NFI Foksal <NFIWj.WA> 51/2003 zbycie akcji spółki Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. z siedzibą w Warszawie

opublikowano: 28-10-2003, 17:22

NFI Foksal <NFIWj.WA> 51/2003 zbycie akcji spółki Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. z siedzibą w Warszawie 51/2003 ZBYCIE AKCJI SPÓŁKI ZAKŁADY ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Zarząd spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 października 2003 r. podjął wiadomość, że w związku z realizacją umowy sprzedaży akcji spółki pod firmą: "Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ( dalej jako "Spółka") z dnia 17 września 2003 r. (raport bieżący nr 42/2003) zawartej pomiędzy Funduszem a spółką pod firmą: "Foxone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Kupujący") doszło do przeniesienia na rzecz Kupującego własności 690.998 akcji Spółki. Zbyte na rzecz Kupującego akcje Spółki stanowiły 32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Wartość nominalna sprzedawanych akcji wynosi 2,93 zł za jedną akcję. Cena sprzedaży akcji Spółki wyniosła 5,62 zł za jedną akcję, tj. 3.883.408,76 zł za wszystkie sprzedawane przez Fundusz akcje. Wartość ewidencyjna (bilansowa netto) sprzedanych akcji Spółki w księgach rachunkowych Funduszu na dzień 30 czerwca 2003 r. wynosiła 3.174.112,28 zł.
Pomiędzy Funduszem (sprzedawcą akcji), osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Kupującym lub osobami zarządzającymi Kupującym, brak jest innych powiązań niż wskazane powyżej powiązania umowne.
Kryterium będącym podstawą uznania sprzedanych akcji Spółki za aktywa o znacznej wartości jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki (32%).
Data sporządzenia raportu: 28-10-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Foksal &lt;NFIWj.WA&gt; 51/2003 zbycie akcji spółki Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. z siedzibą w Warszawie