Czytasz dzięki

Fundusze dla biznesu od kolebki po dojrzałość

Danuta Hernik
opublikowano: 26-10-2015, 10:04

Start money – koło zamachowe dla firm

Instrumenty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) tworzą uzupełniające się elementy mechanizmu wsparcia od pomysłu biznesowego aż po etap dojrzałości firmy – do zyskiwania inwestycji kapitałowych czy wejścia na giełdę.

Młode firmy, tzw. start-upy, trafiają w Polsce na lukę kapitałową, która może zagrozić ich dalszemu rozwojowi. Banki nie chcą udzielić kredytu, bo nie mając historii działalności firmy, nie mogą ocenić ryzyka. Inwestorzy zaś boją się ryzyka w przypadku firm innowacyjnych, kiedy nie ma łatwego porównania z innymi firmami, np. giełdowymi. – To powoduje, że inwestycje na wczesnych etapach rozwoju obarczone są najwyższym ryzykiem, ale dzięki niskim wycenom są w stanie wygenerować ponadprzeciętny zwrot dla inwestora.To było impulsem do powstania szeroko rozumianego sektora inwestycji Venture Capital w latach 40. i 50. na świecie, a w latach 90. także w Polsce. Nasz rynek VC sam jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju – tłumaczy Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP. Poszczególne działania PO IR mają pomóc wypełnić wspomnianą lukę. 

- Działania 3.1 PO IR układają się w logiczny ciąg wsparcia przedsiębiorstwa od jego najwcześniejszego etapu – pre seed, kończąc na przedsiębiorstwie o kapitalizacji dochodzącej do nawet 10 mln zł. Tworzą pomost kapitałowy między pomysłem biznesowym a etapem, kiedy firma musi zadbać o dalszy rozwój – komentuje Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP.

Spółki potrzebują kapitału
Poznajmy cztery przykładowe start-upy działające nie więcej niż dwa lata. Wszystkie one znalazły się w punkcie, z którego mogą dokonać skoku, ale potrzebują na to kapitału. Spółka A chce wprowadzić na rynek innowacyjne rozwiązanie do uzdatniania wody w ujęciach przydomowych na terenach niezurbanizowanych. Jest ono oparte na biotechnologii i opatentowane. Po rozwinięciu może być wykorzystane jako pomocnicze w miejskich systemach kanalizacyjnych.

Firma wprowadziła już na rynek autorską technologię, wykorzystywaną w przydomowych ekologicznych oczyszczalniach ścieków. Obecnie przygotowuje do certyfikacji rozwiązanie dla obiektów przemysłowych w określonych dziedzinach produkcji. Potrzebne są fundusze na komercjalizację produktów i koszty związane z wprowadzeniem na rynek (w tym reklama, informacja, dystrybucja etc.). Spółka B jest młodym podmiotem oferującym rozwiązania teleinformatyczne dla budynków biurowych i mieszkalnych – system komunikacji głosowej, wideofony, klucze elektroniczne, systemy alarmowe, sygnalizacyjne itp. Firma chce rozwijać ofertę i zwiększyć zasięg, a także grupę kliencką o budownictwo przemysłowe i magazynowe. Do tego celu chce zdobyć inwestorów na parkiecie NewConnect. Fundusze potrzebne są na pokrycie kosztów wejścia na giełdę i emisji akcji, m.in. na prospekt i promocję.

Spółka C, mająca już pewne doświadczenie w prowadzeniu szkół językowych, przygotowuje specjalną ofertę dla biznesu – naukę języków orientalnych (chiński, arabski, hebrajski) i poszerzania wiedzy o krajach, ich kulturze, obyczajach. Oferowany zakres wiedzy to nie tylko zarys historii i geografii, ale też systemy wartości, zwyczaje towarzyskie, zasady poruszania się w biznesie, wiedza polityczna. Oferta jest budowana we współpracy z uczelniami i placówkami handlowymi, kulturalnymi oraz dyplomatycznymi danych krajów. Potrzebny jest kapitał operacyjny na wynajem pomieszczeń, opłacenie ekspertów i koszty promocji.

Spółka D współpracuje z samorządami przy budowaniu marki miejsca. Ma już na swoim koncie pewne osiągnięcia w dziedzinie marketingu terytorialnego i chce rozpropagować tę dziedzinę, by zwiększyć zainteresowanie inwestowaniem w budowanie marki, rozpoznawalności miast, regionów, m.in. w celu budowania relacji partnerskich między regionami i miastami. Tym samym chce się stać liderem rynku w tej dziedzinie, zdobywać nowych klientów i zbudować własną silną markę. Fundusze potrzebne są na przygotowanie i publikację wydawnictw, zorganizowanie konferencji i seminariów, uruchomienie szkoleń. Rozwiązaniem dla młodych firm, takich jak opisane powyżej, są instrumenty PO IR – Starter, Biznest, Fundusz Pożyczkowy Innowacji, 4 Stock. Zasilają bezpośrednio lub pośrednio firmy we wczesnej fazie rozwoju. Dają im w ten sposób koło zamachowe. Umożliwiają realizację wizji rozwoju biznesu.

Starter
Działania Startera mają na celu dokapitalizowanie tzw. funduszy seedowych, które inwestują w innowacyjne start-upy. Działanie w obecnym budżecie unijnym różni się nieco w porównaniu z poprzednimi edycjami. Dokumentacja jest prostsza, wymagane jest mniej dokumentów, a realizacja umowy bardziej przyjazna. Zmianie uległy kwoty inwestycji, jak i horyzont inwestycyjny. Kwota pozyskana ze sprzedaży udziałów i udziałów w zyskach jest dzielona między inwestorów zgodnie z mechanizmem premiującym najbardziej efektywne inwestycje.

Starter
Wnioski o wsparcie mogą obejmować 20 – 40 mln zł. Inwestycja dokonywana przez fundusz może być dofinansowana ze środków przekazanych w ramach działania PO IR w 50 – 90 proc.

Wyższe są wymagania wobec podmiotów ubiegających się o finansowanie. Oceniana jest historia inwestycyjna podmiotu i zespołu zarządzającego. Wymagany jest także stosowny udział kapitału prywatnego funduszu w dokonywanych inwestycjach. Im więcej pieniędzy fundusz chce zaangażować w daną inwestycję, tym więcej musi wnieść własnego kapitału. – To rozwiązanie, które odpowiada na potrzebę dywersyfikacji inwestycji, nie broniąc tym samym angażowania dodatkowego kapitału w przedsiębiorstwa, które faktycznie mają potencjał osiągnięcia sukcesu – wyjaśnia Bożena Lublińska-Kasprzak.

Z działania mogą skorzystać fundusze zalążkowe, fundusze VC i inne podmioty zajmujące się inwestowaniem w star-upy. Najbardziej pożądanym beneficjentem jest fundusz zalążkowy wspierany przez fundusze VC, będący w stanie realizować projekty długotrwałe. Wśród przedstawionych wcześniej spółek dofinansowanie funduszy przez działanie Startera może uzyskać spółka A, dynamicznie rozwijająca się młoda firma technologiczna.

Biznest
To działanie ma wspierać wspólne inwestycje indywidualnych podmiotów tzw. Aniołów Biznesu. Inwestycja Aniołów Biznesu jest lewarowana kapitałem przekazanym przez PARP, za pośrednictwem wehikułu inwestycyjnego – Sieci Aniołów Biznesu. Mając wybrany projekt, w który grupa Aniołów Biznesu chce się zaangażować, zwraca się ona do sieci o przyznanie kapitału równego kwocie, którą sama chce zainwestować w młodą firmę. Zatem stroną umowy z PARP jest Sieć Aniołów Biznesu i za jej pośrednictwem grupa Aniołów Biznesu uzyskuje dofinansowanie, które jest połową całej kwoty inwestycji w start-up.

Biznest
Sieci Aniołów Biznesu mogą wnioskować o wsparcie od 30 do 50 mln zł. Pojedyncza inwestycja sieci może dojść do 2 mln zł.

Specyfika działania Biznest zakłada dzielenie się Aniołów Biznesu z młodymi spółkami nie tylko funduszami, ale także know-how, kontaktami i doświadczeniem. Spośród przykładowych start-upów, opisanych wyżej, tym działaniem może być objęta spółka C. Również ona może zaproponować coś wartościowego ze swojego dorobku Aniołom Biznesu, tym bardziej że produkt spółki będzie z korzyścią wykorzystany w działalności międzynarodowej firm.  Anioły często szukają spółek z branży, w którą już inwestują. Firm, które mogą wnieść coś wartościowego do spółek już posiadanych przez Anioła Biznesu. To daje efekt synergii i dodatkowe korzyści dla wielu spółek.

Fundusz Pożyczkowy Innowacji
Komisja Europejska przyznała blisko 129 mln EUR na realizację tego działania. Jest ono odpowiedzią na problem uzyskania kredytu na zasadach rynkowych przez młode przedsiębiorstwa ze względu na brak historii finansowej oraz odpowiednich zabezpieczeń. Wsześniej fundusz pożyczkowy z elementem kapitałowym dedykowanym start-upom dobrze się sprawdził w ramach PO IG. W obecnym budżecie znalazł się w PO IR. Zmiany są niewielkie, dotyczą głównie zabezpieczeń oraz kwot pożyczki.

Fundusz Pożyczkowy Innowacji
Wysokość pożyczki uzależniona jest od wkładu inwestora, czyli 200 tys. do 2 mln zł z funduszem VC lub od 200 tys. do 1 mln zł z Aniołami Biznesu.

Preferencyjna pożyczka może zostać udzielona na uruchomienie działalności przedsiębiorstwa rozumiane jako wprowadzenie innowacyjnego produktu do sprzedaży lub na rozwinięcie działalności. Warunki związane z kapitałem są trzy – konieczne jest wejście inwestora kapitałowego, biznesplan zakłada rentowność przedsięwzięcia, wnioskodawca zapewnia wkład własny. Ze wsparcia w formie finansowania dłużnego może skorzystać przykładowa spółka D, która chociaż działa zaledwie niepełne dwa lata, ma już konkretny dorobek, klientów i sieć relacji.

4 Stock
Działanie 4 Stock polega na dofinansowaniu do 50 proc. kwoty wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do emisji akcji na rynku NewConnect, parkiecie głównym GPW czy zagranicznych rynkach regulowanych lub emisji obligacji na rynku Catalyst. Działanie 4 Stock ma więc na celu zniesienie głównej bariery w uzyskaniu finansowania z rynków publicznych – wysokich kosztów przygotowania przedsiębiorstwa do debiutu na parkiecie lub emisji obligacji.

4 Stock
Ogłoszenie konkursu: 9 grudnia 2015 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 12 stycznia 2016 r.
Zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2016 r. (Terminy za stroną internetową PARP).
Poziom dofinansowania do 50 proc. kosztów, a maksymalna kwota zależy od wyboru rynku kapitałowego.

Instrument jest znany już z PO IG, ale został rozszerzony o propozycję dla firm, które preferują papiery dłużne i wolą emitować obligacje, zamiast sprzedawać część spółki nowym udziałowcom. Nowością jest też możliwość finansowania wydatków związanych z uzyskaniem ratingu, dzięki któremu zmaleje przyszły koszt uzyskania finansowania dłużnego, a także zwiększy się wiarygodność rodzimych firm na rynkach zagranicznych. Działanie 4 Stock będzie realizowane w formie konkursu. Z naszych przykładowych młodych firm największe szanse w konkursie 4 Stock ma spółka B. Jest to firma działająca w dziedzinie nowych technologii, na bardzo chłonnym rynku przestrzeni biurowej, czyli w obszarze wsparcia biznesu, zamierzająca wejść na parkiet NewConnect.

 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Danuta Hernik

Polecane