Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii

dr Paweł Grzejszczak,Dominika Cabaj
opublikowano: 10-03-2010, 00:00

Widoczny w ostatnich 2-3 latach wzrost zainteresowania budową mocy wytwórczych w energetyce odnawialnej, przede wszystkim elektrowni wiatrowych, wynika z wprowadzenia prawnych mechanizmów wsparcia dla producentów "zielonej energii". Unia Europejska przyjęła rozwiązania prawne wymuszające na krajach członkowskich wprowadzenie takich regulacji. Dominuje model finansowania takich przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, a jego stałym elementem są fundusze europejskie dostępne w formie refinansowania tzw. wydatków kwalifikowanych. Fundusze te można uzyskać w konkursach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz — dla mniejszych inwestycji — z regionalnych programów operacyjnych obowiązujących w województwach. Ponieważ fundusze europejskie nie mogą być wyłącznym źródłem finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE), inwestorzy muszą zwykle zapewnić dodatkowe finansowanie zewnętrzne.

Związana z kryzysem rezerwa komercyjnych banków wobec współfinansowania takich inwestycji potęguje niepewność co do pozyskania środków. W Polsce banki wskazują przede wszystkim na ryzyko regulacyjne związane ze zmiennością prawa i z brakiem rozwiązań dotyczących systemów wsparcia, które wykraczałyby poza 2017 r. Dlatego przy więk- szych inwestycjach w OZE aktywne są głównie banki wyspecjalizowane w kredytowaniu takich przedsięwzięć (np. Bank Ochrony Środowiska) i międzynarodowe instytucje: Europejski Bank Inwestycyjny i EBOiR, kierujące się innymi niż banki komercyjne regułami finansowania projektów infrastrukturalnych.

W tej sytuacji tym ważniejsze jest także odpowiednie zaplanowanie inwestycji w OZE pod względem podatkowym. Szczególnie trzeba rozważyć i odpowiednio zaplanować podatkowe ujęcia (zwłaszcza dotyczące podatków dochodowych) otrzy- manych funduszy europejskich lub innego finansowania. Warto też wziąć pod uwagę zwrot VAT od wydatków inwestycyjnych przy planowaniu cash-flow przedsięwzięcia. Przy inwestycjach w OZE istotnym elementem kalkulacji kosztów jest podatek od nieruchomości. Dogłębna analiza składników inwestycji pozwala najczęściej ograniczyć ryzyko związane z nieprecyzyjnymi przepisami i wyraźnie zmniejszyć obciążenie podatkowe. Mogą pojawić się też specyficzne zagadnienia, np. opodatkowanie zielonych certyfikatów.

Praktyka pokazuje, że finansowanie w Polsce budowy OZE wymaga tworzenia złożonych struktur, uwzględniających środki europejskie, publiczne i z banków, najczęściej specjalizujących się w takich projektach. Ta tendencja prawdopodobnie będzie się pogłębiała, tym bardziej, że należy się spodziewać kontynuacji wsparcia budowy źródeł odnawialnych z funduszy unijnych także po 2013 r.

dr Paweł Grzejszczak

Dominika Cabaj

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: dr Paweł Grzejszczak,Dominika Cabaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu