Ferrum <HUFE.WA> 41/2002 Zakup nieruchomości

30-09-2002, 16:11

41/2002 ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Zarząd "Huta Ferrum" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 września 2002 r. Spółka powzięła wiadomość o notarialnym podpisaniu w dniu 27.09.2002. umowy sprzedaży przez Standardkessel Ferrum sp. z o.o. na rzecz "Huty Ferrum" S.A.:

a) prawa użytkowania wieczystego działek gruntu (położonych w Katowicach w rejonie ulic Porcelanowej, Hutniczej i Murckowskiej - łączny obszar 1.25.70 ha) oraz własność stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności, hali produkcyjnej, wpisanych do księgi wieczystej KW Numer 52098 Sądu Rejonowego w Katowicach, z towarzyszącymi jej zabudowaniami, budowlami i infrastrukturą techniczną za cenę w łącznej kwocie 6.497.904 zł b) pięciu suwnic pomostowych za cenę w łącznej kwocie 262.096 zł

Zakupione przez emitenta aktywa były dotychczas wykorzystywane przez przez Standardkessel Ferrum sp. z o.o. do działalności produkcyjnej polegającej na konstrukcji, produkcji i montażu kotłów (PKD 2830A). Emitent nie planuje zmiany sposobu wykorzystania tych aktywów.

Wartość ewidencyjna zakupionych aktywów w księgach rachunkowych "Huta Ferrum" S.A. wynosi 6.760 tys zł. Źródłem finansowania zakupionych aktywów są środki pochodzące ze zbycia udziałów w Standardkessel Ferrum sp. z o.o.

Kupujący posiada swoich przedstawicieli w organach Standardkessel Ferrum sp. z o.o.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi wartość 10 % kapitałów własnych emitenta.

Data sporządzenia raportu: 30-09-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Ferrum &lt;HUFE.WA> 41/2002 Zakup nieruchomości