ważny jest dostęp do profesjonalnych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB). Uruchamiany przez nas konkurs z budżetem 6,5 mln zł dotyczy działań IOB w zakresie m.in. wsparcia MSP, inkubacji i akceleracji przedsiębiorstw czy też oferowania usług mających na celu wdrożenie innowacji technologicznych — wyjaśnia Mariusz Frankowski. Jakie przedsięwzięcia mogą liczyć na granty? Chodzi o usługi proinnowacyjne świadczone firmom przez IOB. Akredytowane przez urzędy marszałkowskie firmy konsultingowe otrzymają dofinansowanie sięgające 80 proc. kosztów projektu, czyli nawet do 2,5 mln zł. Maksymalny poziom wsparcia dla jednej firmy z sektora MSP przez IOB może wynieść 100 tys. zł.

— Tworzony na Mazowszu system akredytacji IOB to działanie niezwykle potrzebne. Kryteria wyboru tych instytucji mogą budzić jednak wątpliwości — zwraca uwagę Magdalena Jackowska-Rejman, prezes firmy techBrainers. Jej zdaniem, firmy doradcze, które mają wiedzę, zasoby, kompetencje i rzetelnie świadczą usługi konsultingowe, często są dyskwalifikowane w przyznawanej akredytacji.

— Obecnie firma MSP może otrzymać dotacje na doradztwo tylko wtedy, gdy korzysta z usługi IOB. Trudno wiec powiedzieć, czy działanie 3.1 ma pomóc firmom podjąć właściwe decyzje w obszarze innowacji, czy też IOB na Mazowszu pomoże zdobyć doświadczenie i możliwość świadczenia takich usług. Liczę na to, że pierwsze śliwki robaczywki i tak potrzebny w województwie ekosystem innowacji będzie modyfikowany, by realizował swój główny cel: wzrost innowacyjności mazowieckiego biznesu — podkreśla Magdalena Jackowska-Rejman.

Nie tylko dla innowatorów

Na dotacje mają też szanse przedsiębiorstwa, które do tej pory nie prowadziły prac badawczo-rozwojowych, ale je planują. W działaniu 1.2. czekają na nie tzw. bony na innowacje. Tutaj do zgarnięcia jest w sumie ponad 13 mln zł. O pieniądze mogą powalczyć zarówno MSP, jak i przedsiębiorstwa posiadające status spin-off, czyli wywodzące się ze środowiska naukowego.

— Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie od instytucji naukowych usług opracowania innowacji produktowych lub procesowych, w tym również wzorniczych. Mogą to być badania przemysłowe lub prace rozwojowe — tłumaczy Mariusz Frankowski. Na każdy projekt będzie można dostać 200 tys. Wkład własny przedsiębiorcy musi wynosić minimum 20 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, a okres realizacji całego przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż rok. Unijną kasę z RPO zarezerwowano też na tworzenie i rozwój firmowych laboratoriów i centrów badawczo-rozwojowych. Takie możliwości dotacyjne daje działanie 1.2. Budżet konkursu sięga aż 86,8 mln zł.

— Wsparcie obejmie m.in. inwestycje w specjalistyczną aparaturę, sprzęt i technologie niezbędne do prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie będzie przedstawienie agendy badawczej zgodnej z inteligentnymi specjalizacjami Mazowsza — wyjaśnia dyrektor MJWPU. Wśród nich jest m.in. bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoka jakość życia. O granty mogą się ubiegać tu zarówno MSP, jak i duzi gracze oraz powiązania kooperacyjne.

— W przypadku dużych firm należy pamiętać o zapewnieniu konkretnych efektów dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 20 mln zł — dodaje Mariusz Frankowski.

Nieodkryte rewiry

Ciekawie zapowiada się ostatni konkurs, który dotyczy wsparcia procesu eksperymentowaniaoraz poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. Dotowane będą firmowe projekty badawczo-rozwojowe w obszarach innych niż wskazane w strategicznych dokumentach dla Mazowsza, czyli wykraczające poza inteligentne specjalizacje. W działaniu 1.2. RPO przeznaczono na ten cel 21,7 mln zł. O dotacje mogą walczyć zarówno MSP, duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 3 mln zł. Szefowie firm muszą się jednak liczyć z koniecznością poniesienia wkładu własnego na poziomie co najmniej 20 proc. wartości projektu. Natomiast okres jego realizacji nie może przekroczyć dwóch lat.

— RPO to szansa zarówno dla dużych przedsiębiorstw w obszarze infrastruktury badawczej, jak i mniejszych projektów związanych z pracami B+R. Konkursy umożliwiają ubieganie się o fundusze również podmiotom, których działalność nie jest bezpośrednio związana z tzw. regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, czyli najbardziej rozwojowymi dla danego regionu obszarami gospodarki. RPO to również szansa dla mazowieckich firm na pozyskanie stosunkowo dużych pieniędzy. Rywalizacja w konkursach ogólnopolskich toczy się de facto o mniejszą pulę. Dlatego poszukujący źródeł dofinansowania przedsiębiorcy nie mogą zapominać o możliwościach oferowanych konkretnym regionom — konkluduje Jan Kordasiewicz, ekspert od funduszy unijnych z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

 

128 mln zł Taką łączną kwotę firmy z Mazowsza mogą zdobyć w czterech nowych konkursach.

 

Najnowsze konkursy z dotacjami dla przedsiębiorców w woj. mazowieckim

Nr działania/ Początek naboru/ Zakończenie naboru/ Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie

3.1.2 (Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw)

31 października - 9 stycznia 2017 r.
— projekty związane z analizą rynku pod kątem zapotrzebowania na dane usługi
— usługi doradcze i eksperckie świadczone przez instytucje otoczenia biznesu
— projekty związane z ewaluacją poziomu jakości świadczonych usług

Budżet konkursu: 6,5 mln zł

1.2 (Bony na innowacje)

31 października - konkurs bez terminu zakończenia
— projekty polegające na zakupie od instytucji naukowych usług opracowania innowacji produktowych lub procesowych, w tym wzorniczych

Budżet konkursu: 13 mln zł

1.2 (Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw)

31 października - 4 stycznia 2017 r.
— inwestycje w specjalistyczną aparaturę, sprzęt i technologie niezbędne do prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami

Budżet konkursu: 86,8 mln zł

1.2 (Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz)

31 października - 4 stycznia 2017 r.
— projekty badawczo-rozwojowewykraczające poza regionalneinteligentne specjalizacje

Budżet konkursu: 21,7 mln zł

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu