ING Bank Slaski <SLAS.WA> 14/2004: Ocena Rady Nadzorczej sytuacji w ING Banku Śląskim S.A. w 2003 r.

Ryszard Gromadzki
opublikowano: 10-05-2004, 16:46

ING Bank Slaski <SLAS.WA> 14/2004: Ocena Rady Nadzorczej sytuacji w ING Banku Śląskim S.A. w 2003 r. 14/2004: OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. W 2003 R.
14/2004:
Zgodnie z zasadą nr 18 przyjętych przez ING Bank Śląski S.A. Zasad ładu korporacyjnego, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości Ocenę Rady Nadzorczej sytuacji w ING Banku Śląskim S.A. w 2003 r. Ocena Rady Nadzorczej sytuacji w ING Banku Śląskim w 2003 roku
W 2003 roku ING Bank Śląski wypracował zysk netto na poziomie 92,9 mln zł bez uwzględnienia skutków obniżenia stawki podatku od osób prawnych. Operacja przeszacowania salda podatku odroczonego w związku ze zmianą stawki CIT obciążyła dodatkowo wynik Banku kwotą 64,2 mln zł. W rezultacie, Bank zamknął 2003 rok zyskiem netto na poziomie 28,7 mln zł. Na wynik ING Banku Śląskiego w 2003 roku kolejny rok z rzędu zadecydowała w znacznej mierze jakość historycznego portfela kredytowego i wynikający z niej poziom kosztów rezerw. Wyniosły one 405,7 mln zł wobec 379,9 mln zł w poprzednim roku. Według oceny Zarządu Banku, w 2003 roku został zakończony proces "czyszczenia" historycznego portfela Banku.
Zdaniem Rady Nadzorczej Bank posiada odpowiedni potencjał, aby istotnie poprawić swoje wyniki finansowe. Efektywność działania Banku przed kosztami ryzyka należała do najlepszych w sektorze bankowym. Wskazuje na to m.in. uzyskany w 2003 roku wynik na działalności bankowej. Systematyczna poprawa kwartalnych wyników Banku w ciągu 2003 roku wskazuje jednocześnie na prawidłowość dokonanych zmian i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Zakończenie w 2003 roku procesu dotwarzania rezerw na portfel historyczny powinno pozwolić na osiąganie lepszych wyników w następnych latach.
W 2003 roku ING Bank Śląski odnotował szereg pozytywnych tendencji w zakresie rozwoju biznesu. Nastąpiły także korzystne zmiany w bazie depozytowej, którym towarzyszyło umocnienie pozycji Banku na rynku depozytów gospodarstw domowych. Bank sprzedał w swoich placówkach istotną część nowo pozyskanych przez TFI ING oszczędności, co pozwoliło mu poprawić swój wynik z tytułu nie generującej ryzyka działalności pośredniczącej.
W ING Banku Śląskim wystąpił również szereg zjawisk negatywnych, na które Rada Nadzorcza zwracała uwagę. Oprócz niezadowalających tendencji wyniku omówionych szczegółowo w sprawozdaniach finansowych Rada Nadzorcza wskazała na konieczność poprawy pewnych elementów działalności operacyjnej Banku. Rada Nadzorcza zwracała uwagę na konieczność prowadzenia prac nad poprawą jakości portfela kredytowego oraz na konieczność odwrócenia spadkowych tendencji we wskaźnikach udziału w niektórych obszarach rynku. Uwagi te mają jednakże charakter techniczny i nie wpływają zasadniczo na ogólną ocenę Banku.
Zdaniem Rady Nadzorczej, ING Bank Śląski posiada mocne podstawy do dalszego rozwoju i do sprostania nowym wyzwaniom. Składa się na nie:
· jasna wizja rozwoju Banku, określona w przyjętej przez Radę Nadzorczą średnioterminowej strategii rozwoju,
· wysoki poziom bezpieczeństwa działalności, wynikający m.in. z adekwatnego do jakości portfela poziomu utworzonych rezerw i z wysokości posiadanych kapitałów, zapewniających wysoki poziom współczynnika wypłacalności,
· stosowane nowoczesne procedury, w tym w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka,
· uwzględniająca potrzeby klientów oferta produktów i usług oraz nowoczesna infrastruktura w postaci dobrze rozwiniętych kanałów dystrybucji i systemów informatycznych, których wysoka jakość została w 2003 roku potwierdzona licznymi nagrodami i wyróżnieniami, · stosowane zasady ładu korporacyjnego, a w tym właściwe relacje z akcjonariuszami oraz prawidłowo i rzetelnie wypełniane obowiązki informacyjne.
Data sporządzenia raportu: 10-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ryszard Gromadzki

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / ING Bank Slaski &lt;SLAS.WA&gt; 14/2004: Ocena Rady Nadzorczej sytuacji w ING Banku Śląskim S.A. w 2003 r.