Czytasz dzięki

Miliony na osłony

opublikowano: 12-07-2015, 22:00

Prewencja wypadkowa: ZUS ma duże kwoty do rozdania dla firm, aby poprawiły stan BHP. Na razie pieniądze czekają na chętnych, bo korzystają z nich nieliczni

„… Opłacasz składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Chcesz poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie. Złóż wniosek! — apeluje do przedsiębiorców w spocie reklamowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlaczego? „ZUS inwestuje, żeby było mniej wypadków przy pracy” — płynie wyjaśnienie z ekranu telewizora. Do tego zachęta — dofinansowanie nawet do pół miliona złotych dla firm. zwłaszcza mikro-, małych i średnich. Na obrazie znika pracownik pozbawiony ochrony przedstrumieniem opiłków żelaza, a pojawia się mężczyzna w okularach i kasku… Spot jest emitowany od niedawna, ma zachęcić pracodawców do poprawy bezpieczeństwa pracy przez udział w specjalnym programie ZUS w ramach prewencji wypadkowej.

To program dofinansowywania działań dla utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, podejmowanych przez płatników składek — zadanie nałożone na Zakład nowelizacją art. 37 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, która weszła w życie 1 stycznia 2013 r.

Dla kogo ten program

Z programu mogą skorzystać płatnicy, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie wypadkowe. Przewidziano w nim dofinansowanie dla wszystkich kategorii przedsiębiorstw, jednak nie jednakowe. Wysokość wsparcia zróżnicowano zależnie od wielkości firmy. Preferencyjne warunki ustanowiono dla mikro- i małych. Pierwsze mogą uzyskać refundację wydatków do 90 proc. wartości zrealizowanego przedsięwzięcia, drugie — do 80 proc., pozostałe mniej. Dofinansowań udzielono po raz pierwszy w 2013 r.

Miały charakter pilotażu, a refundacji udzielono 7 przedsiębiorcom. Jednocześnie prowadzono akcje upowszechniające nowe zadanie ZUS — m.in. w ulotkach, specjalistycznych pismach, na konferencjach. Liczba wniosków o dofinansowanie była jednak niewielka w porównaniu do puli, jaką przeznaczono na ten cel. ZUS dysponował w ubiegłym roku prawie 19,36 mln zł na ten program, a wydał 3,38 mln zł. Mimo, że dzięki promocji z każdym miesiącem wpływało coraz więcej wniosków od przedsiębiorców o dofinansowanie projektów.

Trzy złożono w styczniu 2014 r., 90 — w grudniu 2014 r. W tym roku łączna kwota dofinansowania dla płatników na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy jest wyższa, sięga ok. 26,88 mln zł. W tym roku liczba wniosków także rosła z miesiąca na miesiąc. W styczniu wpłynęły 53, w maju 123, jednak w swoich raportach ZUS podkreśla, że to wciąż zbyt mało

w porównaniu do pieniędzy, jakie czekają na przedsiębiorców. — Do 25 czerwca wpłynęło do Zakładu łącznie 1001 wniosków o dofinansowanie, z czego 525 złożono w ubiegłym roku. Pomoc otrzymało 258 płatników składek, zakończono 54 projekty, pozostałe są w trakcie realizacji — mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.

Wnioski i wypłaty

Pieniądze powinny być przeznaczone na to, co w sposób bezpośredni może ograniczyć w firmie niekorzystny wpływ określonych czynników ryzyka. Działania mogą mieć dwojaki charakter — inwestycji w zabezpieczenia i w doradztwo. Nie ma przeszkód, aby pracodawca podjął się realizacji obu rodzajów przedsięwzięć. ZUS udziela dofinansowania na podstawie umowy, która jest zawierana po otrzymaniu od eksperta pozytywnej oceny wniosku. Opiniowaniem i oceną zrealizowanych przedsięwzięć zajmują się zewnętrzni specjaliści z danej dziedziny.

