Konieczny jest odrębny nadzór emerytalny

Włodzimierz Czechowski
08-01-2002, 00:00

Zadania wykonywane przez otwarte fundusze emerytalne (OFE) są stosunkowo nowe i specyficzne. Wzorem innych państw, w Polsce stworzyliśmy specjalistyczny nadzór emerytalny, którego trzyletni dorobek i osiągnięcia mogą zostać przekreślone po likwidacji Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Pracę dotychczasowego organu nadzoru dobrze ocenia zarówno Najwyższa Izba Kontroli, jak i Komitet Doradczy UNFE, w skład którego wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i innych grup społecznych.

Akcjonariuszami powszechnych towarzystw emerytalnych są ogólnoświatowe instytucje finansowe, dla których OFE jest kolejną okazją do zrobienia interesu. Często zdają się oni nie brać pod uwagę społecznej roli funduszu, przejawiającej się tym, że emerytura z II filaru będzie stanowić znaczną część przyszłego świadczenia. Państwo musi zagwarantować tym międzynarodowych korporacjom silny, sprawny, fachowy i dobrze zorganizowany organ nadzorczy. W Polsce takim organem jest właśnie UNFE. Jego dotychczasowa działalność wzmacnia społeczne przekonanie o szczególnej trosce państwa o zapewnienie bezpieczeństwa środków odkładanych w OFE oraz efektywnego ich pomnażania.

Warte podkreślenia jest również to, że UNFE stara się również dbać o to, by środki odkładane w funduszach nie były transferowane za granicę, a wręcz przeciwnie — by służyły wzrostowi naszego rynku kapitałowego. Należy bowiem mieć na uwadze, że środki OFE to nie są pieniądze prywatne, lecz zaliczane są do finansów publicznych. W związku z tym fundusze powinny brać udział w pokrywaniu deficytu budżetowego poprzez wykup skarbowych papierów wartościowych. Kłopoty budżetu wynikają między innymi z odprowadzania znacznej części składki ZUS do OFE. To w takich właśnie, polskich instytucjach finansowych rząd powinien zaciągać dług publiczny, nie zaś posiłkować się pieniędzmi pożyczonymi od instytucji międzynarodowych.

Ponadto należy pamiętać, że polska gospodarka jest mocno niedokapitalizowana i potrzebuje dużych rodzimych inwestycji. OFE mogłyby odegrać bardzo pozytywną rolę w rozwoju budownictwa mieszkaniowego, polskiego rynku kapitałowego oraz zwiększenia jego płynności. Inwestycje funduszy w kraju przynoszą ich członkom znacznie większe dochody niż inwestycje zagraniczne, mimo przeciwnej interpretacji przedstawianej przez PTE. W Polsce poziom rozwoju gospodarczego oraz wysokość stóp procentowych zapewnia znacznie większe przychody niż lokaty poza granicami kraju. Rachunek ekonomiczny nakazuje zaś inwestować tam, gdzie istnieje możliwość uzyskania większych zysków.

Poważne wątpliwości budzi planowane ustawowe rozwiązanie organizacyjne nadzoru emerytalnego, czyli połączenie Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z Państwowym Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń oraz utworzenie w ich miejsce Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Powstałaby ona z połączenia obu organów nadzorczych i urzędów je obsługujących, przy czym nie zostały określone koszty tego przekształcenia. Nie zostały także określone zasady wynagradzania członków KNUFE i pracowników ją obsługujących. Powołanie wieloosobowego organu nadzorczego z zasady prowadzi do osłabienia nadzoru, ponieważ działa on wolno, wyłącznie na okresowych sesjach. Dodatkowo rozmyciu ulega odpowiedzialność za podejmowane działania i wydawane decyzje. Trzeba przy tym wspomnieć, że utworzenie skonsolidowanego organu nadzoru prowadzi nieuchronnie do... zwiększenia wydatków budżetowych na nadzór emerytalny i ubezpieczeniowy, gdyż utrzymanie organu wieloosobowego jest droższe od utrzymania dwóch organów jednoosobowych.

Ostatnie doniesienia z negocjacji z Unią Europejską wskazują, że rząd gotów jest zgodzić się na pełną swobodę inwestowania naszych składek emerytalnych za granicą, i to bez okresów przejściowych. Ta zgoda spowoduje, że polska gospodarka zostanie pozbawiona pewnego stałego dopływu pieniędzy niezbędnych do jej rozwoju. Również takie okoliczności powinna brać pod uwagę sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, przygotowując sprawozdanie z pracy nad ustawą, która między innymi ma zlikwidować odrębność UNFE.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Włodzimierz Czechowski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Emerytury / Konieczny jest odrębny nadzór emerytalny