MF planuje obniżyć wagi ryzyka bankom będącym w programie ugód przy kredytach walutowych

  • PAP
opublikowano: 10-01-2022, 15:03

Ministerstwo Finansów planuje czasowo, do 30 września przyszłego roku, obniżyć wagi ryzyka, aby zmniejszyć obciążenia kapitałowe banków zaangażowanych w program ugód związanych z hipotecznymi kredytami walutowymi - wynika z uzasadnienia do noweli rozporządzenia.

fot. Marek Wiśniewski, Puls Biznesu

Jak podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt zmiany rozporządzenia został przesłany do opiniowania.

Dodano, że zgodnie z projektem rozporządzenia obniżenie wagi ryzyka dla należności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej, w przypadku której wysokość raty kapitałowej lub odsetkowej uzależniona jest od zmian kursu waluty, będzie możliwe w sytuacji, w której banki zobowiążą się do uczestnictwa w postępowaniach przed sądem polubownym, których celem jest zawarcie ugód z kredytobiorcami.

"Z uwagi na efektywność pozasądowego rozwiązywania sporów, którego formą są postępowania przed sądem polubownym, uzasadnione jest stworzenie regulacyjnych bodźców, by tego rodzaju proces objął w szerokim zakresie walutowe kredyty mieszkaniowe" - napisano w uzasadnieniu.

Dodano, że jak najszersze zaangażowanie banków w postępowaniach przed sądem polubownym, zmierzające do zawarcia ugód z kredytobiorcami, jest szczególnie istotne z perspektywy utrzymania stabilności sektora finansowego.

W uzasadnieniu podano, że na dzień 30 września 2021 r., portfel walutowych kredytów mieszkaniowych stanowił około 23 proc. wartości bilansowej brutto (przed wszelkimi korektami) całego portfela kredytów mieszkaniowych krajowych banków komercyjnych.

"Jednocześnie, według stanu na dzień 31 lipca 2021 r., wartość depozytów gwarantowanych złożonych w bankach posiadających wspomniane portfele mieszkaniowych kredytów walutowych stanowiła około 98 proc. wszystkich depozytów objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w odniesieniu do banków komercyjnych" - dodano.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że przez zobowiązanie się do uczestnictwa w postępowaniach przed sądem polubownym banki, w świetle obowiązujących dotąd przepisów, są dwukrotnie obciążone kapitałowo (rezerwami i podwyższoną wagą ryzyka), co może przyczyniać się do mniejszego ich zainteresowania ugodami.

"W rezultacie bank, od momentu zobowiązania się do uczestnictwa w postępowaniach przed sądem polubownym do momentu podpisania ugody z kredytobiorcą, jest obciążony zarówno kapitałowym ekwiwalentem rezerwy, jak również podwyższoną wagą ryzyka" - dodano.

W projekcie zaproponowano zastosowanie trzech poziomów wag ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych – 50 proc., 75 proc. i 100 proc. Każdorazowo waga ryzyka ma być zależna od poziomu zawiązanych rezerw związanych z deklaracją uczestnictwa w postępowaniach przed sądem polubownym.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane