Odroczony podatek już nie dla każdego

opublikowano: 30-10-2017, 22:00
aktualizacja: 30-10-2017, 23:13

Szykują się duże zmiany w programach motywacyjnych. Dla pracowników mogą one oznaczać inne zasady opodatkowania dochodów z akcji

Pracodawcy mają coraz mniej czasu na przygotowanie do nowych zasad rozliczania z fiskusem świadczeń premiujących najlepsze kadry w firmie. Już niedługo, bo w przyszłym roku, w nowelizowanej właśnie przez parlament ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaczną obowiązywać istotne zmiany w regułach opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez zatrudnionych w ramach oferowanych im programów motywacyjnych.

Kiedy fiskus poczeka

Według Rafała Tołwińskiego, doradcy podatkowego i starszego menedżera w zespole people advisory services w dziale doradztwa podatkowego EY, szykowane zmiany powinny zainteresować przede wszystkim przedsiębiorców, którzy stosują (lub dopiero zamierzają) dodatkowe systemy wynagradzania oparte na pochodnych instrumentach finansowych, a ponadto tych, u których funkcjonują plany motywacyjne oparte na akcjach — także wówczas, gdy są one stosowane w ramach grupy i narzucone przez centralę.

W ustawie o PIT zmienione zostaną bowiem przepisy, na podstawie których obecnie można odroczyć zapłatę podatku od nabycia (objęcia) akcji do momentu ich sprzedaży, i to według preferencyjnej stawki 19 proc. — Ustawodawca po raz pierwszy wprowadza definicję programu motywacyjnego do przepisów podatkowych. Jeśli dany plan będzie spełniał określone w niej warunki, to opodatkowanie dochodu z tego źródła będzie odroczone do momentu zbycia akcji przez podatnika — wyjaśnia Marek Gadacz, partner w Crido Taxand.

Warunkiem odsunięcia w czasie momentu opodatkowania będzie faktyczne objęcie lub nabycie akcji spółki z Unii Europejskiej (UE) czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w związku z realizacją specjalnego planu premiującego, zbudowanego przez spółkę akcyjną zatrudniającą pracownika — albo jej spółkę dominującą będącą spółką akcyjną. Program motywacyjny musi być utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia pracodawcy lub jego spółki dominującej.

Poprawka komisji

Jak informuje Marek Gadacz, na skutek poprawek wprowadzonych przez sejmową Komisję Finansów Publicznych możliwość odroczenia zapłaty PIT do chwili zbycia akcji przez uczestnika programu miałaby mieć zastosowanie nie tylko do programów, w których emitentem jest spółka z UE (EOG), ale też do tych, gdzie emitent ma siedzibę w kraju, który zawarł z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, czyli np. do programów motywacyjnych organizowanych przez podmioty z USA.

— Wprowadzane zmiany, a w szczególności doprecyzowanie przepisów w zakresie tworzenia planów motywacyjnych, mogą w wielu przypadkach ułatwić przedsiębiorcom wykorzystanie tego elementu wynagradzania swoich pracowników — ocenia przedstawiciel Crido Taxand. Zwraca też uwagę na katalog dochodów wymagających zaliczania ich przez podatników do tych źródeł przychodów, w ramach których zostanie uzyskane świadczenie, jeśli określone prawa lub instrumenty zostaną nabyte w naturze lub nieodpłatnie.

Zmiana klasyfikacji

Dotyczy to przychodów z realizacji praw z papierów wartościowych będących innymi zbywalnymi prawami majątkowymi powstającymi w wyniku emisji, włączających uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych, takich jak akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe — lub wykonywanych poprzez rozliczenie pieniężne. Ponadto: pochodnych instrumentów finansowych uzyskanych w następstwie ich objęcia lub nabycia jako świadczenie w naturze (nieodpłatne świadczenie).

— Wskutek tych zmian przychód, który do tej pory traktowano jako zyski kapitałowe, może okazać się po nowelizacji przychodem z innego źródła, np. ze stosunku pracy. Dlatego przedsiębiorcy korzystający dotychczas z tych rozwiązań powinni dokonać ich analizy pod kątem nowych przepisów i ustalić ich wpływ na przyszłe opodatkowanie dochodów uzyskiwanych tą drogą — radzi Marek Gadacz.

Rafał Tołwiński podkreśla, że zmiana klasyfikacji przychodów może spowodować ich opodatkowanie według progresywnej skali PIT, gdzie maksymalna stawka wynosi 32 proc. Dla pracodawcy może też oznaczać konieczność odprowadzenia składek ZUS i dopełnienia związanych z tym obowiązków płatnika, innych niż dotychczasowe.

Ustawowa definicja

Według wprowadzanej do ustawy o PIT podatkowej definicji programu motywacyjnego jest on rozumiany jako system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez: spółkę akcyjną — dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 (to m.in. przychody ze stosunku pracy i służbowego) lub art. 13 (przychody z działalności wykonywanej osobiście) albo spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych we wspomnianych art. 12 lub art. 13. W wyniku takiego systemu osoby uprawnione do otrzymania z niego świadczeń bezpośrednio lub przez realizację praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych lub innych majątkowych nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji wspomnianych spółek. Dochodem z odpłatnego zbycia takich akcji jest różnica między uzyskanym z tego przychodem a kosztami uzyskania przychodu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Odroczony podatek już nie dla każdego