KNF: 5 mln zł kary dla Saturn TFI

  • DI
opublikowano: 20-08-2019, 18:40

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła we wtorek 5 mln zł kary na Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Cofnęła mu także ze skutkiem natychmiastowym zezwolenie na wykonywanie działalności.

Komisja nałożyła na Saturn TFI karę „w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności  i bezpieczeństwa rynku finansowego”.

Komisja Nadzoru Finansowego, KNF
Zobacz więcej

Komisja Nadzoru Finansowego, KNF Szymon Laszewski/FORUM

Zdecydowała także o sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Saturn TFI zezwolenia na wykonywanie działalności „w związku z ustaleniem,  że opisane wyżej naruszenia przepisów ustawy są rażące”.

KNF wyjaśnia, że ustalone przez nią naruszenia związane były z zarządzaniem przez Saturn TFI funduszami: Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (NSFIZ), Debito NSFIZ, GetBack Windykacji Platinum NSFIZ, GetPro NSFIZ i Universe 3 NSFIZ.

Komisja ustaliła, że Saturn TFI nie wykonywało bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy. Nie było w związku z tym zdolne rozpoznać i wyeliminować nieprawidłowości zaistniałych w toku wykonywania powierzonych czynności.

- Towarzystwo świadomie i trwale akceptowało wykonywanie przez podmiot zarządzający portfelami czynności zarządzania w sposób naruszający podstawowe zasady funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego, jakim są fundusze inwestycyjne – głosi komunikat KNF.

Według Komisji naruszenia polegały w szczególności, na tym, że Saturn TFI w ramach zarządzania portfelami wierzytelności funduszy ograniczyło się wyłącznie do wykonywania czynności formalno-administracyjnych związanych z reprezentowaniem funduszy. Pozostawiło  podmiotowi zarządzającemu pełną swobodę w zakresie kształtowania warunków transakcji zawieranych przez fundusze.

Saturn TFI nie monitorowało podejmowanych przez zarządzającego czynności, w tym nie weryfikowało skuteczności podejmowanych przez zarządzającego działań
windykacyjnych, wskazuje KNF.

- Towarzystwo nie zdołało w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami zabezpieczyć interesu uczestników zarządzanych Funduszy akceptując nabywanie pakietów wierzytelności po cenie znacząco zawyżonej w stosunku do wartości godziwej nabywanych aktywów – głosi   komunikat.

Komisja wskazuje także, że Saturn TFI dopuściło, aby fundusze posiadając znikomy poziom aktywów netto zawierały wielomilionowe umowy nabycia składników lokat z terminem zapłaty ceny odroczonym w czasie.

- Ustalona wartość tych transakcji przekraczała w skrajnych przypadkach nawet tysiąckrotnie wartość ich aktywów – podkreśla Komisja.

KNF wskazuje również, że Saturn TFI nie reagowało na aktywność podmiotu zarządzającego w przypadku transakcji, w których stroną umów były dwa różne fundusze zarządzane przez ten sam podmiot.

- Nie były to działania incydentalne, lecz wystandaryzowany sposób postępowania zarządzającego, powodujący nawarstwienie sytuacji będących potencjalnym źródłem konfliktu interesów – zauważa Komisja.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy