Po audycie spadły zyski Columbusa za lata 2019-2021

opublikowano: 21-03-2022, 07:39

Badanie historycznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Columbusa Energy doprowadziło do konieczności korekty wyników spółki.

Sprawa dotyczy sprawozdań rocznych za 2019 i 2020 r. oraz śródrocznych za 2021 r.

“Na korekty zidentyfikowane w ramach Audytu składają się zmiany poszczególnych pozycji sprawozdawczych, które mają zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na wynik i bilans spółki" - podano.

Zmiany są konsekwencją m.in. ustalenia na niższym poziomie niż uprzednio progów istotności na potrzeby audytu oraz przyjęcia bardziej konserwatywnej interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przyjętej przez audytora w toku prowadzonego badania oraz zastosowaniu przez Audytora odmiennych od poprzednio stosowanych kwalifikacji ujęcia księgowego poszczególnych zdarzeń mających wpływ na treść sprawozdań finansowych spółki, co było związane z faktem niewłaściwej ewidencji księgowej tych zdarzeń przez spółkę.

Zarząd spółki szacuje, że sumaryczny efekt korekt zidentyfikowanych w toku audytu spowoduje obniżenie wyniku za rok 2020 o ok. 5.2 mln zł oraz obniżenie aktywów wykazanych w skonsolidowanym bilansie otwarcia grupy na 2021 r. o kwotę ok. 6.5 mln zł.

Sumaryczny efekt korekt spowoduje ponadto obniżenie zysku netto spółki za 2021 r. o kwotę ok. 16.7 mln zł, z czego kwota ok. 9,8 mln zł stanowi oszacowanie kosztów programu motywacyjnego, który jest kosztem niegotówkowym.

“Zlecenie przeprowadzenia Audytu za lata 2019 i 2020 przez Zarząd Spółki miało na celu przygotowanie Spółki do przeniesienia na główny parkiet GPW i przygotowania Spółki do raportowania według standardów obowiązujących na głównym parkiecie GPW” - podał Columbus.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane