KB PIENIĄDZ PLUS FIZ W ORGANIZACJI raport bieżący nr 11/2003/FIZLP - nabycie aktywów o znacznej wartości

ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus
08-01-2003, 15:06

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2003/FIZLP - NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI

ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące: 1)nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa:

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA

2)podstawowe dane o zbywającym:

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA ma siedzibę w Krakowie, Al. Pokoju 1 i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010260.

3)data i sposób nabycia aktywów:

Aktywa zostały nabyte w dniu 2.01.2003r. na podstawie umowy zawartej w tym samym dniu.

4)podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:

Bony skarbowe TB29/10/2003.

5)cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta:

Aktywa zostały nabyte za cenę 39.996.822,42 zł, co stanowi równocześnie wartość ewidencyjną tych aktywów według stanu na dzień 2.01.2003r.

6)charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa:

Nie istnieją powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata Plus a zbywającym aktywa.

7)kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:

Nabyte aktywa stanowią ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.

8)źródło finansowania nabytych aktywów:

Źródłem finansowania nabytych aktywów są wpłaty dokonane przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych ING FIZ Lokata Plus powiększone o dochody ING FIZ Lokata Plus.

Data sporządzenia raportu: 08-01-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / KB PIENIĄDZ PLUS FIZ W ORGANIZACJI raport bieżący nr 11/2003/FIZLP - nabycie aktywów o znacznej wartości