Krakchemia <KRAK.WA> Zawrcie znaczącej umowy

Firma Handlowa &quot;KrakChemia&quot; S.A.
04-06-2003, 18:22

Krakchemia <KRAK.WA> Zawrcie znaczącej umowy ZAWRCIE ZNACZĄCEJ UMOWY
RB 10/2003
Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 03 czerwca 2003 roku zawarła umowę o kredyt obrotowy z BRE Bank S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Augustiańska 15, w wysokości 2 500 tys. zł na okres od dnia 04 czerwca 2003 roku do 30 września 2003 roku.
Kredyt ten zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności spółki.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, powiększone o marżę banku. Odsetki płatne miesięcznie.
Zabezpieczeniem kredytu są:
-weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
-hipoteka zwykła w kwocie 2 500 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 250 tys. zł na nieruchomości spółki położonej w Krakowie.
Wartość ewidencyjna aktywów na których ustanowione zostanie dodatkowe obciążenie hipoteczne w księgach rachunkowych F.H. "KrakChemia" S.A., na które składają się wieczyste użytkowanie gruntu oraz własność budynków i budowli stanowiących odrębne nieruchomości wynosi 11 697 tys. zł.
Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. zawierała z BRE Bank S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Augustiańska 15 również umowy kredytowe i umowy gwarancji bankowych w okresie ostatnich 12 miesięcy, z których umowa o kredyt w rachunku bieżącym z 07.11.2002 r. (RB 22/2002) w wysokości nie przekraczającej 4 000 tys. zł jest umową o największej wartości.
Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. posiada również zawarte z BRE Bank S.A. Oddział Regionalny w Krakowie inne umowy kredytowe i umowy gwarancji bankowych zawarte w okresie poprzedzającym poprzednie 12 miesięcy.
Według posiadanej wiedzy, pomiędzy F.H. "KrakChemia" S.A. oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Banku na rzecz którego ustanowiona będzie hipoteka, nie występują żadne powiązania, poza umowami dotyczącymi współpracy w zakresie obsługi rachunku bankowego oraz umowów kredytowych i gwarancji.
Data sporządzenia raportu: 04-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Firma Handlowa &quot;KrakChemia&quot; S.A.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Krakchemia &lt;KRAK.WA&gt; Zawrcie znaczącej umowy