— Braki i błędy we wnioskach nie skutkują odmową skorzystania z pomocy. Staramy się wspólnie z zainteresowanymi je wypełnić lub poprawić. Uzasadnieniem do odrzucenia wniosku jest niespełnienie kryterium podniesienia bezpieczeństwa w pracy — wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz. W ciągu 14 dni po podpisaniu umowy wnioskodawca otrzymuje maksymalnie 50 proc. przyznanego dofinansowania. Pozostała część jest rozliczana po zrealizowaniu przedsięwzięcia i akceptacji dokumentów sprawozdawczych (faktury, potwierdzenia zapłaty, wykonane pomiary, czy zdjęcia) — w terminie 30 dni od podpisania protokołu odbioru projektu.

— Na razie nie zdarzył się przypadek zakwestionowania odbioru projektu — mówi rzecznik ZUS.

Chyba warto…

Według Wojciecha Warskiego, przewodniczącego Konwentu Business Centre Club (BCC), eksperta ds. gospodarki, zasady udzielanego wsparcia nie powinny być barierą do skorzystania z tej pomocy.

— To nie są kapitałochłonne inwestycje, a wypłata na początku inwestycji połowy dofinansowania to nie jest mało — mówi ekspert BCC. Uważa, że małej firmie, która ma w perspektywie otrzymanie niemal całego zwrotu kosztów może być dzięki temu łatwiej wygospodarować pieniądze na sfinansowanie inwestycji w trakcie jej realizacji.

— Duzi przedsiębiorcy łatwiej udźwigną koszty, których nawet nie zrefunduje ZUS — podkreśla Wojciech Warski.

Brak pieniędzy to jedna z przyczyn, którą zwłaszcza mali pracodawcy tłumaczą brak inwestycji w bezpieczeństwo pracy. Inspektorzy pracy stwierdzają u nich m.in. brak lub zły stan techniczny urządzeń ochronnych, np. osłon zabezpieczających przed dostępem do stref niebezpiecznych. Do wypadków często dochodzi na budowach.

— Charakterystyczne, że znacznie mniej nieprawidłowości stwierdzamy, gdy inwestycje realizują duże firmy budowlane, z wieloletnim doświadczeniem, posiadające dobrze zorganizowane służby BHP. Monitorują one pracę wszystkich zatrudnionych i egzekwują od podwykonawców przestrzeganie przepisów BHP — mówi Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy.

Dużo gorzej jest pod względem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach mikro-, małych i średnich.

Puls Firmy
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
×
Puls Firmy
autor: Sylwester Sacharczuk
Wysyłany raz w tygodniu
Sylwester Sacharczuk
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Na co można przeznaczyć pieniądze od ZUS

Projekty inwestycyjne

Inwestycje w rozwój, modyfikację, usprawnienie stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz systemów i środków ochronnych. Przykładowo może to być zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, rusztowań, urządzeń ochronnych czułych na nacisk (np. mat) urządzeń wyłączania awaryjnego, budów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem czy hałasem. Poza tym zakup środków ochrony indywidualnej i modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

Projekty doradcze

Ich cel to poprawa zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym realizacje oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP. Może to polegać na wykonaniu pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń, przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, wykonaniu oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych, opracowanie projektów technicznych środków ochrony.

Pełną listę takich działań można znaleźć na stronie ZUS (www.zus.pl).

Na co można przeznaczyć pieniądze od ZUS

Projekty inwestycyjne

Inwestycje w rozwój, modyfikację, usprawnienie stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz systemów i środków ochronnych. Przykładowo może to być zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, rusztowań, urządzeń ochronnych czułych na nacisk (np. mat) urządzeń wyłączania awaryjnego, budów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem czy hałasem. Poza tym zakup środków ochrony indywidualnej i modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

Projekty doradcze

Ich cel to poprawa zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym realizacje oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP. Może to polegać na wykonaniu pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń, przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, wykonaniu oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych, opracowanie projektów technicznych środków ochrony.

Pełną listę takich działań można znaleźć na stronie ZUS (www.zus.pl).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane