Firmę można wziąć w dzierżawę

opublikowano: 27-02-2012, 00:00

Nie masz pomysłu na własny biznes, nie stać cię na kupno istniejącej firmy – weź ją w dzierżawę

Oprócz założenia własnej spółki albo kupienia już istniejącej jest jeszcze jeden sposób, aby stać się przedsiębiorcą — firmę można wziąć w dzierżawę. Nie potrzeba wtedy kapitału na start.

— Zamiast tworzyć od podstaw nową firmę, uzyskujemy prawa do korzystania i czerpania korzyści z istniejącego już, funkcjonującego przedsiębiorstwa — zauważa Agata Pawlak-Jaszczak, radca prawny w Kancelarii Piszcz Norek i Wspólnicy. Nie jest to jednak zbyt często stosowane rozwiązanie. Niewielu bowiem chętnie oddaje firmę w obce ręce. Chyba że sami dostali ją nieoczekiwanie w spadku i z różnych względów nie są w stanie jej prowadzić. Albo nie mają pomysłu na jej rozwój.

Jak to zrobić

Dzierżawa polega na używaniu przedsiębiorstwa i pobieraniu z niego pożytków. Firmę można wydzierżawić w całości albo w części. — Z dzierżawą części przedsiębiorstwa wiąże się oczywiście mniejszy koszt niż w przypadku dzierżawy jego całości — zaznacza Agata Pawlak-Jaszczak. Forma umowy będzie taka sama, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na część czy całość. Jednak w pierwszym przypadku w umowie trzeba wyraźnie wykazać, co się na tę część składa. Wyłączone mogą być np. koncesje, patenty, nazwa, prawa wynikające z najmu itp.

— Może się też pojawić potrzeba przeniesienia na własność dzierżawcy niektórych składników przedsiębiorstwa, w szczególności środków obrotowych — zauważa Paweł Halwa, partner w kancelarii Schoenherr. Umowa wydzierżawienia powinna zostać sporządzona w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie, a w sytuacji kiedy przedsiębiorstwo obejmuje nieruchomości, wymagana jest forma aktu notarialnego. — Fakt wydzierżawienia przedsiębiorstwa wymaga ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców — dodaje Robert Nogacki, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec. Warto też wiedzieć, że dzierżawa firmy wywołuje zwykle takie skutki jak jej sprzedaż.

— W wielu obszarach, takich jak na przykład prawo pracy lub prawo konkurencji, dzierżawa może wywoływać podobne skutki jak kupno przedsiębiorstwa — potwierdza Paweł Halwa. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowyi nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

— Dla pracowników oznacza to, że mogą żądać zaspokojenia roszczeń przez nowego pracodawcę lub przez pracodawcę dotychczasowego — podkreśla Robert Nogacki. Natomiast z chwilą przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę staje się on stroną dotychczasowych stosunków pracy i przejmuje na siebie wszelkie prawa i obowiązki poprzedniego pracodawcy. Pracownicy w ciągu dwóch miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę mogą rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z 7-dniowym wyprzedzeniem. Z kolei rozliczanie kosztów uzyskania przychodów nie różni się zasadniczo od rozliczania innych kosztów ponoszonych z tytułu prowadzenia działalności.

— Wydzierżawienie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23 proc. Wydzierżawiający wystawia fakturę VAT, a dzierżawca odlicza podatek wynikający z takiej faktury — tłumaczy Jarosław Augustyn, doradca podatkowy w Kancelarii Piszcz, Norek i Wspólnicy.

Obowiązki

Przed decyzją o dzierżawie przedsiębiorstwa warto również zdać sobie sprawę, jakie obowiązki spoczywają po stronie wydzierżawiającego i dzierżawcy. Najważniejszym obowiązkiem wydzierżawiającego jest wydanie przedmiotu umowy w terminie określonym w tej umowie. Gwarantuje on również, że wydawany przedmiot jest w stanie dobrym i przydatnym do wykonywania określonej w umowie działalności. Wydzierżawiający odpowiada też za jego wady. Natomiast podstawowym obowiązkiem dzierżawcy jest zapłata czynszu. Ponadto powinien on tak korzystać z przedmiotu umowy, aby uzyskać maksymalny zamierzony efekt przy minimalnym oddziaływaniu w samą substancję przedsiębiorstwa i jego zdolność produkcyjną. Dzierżawcę obciążają nakłady niezbędne do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym.

— Chodzi tutaj nie tylko o drobne nakłady związane z bieżącym funkcjonowaniem, ale także remonty o szerszym zasięgu — mówi Robert Nogacki. Wszelkie inne zmiany w przedmiocie dzierżawy powinny być uzależnione od zgody wydzierżawiającego. Bez niej dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. Nie może też zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego.

OKIEM EKSPERTA

Idealna na okresy przejściowe

ROBERT NOGACKI

partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec

Dzierżawa przedsiębiorstwa to formu- ła mało rozpowszechniona, aczkolwiek oferująca kilka ciekawych korzyści, które trudno byłoby uzyskać w drodze innego rodzaju umów. Przede wszystkim umożliwia wprowadzenie do przedsiębiorstwa inwestora wyłącznie na czas, który będzie z góry określony w umowie dzierżawy. Po drugie, dotychczasowy zarządca przedsiębiorstwa zachowuje jego własność i możliwość sprawowania nadzoru nad poczynaniami dzierżawcy. Po trzecie, cały zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo może przypaść dzierżawcy, ale musi on płacić na rzecz właściciela czynsz. Trudno, aby w takich warunkach dzierżawca zdecydował się na czynienie w dzierżawionym przedsiębiorstwie dużych nakładów inwestycyjnych, natomiast formuła ta może sprawdzać się idealnie w okresach przejściowych, np. w wypadku śmierci przedsiębiorcy, którego spadkobiercy nie posiadają wystarczających umiejętności, aby natychmiast przejąć pełny zarząd nad firmą.

Obowiązki dzierżawcy i wydzierżawiającego

Wydzierżawiający jest zobowiązany:

wydać dzierżawcy przedmiot dzierżawy, umożliwić mu objęcie rzeczy w czasowe posiadanie wydać przedmiot dzierżawy w stanie dobrym i przydatnym do określonego w umowie sposobu używania utrzymywać przedmiot dzierżawy w stanie przydatnym do umówionego sposobu korzystania (dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym). usunąć wady rzeczy ujawnionych już w trakcie trwania dzierżawy

Dzierżawca jest zobowiązany:

płacić czynsz sprawować pieczę nad przedmiotem dzierżawy, wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, nie zmieniać przedmiotu działalności przedsiębiorstwa.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwia Wedziuk

Polecane