MF planuje zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  • PAP
opublikowano: 03-11-2020, 18:59

Usprawnienie działań wierzyciela i organu egzekucyjnego, to niektóre cele przyświecające planowanej przez resort finansów nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

O planowanych zmianach w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji poinformowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak podano, nowelizacja ustawy wynika z potrzeby uregulowania przymusowego dochodzenia należności z tytułu podatku VAT rozliczanego w procedurach szczególnych od podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska i deklaracja została złożona w państwie członkowskim innym niż Polska.

Nowe regulacje związane z tym przewidują m.in., że do katalogu dokumentów stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej dodana zostanie również deklaracja złożona w państwie członkowskim innym niż Polska.

Wyłączony ma być obowiązek doręczania zobowiązanemu upomnienia przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego oraz postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, gdy zobowiązany ma miejsce zamieszkania lub siedziby na terenie innego państwa niż Polska.

Resort finansów proponuje także uzupełnienie elementów tytułu wykonawczego o dane identyfikujące zobowiązanego w państwie członkowskim oraz uregulowanie przeliczania podatku VAT w obcej walucie na walutę polską.

"Ponadto rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają służyć usprawnieniu działań wierzyciela i organu egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (...)" - tłumaczy ministerstwo.

Jak wyjaśniono, projekt będzie przewidywał m.in. zmianę definicji wynagrodzenia, które będzie obejmowało wynagrodzenie za pracę oraz inne wierzytelności zobowiązanego, w tym świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Objęte ochroną mają być także, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, powtarzające się wierzytelności stanowiące jedyne źródło dochodu zobowiązanego będącego osobą fizyczną.

Zmiany mają dotyczyć także przedawniania kosztów upomnienia - mają one się przedawniać, co do zasady, wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym upomnieniem.

Zgodnie z wyjaśnieniem MF, nowela ma umożliwić automatyczne uzyskiwanie danych z Rejestru Należności Publicznoprawnych przez podmioty uprawnione. Planowana jest też rezygnacja z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania jej danych.

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Przewiduje się także uproszczenie etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego oraz rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych przez wierzyciela organowi egzekucyjnemu w zakresie niezbędnym do skutecznego prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Planowane jest również usprawnienie egzekucji do majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, doprecyzowanie regulacji w zakresie umorzenia postępowania egzekucyjnego, usprawnienie postępowania organów egzekucyjnych w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne.

"W celu motywowania zobowiązanych do korzystania z obrotu bezgotówkowego w egzekucji administracyjnej wprowadza się zróżnicowanie stawki opłaty egzekucyjnej w zależności od wyegzekwowania lub uzyskania wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej" - napisano.

Dodano, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 20 lutego 2021 r. stawka tej opłaty wynosić będzie 10 proc. i 5 proc. wyegzekwowanych lub uzyskanych środków pieniężnych. W przypadku gotówki proponuje się stawkę tej opłaty odpowiednio: 11 proc. i 6 proc.

"Ponadto w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano przepisy regulujące górną wysokość opłaty egzekucyjnej: 40.000 zł oraz 20 000 zł (w zależności od sposobu uzyskania kwot), odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego" - tłumaczy MF.

Wśród planowanych zmian ma się znaleźć także doprecyzowanie przepisów o zajęciu rachunku bankowego i rachunku VAT, czy doprecyzowanie egzekucji z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy.

"Przepisy ustawy regulujące egzekucję z ruchomości zostaną dostosowane do przepisów regulujących ochronę danych osobowych (...) a także do prawa celnego" - poinformowano.

Planowane jest także wprowadzenie regulacji usprawniających egzekucję z nieruchomości: zmiana ma dotyczyć sposobu publikowania obwieszczenia o licytacji nieruchomości, opisu i oszacowania nieruchomości.

"W przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, przewiduje się wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty (rezygnacja z trzech kolejnych rat). Analogiczne rozwiązanie przyjęto w przypadku rozłożenia na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych" - napisano.

Zgodnie z informacją planuje się, że rząd przyjmie projekt w pierwszym kwartale 2021 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane