DSS przedstawił wreszcie raport za I kwartał

Znajdujący się w upadłości likwidacyjnej DSS opublikował wreszcie raport z wynikami za pierwszy kwartał. Otwiera to drogę do wznowienia handlu akcjami spółki na GPW.

Z miesięcznym opóźnieniem znajdujące się w upadłości likwidacyjnej Dolnośląskie Surowce Skalne opublikowały raport finansowy za pierwszy kwartał. Przychody skurczyły się o ponad połowę do 32 mln zł, zysk operacyjny to blisko 10 mln zł, a strata netto 3,6 mln zł.

Jednocześnie zobowiązania długoterminowe podliczono na 67 mln zł, a krótkoterminowe na 819 mln zł, przy kapitale własnym wartości 29 mln zł. Na koniec marca środki pieniężne w posiadaniu spółki przekraczały 8 mln zł.

W kwietniu kielecki sąd zdecydował o postawieniu spółki w stan upadłości likwidacyjnej. Nie przekreśla to jednak – zdaniem władz firmy – szans na zmianę formy postępowania na dającą możliwość zawarcia układu z wierzycielami. Jak przekonują włodarze DSS, likwidacja firmy w praktyce oznaczać będzie, że z majątku spółki zaspokojone będą tylko roszczenia Kredyt Banku i firmy Bogl a Krysl, które posiadają stosowne zabezpieczenia. Pozostali wierzyciele, a tym bardziej akcjonariusze nie mogą w takim scenariuszy liczyć na odzyskanie zainwestowanych pieniędzy.
- Głównym źródłem finansowania wykonania układu mają być bieżące przychody generowane przez przedsiębiorstwo Spółki. Aktualny stan tegoż przedsiębiorstwa daje podstawy do przyjęcia, iż w kolejnych latach wykonywania układu Spółka będzie w stanie uzyskać nadwyżkę finansową w kwocie 35-40 mln zł rocznie, z czego 20-25 mln zł z działalności podstawowej w postaci produkcji i sprzedaży kruszyw, a pozostałe kwoty z produkcji mas mineralno-asfaltowych, sprzedaży wybranych zbędnych aktywów, egzekucji wierzytelności oraz emisji nowych akcji lub obligacji. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż Internetowy Dom Maklerski S.A. zobowiązał się, iż w przypadku zmiany opcji postępowania upadłościowego na układową podejmie działania zmierzające do zagwarantowania objęcia emisji akcji lub obligacji Spółki w kwocie 15-30 mln zł. Ponadto z chwilą zmiany opcji upadłości Spółka cofnie zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości co spowoduje jego uprawomocnienie i zwrot do masy upadłości środków zajętych w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych przed ogłoszeniem upadłości w kwocie 5-8 mln zł. Odnośnie możliwości generowania przez przedsiębiorstwo Spółki w kolejnych latach nadwyżki finansowej umożliwiającej realizację układu, Zarząd Spółki zamierza ograniczyć działalność Spółki do produkcji i sprzedaży kruszywa (uzupełniając ją w miarę możliwości o sprzedaż mas bitumicznych z własnych wytwórni). Jednocześnie Spółka i Grupa nie zamierzają kontynuować działalności w sektorze budownictwa drogowego – podano w raporcie.

W maju na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego GPW zawiesiła obrót akcjami DSS do czasu, aż spółka opublikuje sprawozdanie. Można oczekiwać, że na początku nowego tygodnia handel zostanie wznowiony.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / DSS przedstawił wreszcie raport za I kwartał