Jak ubezpieczyć sprzęt elektroniczny

opublikowano: 13-10-2021, 20:00
aktualizacja: 14-10-2021, 12:23

Najważniejsze urządzenia w firmie można objąć polisą. Jak szeroka będzie ochrona i na jakie wyłączenia trzeba uważać?

Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

  • Jaki sprzęt elektroniczny najczęściej ubezpieczają firmy?
  • Co obejmuje ochrona?
  • Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Bez sprzętu elektronicznego, zindywidualizowanego oprogramowania i digitalizacji trudno sobie dzisiaj wyobrazić prowadzenie jakiejkolwiek działalności. Urządzenia elektroniczne to podstawowe narzędzia pracy, zarówno w przypadku jednoosobowych działalności, jak i dużych koncernów.

– Często są to drogie sprzęty specjalistyczne, które mają wysokie parametry jakościowe – mówi Marta Lutostańska, menedżer biura międzynarodowego w firmie brokerskiej Howden Donoria.

Serwery pod ochroną
Serwery pod ochroną
Firmy najczęściej ubezpieczają najważniejsze urządzenia i infrastrukturę krytyczną, czyli między innymi serwery. Rzadziej myślą o zabezpieczeniu polisą komputerów.
Adobe Stock

Kluczowy sprzęt

Nawet jeśli sprzęt elektroniczny, którego używamy, nie ma dużej wartości, polisę warto rozważyć.

– Nawet drobna szkoda może spowodować spore utrudnienia i straty w finansach firmy – zwraca uwagę Anna Świątek, dyrektor departamentu ubezpieczeń majątkowych w firmie Uniqa.

Przedsiębiorcy ubezpieczają przede wszystkim najważniejsze urządzenia i infrastrukturę krytyczną, czyli serwery, narzędzia służące do monitoringu, urządzenia do sterowania produkcją itp.

Coraz rzadziej ubezpieczane są natomiast komputery stacjonarne, z których korzystają pracownicy, ponieważ ryzyko ich uszkodzenia jest mniejsze, a koszty odtworzenia pojedynczego stanowiska pracy stosunkowo niskie. Inaczej wygląda sprawa z przenośnym sprzętem, który prawie zawsze jest uwzględniany w programach ochrony – mówi Mariusz Żurawski, broker ubezpieczeniowy i radca prawny w biurze klientów strategicznych EIB.

Na wysokość składki polisy chroniącej sprzęt elektroniczny wpływa zakres ubezpieczenia, ekspozycja na ryzyko i dotychczasowa szkodowość.

– W zależności od rodzaju sprzętu w przypadku urządzeń przenośnych jest to maksymalnie 1 proc. wartości. Za sprzęt stacjonarny trzeba zapłacić około połowę mniej – mówi Marta Lutostańska.

Szkody, które najczęściej dotykają stacjonarnego sprzętu elektronicznego, to przede wszystkim zalania i przepięcia.

– Natomiast w przypadku sprzętu przenośnego, takiego jak laptopy czy telefony komórkowe, zazwyczaj zdarzają się uszkodzenia spowodowane upadkiem albo błędem operatora – mówi Marta Lutostańska.

Zdaniem Anny Świątek zanim zdecydujemy się na polisę, warto przemyśleć, na jakie ryzyko może być narażony sprzęt w naszej firmie.

– Każda firma i sprzęt, który służy jej do prowadzenia działalności, mogą być inne i przez to narażone na różne ryzyka. Dlatego przed wykupieniem polisy warto przeprowadzić analizę, która pozwoli na precyzyjne określenie szkód, jakie mogą się zdarzyć z największym i najmniejszym prawdopodobieństwem. To umożliwi wyłączenie pewnych zdarzeń, a przypadku innych - zawnioskowanie o ich włączenie do ochrony – mówi Anna Świątek.

Co można objąć ochroną

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego funkcjonuje jako rozszerzenie polisy zabezpieczającej mienie firm. Pozwala ono na objęcie zdecydowanie szerszą ochroną ubezpieczeniową mienia szczególnie narażonego na zniszczenie, uszkodzenie lub jego utratę.

– Jest to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Obejmuje swoim zakresem między innymi błędy w obsłudze sprzętu, jego upadek czy inne uszkodzenia mechaniczne, w tym wewnętrzną awarię. Jest więc swego rodzaju ochroną gwarancyjną, ale szerszą niż ta oferowana przez producentów czy sprzedawców, bo uwzględnia chociażby nasz błąd – mówi Mariusz Żurawski

Ubezpieczeniem może być objęty nie tylko sam sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny, ale również dane, nośniki danych i oprogramowanie.

– Polisa może objąć na przykład koszty związane z ponownym wprowadzeniem utraconych danych, pod warunkiem regularnego wykonywania kopii zapasowych – mówi Mariusz Żuławski.

Na podstawie klauzul dodatkowych można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ochronę podczas tymczasowego magazynowania albo chwilowej przerwy w eksploatacji.

Uwzględnić możemy również zwiększone koszty działalności, czyli te, które muszą zostać poniesione w celu zmniejszenia przerwy w działalności gospodarczej i powstały w związku ze szkodą w sprzęcie elektronicznym – mówi Anna Świątek.

