NFI Octava <NFIWh.WA> Nr 45/2003 z dnia 7 listopada 2003 roku; Zawarcie umowy sprzedaży aktywów o znacznej wartości

Maria Czudowska
opublikowano: 07-11-2003, 18:40

NFI Octava <NFIWh.WA> Nr 45/2003 z dnia 7 listopada 2003 roku; Zawarcie umowy sprzedaży aktywów o znacznej wartości NR 45/2003 Z DNIA 7 LISTOPADA 2003 ROKU; ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
W dniu 7 listopada 2003 r. Narodowy Fundusz Inwestycyjny "OCTAVA" Spółka Akcyjna zawarł umowę sprzedaży na rzecz Pana Tomasza Kaczmarka i Pana Karola Kaczmarka, łącznie wszystkich 651.730 będących własnością Funduszu akcji na okaziciela spółki pod firmą Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego "FUGO" Spółka Akcyjna w Koninie ("Spółka"), o wartości nominalnej 2,46 zł każda, stanowiących 33% w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na jej WZA.
Na rzecz Pana Tomasza Kaczmarka Fundusz sprzedaje 592.482 akcje Spółki, a na rzecz Pana Karola Kaczmarka 59.248 akcji Spółki.
Łączna cena sprzedaży, którą Fundusz uzyska od obu Kupujących wynosi 2.672.093 zł, tj. 4,10 zł za jedną akcję Spółki. Pan Tomasz Kaczmarek obowiązany jest zapłacić na rzecz Funduszu cenę sprzedaży w wysokości 2.429.176,20 zł, natomiast Pan Karol Kaczmarek cenę w wysokości 242.916,80 zł.
Fundusz zastrzegł sobie prawo własności akcji Spółki do czasu otrzymania pełnej ceny sprzedaży należnej Funduszowi od danego z Kupujących.
Cena sprzedaży akcji należna Funduszowi od każdego z Kupujących zostanie zapłacona w następujący sposób:
- w terminie do dnia 13 listopada 2003 r. każdy z Kupujących, odpowiednio, wpłaci Funduszowi 40% ceny sprzedaży,
- w terminie do 28 listopada 2003 r., każdy z Kupujących, odpowiednio, wpłaci Funduszowi pozostałe 60% ceny sprzedaży.
W przypadku, gdyby do dnia 18 listopada 2003 r. rachunek bankowy Funduszu nie został uznany kwotą pierwszej części ceny sprzedaży, wówczas umowa sprzedaży wygasa ze skutkiem natychmiastowym, a strony stają się wolne od praw i obowiązków wynikających z umowy.
W przypadku, gdyby do dnia 01 grudnia 2003 r. Fundusz nie otrzymał od danego Kupującego całej należnej mu ceny sprzedaży, wówczas może odstąpić od umowy lub domagać się jej wykonania i dodatkowo zapłaty przez danego Kupującego zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 25% ceny sprzedaży należnej Funduszowi od danego Kupującego.
W przypadku, gdyby pomimo otrzymania przez Fundusz zapłaty pełnej ceny sprzedaży, z przyczyn leżących po stronie Funduszu, do dnia 09 grudnia 2003 r. nie dojdzie do zamknięcia transakcji pomiędzy Funduszem a danym Kupującym, dany Kupujący może odstąpić od umowy, lub żądać jej wykonania i dodatkowo wypłaty zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 25% ceny sprzedaży przysługującej Funduszowi od tego Kupującego.
Wartość ewidencyjna wszystkich 651.730 akcji Spółki w księgach rachunkowych Funduszu wynosi 1.007.000 zł.
Brak jest powiązań pomiędzy OCTAVA NFI S.A. i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Fundusz a Kupującymi.
Zbycie przez Fundusz akcji Spółki na podstawie wyżej opisanej umowy, uznano za zbycie aktywów o znacznej wartości, ponieważ łącznie wszystkie akcje Spółki sprzedawane przez Fundusz na rzecz obu Kupujących stanowią 33% w kapitale zakładowym Spółki.
Data sporządzenia raportu: 07-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maria Czudowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Octava &lt;NFIWh.WA&gt; Nr 45/2003 z dnia 7 listopada 2003 roku; Zawarcie umowy sprzedaży aktywów o znacznej wartości