NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> 23/2003 - w sprawie zbycia akcji spółki Fabryka Maszyn Budowlanych BUMAR - HYDROMA S.A.

MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
opublikowano: 07-04-2003, 16:47

NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> 23/2003 - w sprawie zbycia akcji spółki Fabryka Maszyn Budowlanych BUMAR - HYDROMA S.A. 23/2003 - W SPRAWIE ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH BUMAR - HYDROMA S.A.
Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") informuje, iż w dniu dzisiejszym (7 kwietnia 2003 r.) podjął wiadomość, że w dniu 4 kwietnia 2003 r., w związku z realizacją umowy sprzedaży akcji spółki Fabryka Maszyn Budowlanych BUMAR - HYDROMA S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") z dnia 28 marca 2003 r. (raport bieżący nr 20/2003), zawartej pomiędzy Funduszem a Panem Piotrem Łesyk i Panem Ryszardem Pawliczek ("Kupujący"), doszło do przeniesienia na rzecz Kupujących własności 46.200 (słownie: czterdziestu sześciu tysięcy dwustu) akcji Spółki, co stanowi 33% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Wartość nominalna sprzedawanych akcji wynosi 5,70 zł za jedną akcję. Cena sprzedaży akcji Spółki wyniosła 3,57 złotych za jedną akcję, to jest 164.934 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote) za wszystkie sprzedawane przez Fundusz akcje. Wartość ewidencyjna (bilansowa netto) sprzedanych akcji Spółki w księgach rachunkowych Funduszu na dzień 31.12.2002 roku wynosiła 0 zł.
Pomiędzy Funduszem (sprzedawcą akcji), osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Kupującymi lub osobami zarządzającymi Kupującymi, brak jest innych powiązań niż wskazane powyżej powiązania umowne.
Kryterium będącym podstawą uznania sprzedanych akcji Spółki za aktywa o znacznej wartości jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki (33%).
Data sporządzenia raportu: 07-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Kazim Wielki &lt;NFIWg.WA&gt; 23/2003 - w sprawie zbycia akcji spółki Fabryka Maszyn Budowlanych BUMAR - HYDROMA S.A.