Najpierw gwarancja, potem polisa

Najważniejsze wyłączenia w przypadku ubezpieczenie sprzętu elektronicznego to szkody powstałe z powodu wirusów komputerowych i generalnie ryzyka cybernetycznego.

– Ochronę w tym zakresie zapewnia specjalistyczna polisa cyber – mówi Marta Lutostańska.

Anna Świątek przyznaje, że ubezpieczenie takiego sprzętu na wypadek ataków hakerskich to wciąż duże wyzwanie.

– Oferta takiego ubezpieczenia jest na chwilę obecną dość ograniczona, ale jest to segment, na który wszyscy zwracają dużą uwagę. Myślę, że wkrótce należy spodziewać się nowych rozwiązań w tym aspekcie – mówi Anna Świątek.

Ponadto ochroną nie jest objęte naturalne zużycie sprzętu.

Warto też podkreślić, że pierwszeństwo w przypadku likwidacji szkód albo awarii ma zawsze gwarancja. Jeżeli gwarancja jest ważna i jej zakres pokrywa się z ubezpieczeniem, możemy spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel powoła się na to, że naprawa jest w gestii producenta albo sprzedawcy. Jeśli jednak uszkodzenie nie jest przedmiotem gwarancji, zadziałać może ochrona ubezpieczeniowa – mówi Mariusz Żurawski.

Niektórzy ubezpieczyciele wprowadzają też ograniczenia dotyczące wieku sprzętu, który można objąć ochroną. W większości przypadków postanowienia takie można jednak znieść.

Warto też zwracać szczególną uwagę na wyłączenia dotyczące przechowywania sprzętu mobilnego.

W przypadku umieszczania sprzętu w pojazdach ubezpieczyciel może wymagać na przykład parkowania wyłącznie w zamkniętym garażu czy na strzeżonym parkingu oraz schowania go tak, żeby nie był widoczny przez szybę pojazdu. W przypadku kradzieży urządzenia z samochodu zaparkowanego w porze nocnej na ulicy, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania – mówi Mariusz Żurawski.

Ważnymi klauzulami są też te dotyczące magazynowania sprzętów, wyłączenia z eksploatacji, jak również dodatkowe zapisy regulujące ochronę sprzętu między jego zakupem a oddaniem do użytkowania w firmie.

Komentarz partnera sekcji
Rośnie znaczenie sprzętu elektronicznego
Marcin Wąsowski
Menedżer produktu w Biurze Produktów Klientów Korporacyjnych w Warcie
Rośnie znaczenie sprzętu elektronicznego

W dzisiejszych czasach sprzęt elektroniczny jest nieodłącznym elementem naszego życia prywatnego, ale - co ważne - także biznesowego. Cyfryzacja procesów i szeroko rozumiany postęp technologiczny determinują firmy do nabywania coraz to nowszej, bardziej zaawansowanej elektroniki. Obecnie sprzęt elektroniczny bierze udział w większości procesów takich jak przetwarzanie i wizualizacja danych, kontrola i sterowanie maszynami lub urządzeniami, a także wykorzystywany jest do pomiarów oraz sygnalizacji stanów urządzeń. Jego znaczenie w przypadku firm znacząco wzrosło w czasach pandemii COVID-19, kiedy nasze relacje bezpośrednie często zostały zastąpione relacjami w świecie wirtualnym.

Widząc zmiany zachodzące u naszych klientów i na rynku elektronicznym, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu nowego produktu, jakim jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Skupiliśmy się przede wszystkim na zaproponowaniu firmom szerokiego zakresu ochrony dostępnego już w standardzie, oferując im to, z czego najczęściej korzystali. Dlatego zakres podstawowy zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów czy wzrostu sumy ubezpieczenia oraz przedmiotów ubezpieczenia w nowych lokalizacjach.

Ponadto nasze OWU uwzględniają ochronę sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji, ochronę od daty dostawy do daty planowanego włączenia do eksploatacji, a także możliwość bezzwłocznej naprawy szkód o mniejszej wartości, co w przypadku sprzętu elektronicznego biorącego udział w kluczowych procesach ma zasadnicze znaczenie. Co ważne, w zapisach OWU uwzględniliśmy kalkulację wartości szkody częściowej bez potrącania stopnia zużycia, a w przypadku szkody całkowitej nie potrącamy stopnia zużycia w sprzęcie mającym nawet 8 lat.

Dobre ubezpieczenie powinno być dostosowane zakresem do specyfiki działalności prowadzonej przez klienta. Dlatego dajemy możliwość rozszerzenia zakresu podstawowego o klauzule dodatkowe, których treść jest integralną częścią OWU. Dla przykładu nasi klienci mogą skorzystać z ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego (z podstawowym zakresem ochrony na terytorium Europy), sprzętu zamontowanego w pojazdach mechanicznych, na statkach powietrznych czy jednostkach pływających po wodach śródlądowych.

Kwestią ważną dla nas z punktu widzenia ryzyka było również zaoferowanie w nowej odsłonie możliwości ubezpieczenia utraty zysku brutto wskutek szkody w sprzęcie elektronicznym, która od kilku lat systematycznie wypierana jest przez ubezpieczenie wyłącznie zwiększonych kosztów działalności.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane