Łatwiejszy start z Konstytucją biznesu

opublikowano: 28-01-2018, 22:00

Domniemanie uczciwości, pewność prawa — deklaruje firmom rząd. Przedsiębiorcy liczą na zniesienie biurokratycznych barier

Jeśli Senat tego nie zmieni, już od 1 marca przedsiębiorcy będą mogli działać według regulacji, którym przypisuje się rangę konstytucji. Taki termin na wejście ich w życie (z pewnymi wyjątkami) przewiduje uchwalony w piątek przez Sejm pakiet ustaw składających się na fundamentalne zasady prowadzenia biznesu — od dawna oczekiwane przez przedsiębiorców. Teraz zajmie się nimi izba wyższa parlamentu.

Tzw. Konstytucja biznesu to pięć ustaw: Prawo przedsiębiorców oraz ustawy je wdrażające, a ponadto o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP. Trzonem pakietu jest Prawo przedsiębiorców.

Rząd określa tę ustawę jako jeden z centralnych elementów przebudowy i reformy prawno-instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Zastąpi ona obowiązującą od 2 lipca 2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która spełniła swoją rolę — jak podkreślano podczas prac nad konstytucją — ale nowelizowano ją 90 razy i przyszła pora na stworzenie aktu dostosowanego do aktualnych oczekiwań przedsiębiorców i wyzwań, w tym zwłaszcza rozwojowych, stojących przed polską gospodarką.

Jak firma z administracją

Prawo przedsiębiorców, jako akt centralny, ma wpływać na sposób stanowienia, interpretacji i stosowania wszystkich przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Ustawa ta będzie regulować podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej w Polsce, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców, oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie. Formułuje ważną zasadę, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone oraz domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść, co ma zapewnić bardziej przyjazną i partnerską relację między administracją i przedsiębiorcami.

— Najsilniejsze dziś gospodarki świata zbudowały swój dobrobyt dzięki wysokiej jakości partnerstwu na linii administracja publiczna — biznes. Właśnie to zapewnia Konstytucja biznesu. Przedsiębiorcy będą mieli w państwie partnera — podkreśla Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Na kontakty biznesu z administracją zwracają uwagę także Pracodawcy RP.

— Istotą Konstytucji biznesu jest odnowa tych relacji oraz zniesienie biurokratycznych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. W tym kontekście pogłębia ona zmiany wprowadzone przez pakiet „100 zmian dla firm”. Wówczas dokonano m.in. nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym poszerzono katalog gwarancji właściwego postępowania ze strony urzędników. Uchwalony teraz pakiet, a konkretnie Prawo przedsiębiorców, idzie w tej materii dalej — zauważają Pracodawcy RP w opinii przedstawionej po piątkowych głosowaniach w Sejmie.

Według organizacji, przyjęcie przez posłów wszystkich ustaw składających się na tzw. Konstytucję biznesu to dobra wiadomość dla przedsiębiorców.

— Wśród nowych przepisów znajduje się wiele rozwiązań, które ułatwią im codzienną działalność — podkreślają Pracodawcy RP.

Więcej uproszczeń

Prawo przedsiębiorcy wprowadza m.in. pojęcie działalności nierejestrowej, czyli prowadzonej przez osobę fizyczną na mniejszą skalę, z miesięcznymi przychodami do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (czyli 1050 zł), której nie będzie musiała nigdzie zgłaszać. Zwolniona też zostanie z odprowadzania składek ZUS. Pojawi się także dodatkowy przywilej w ubezpieczeniach społecznych dla początkujących przedsiębiorców. To zapowiadana tzw. ulga na start, polegająca na zwolnieniu z płacenia daniny przez pierwszych sześć miesięcy działalności.

— Jest to interesujące rozwiązanie dla tych, którzy obawiają się ryzyka związanego z prowadzeniem biznesu, ale mimo to chcą się tego podjąć. Spodziewamy się, że wprowadzenie tego mechanizmu wpłynie pozytywnie na tzw. przeżywalność firm — ocenia przedstawiciel Pracodawców RP.

Organizację martwi jednak sposób uregulowania zasad kontrolowania działalności gospodarczej. Pracodawcy RP zwracają uwagę, że rozdział temu poświęcony zajmuje niemal jedną trzecią Prawa przedsiębiorcy i składa się głównie z wyjątków od reguł ograniczających kontrole. Ich zdaniem, zbyt wiele rozwiązań przeniesiono ze wspomnianej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dr Wojciech Warski z Business Centre Club (BCC) dostrzega jednak plusy w tych przepisach.

W rozmowie z PAP stwierdził, że z jednej strony narzucają one pewne ograniczenia dotyczące liczby kontroli i zasad ich prowadzenia, a z drugiej — nie doprowadzają do sytuacji absurdalnych, kiedy próby zapobiegania przestępstwu też powinny być zapowiadane z wyprzedzeniem. Przyszła konstytucja zapowiada też, że przedsiębiorcy będą mogli zawieszać działalność na czas nieoznaczony i automatycznie ją wznawiać. Obecnie jest to możliwe na maksymalnie 24 miesiące. Uchwalona w piątek ustawa o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy umożliwi ponadto udostępnianie online rejestru pełnomocnictw i prokury.

Pomoc w załatwianiu spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej czy z uzyskaniem zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS, a także w uiszczaniu opłat urzędowych, ma przynieść teleinformatyczny punkt informacji. Będzie on stanowił rozwinięcie obecnej platformy www.biznes.gov.pl — informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Przedstawiciele resortu zwracają szczególną uwagę na rolę przyszłego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jak mówią, stanie on na straży i ochrony praw tego sektora. Ma on m.in. opiniować projekty aktów prawnych dotyczących interesów takich firm, wspierać mediacje z organami administracji oraz występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów. W debacie sejmowej pojawiły się głosy, że powołanie rzecznika świadczy o złym prawie w Polsce i państwie opresyjnym. Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, odpowiedział na to, że rzecznik MSP działa w Stanach Zjednoczonych i Australii, które są uważane za państwa z przyjaznym otoczeniem prawnym.

200 Prawie tyle ustaw obejmą zmiany wynikające z pakietu przyjętego przez posłów. Ich wprowadzenie będzie najbardziej kompleksową reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat — podkreśla Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane