ING FIMSW raport bieżący nr 90/2004/FIMSW - zbycie aktywów o znacznej wartości

ING FIMSW raport bieżący nr 90/2004/FIMSW - zbycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 90/2004/FIMSW - ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące: 1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa: Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 2) podstawowe dane o nabywającym: Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ma siedzibę w Warszawie, ul. Marszałkowska 111 i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099264. 3) data i sposób zbycia aktywów: Aktywa zostały zbyte w dniu 19 stycznia 2004r., na podstawie umowy zawartej w dniu 16 stycznia 2004r., określonej w raporcie bieżącym nr 86/2004/FIMSW. 4) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: Bony skarbowe TB04/08/2004. 5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: Aktywa zostały zbyte za cenę 35.016.589,20 zł. Wartość ewidencyjna tych aktywów według wyceny z dnia 19 stycznia 2004r., uwzględniającej stany na dzień 18 stycznia 2004r. wynosiła 35.011.700,95 zł. 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa: Nie istnieją powiązania pomiędzy ING FIM Stabilnego Wzrostu i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIM Stabilnego Wzrostu a nabywającym aktywa. 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Zbyte aktywa stanowiły ponad 10% wartości aktywów netto ING FIM Stabilnego Wzrostu. Data sporządzenia raportu: 19-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