ING FIMSW raport bieżący nr 76/2004/FIMSW - zbycie aktywów o znacznej wartości

ING FIMSW raport bieżący nr 76/2004/FIMSW - zbycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 76/2004/FIMSW - ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące: 1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA 2) podstawowe dane o nabywającym: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, z siedzibą w Krakowie, Al.Pokoju 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010260. 3) data i sposób zbycia aktywów: Aktywa zostały zbyte w dniu 16 stycznia 2004r., na podstawie umowy zawartej w dniu 14 stycznia 2004r., określonej w raporcie bieżącym nr 70/2004/FIMSW. 4) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: Bony skarbowe TB02/06/2004. 5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: Aktywa zostały zbyte za cenę 40.634.351,50 zł. Wartość ewidencyjna tych aktywów według wyceny z dnia 16 stycznia 2004r., uwzględniającej stany na dzień 15 stycznia 2004r. wynosiła 40.628.789,74 zł. 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa: Nie istnieją powiązania pomiędzy ING FIM Stabilnego Wzrostu i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIM Stabilnego Wzrostu a nabywającym aktywa. 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Zbyte aktywa stanowiły ponad 10% wartości aktywów netto ING FIM Stabilnego Wzrostu. Data sporządzenia raportu: 16-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