Czytasz dzięki

Podatki dochodowe — PIT, CIT w 2017 r.

opublikowano: 27-12-2016, 22:00

Będzie niższa stawka CIT dla małych firm, ale też uszczelnianie systemu obu podatków dochodowych. Po wielu latach zmieni się też skala podatkowa w PIT.

Mali z CIT 15 proc.

Nowelizując ustawy o podatkach dochodowych od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT), rząd i parlament zdecydowały, że tylko przedsiębiorcy podlegający CIT będą od stycznia 2017 r. uprawnieni do bardzo niskiej stawki 15 proc. Przyznano ją jednak tylko tzw. małym podatnikom oraz tym, którzy rozpoczynają działalność (w pierwszym roku podatkowym). Pozostali nadal będą rozliczać CIT w wysokości 19 proc. Z CIT 15 proc. nie skorzystają podatnicy powstali na skutek przekształceń restrukturyzacyjnych. Niższa stawka będzie im przysługiwać dopiero od trzeciego roku podatkowego, jeżeli będą małymi podatnikami. Z preferencyjnego opodatkowania wyłączono ponadto podatkowe grupy kapitałowe.

Aporty, wymiana udziałów

Zmian w CIT i PIT jest znacznie więcej, a ich celem jest głównie uszczelnienie systemu podatkowego. Na przykład, przychodem podatnika wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część będzie wartość przedmiotu wkładu określona w statucie, umowie spółki lub w innym dokumencie, a nie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za aport, jak było dotychczas. Jeśli wartość przedmiotu wkładu (akcji) okaże się różna od rynkowej, przychód musi zostać określony w jej wysokości. Odpowiednio do tej zmiany podatnik będzie rozliczał koszty uzyskania przychodów ustalanych na dzień objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, a także na dzień ich zbycia. Nowelą m.in. zniesiono ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W obu ustawach o podatkach dochodowych wprowadzono też zmiany w stosowaniu preferencyjnych zasad opodatkowania transakcji wymiany udziałów. Będzie można z nich korzystać, pod warunkiem że do wymiany dojdzie z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Według fiskusa restrukturyzacje (takie jak połączenie, podział lub wymiana udziałów) nieprzeprowadzone z takich powodów służą przede wszystkim do uniknięcia opodatkowania lub uchylenia się od niego. Tak przyjęte z góry założenie uznano za tzw. małą klauzulę obejścia prawa podatkowego. Nowelą ustawy o CIT wprowadzono też w katalogu otwartym przykładowe sytuacje, w których dochód nierezydenta uznano za jednoznacznie uzyskany na terytorium Polski dla potrzeb ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego. Ponadto doprecyzowano, że tzw. unicestwienie udziałów (ich zmniejszenie) na potrzeby podziałów spółek obejmuje też zmniejszenie wartości nominalnej udziałów. Dodatkowo objęto podatkiem w Polsce zbycie bezpośrednio lub pośrednio udziałów (akcji),

cc937a7e-4287-11ea-b77f-2e728ce88125
Puls Firmy
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
Puls Firmy
autor: Sylwester Sacharczuk
Wysyłany raz w tygodniu
Sylwester Sacharczuk
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

praw w spółkach osobowych nictwa w funduszach inwes co najmniej 50 proc. wartoś z nieruchomości położonych go kraju. Pojawia się też definicja rze ciela (ang. beneficial owner) skorzystać ze zwolnienia z o spółka otrzymująca należno musi być ich rzeczywistym w pośrednikiem.

Zwolnienia dla FIZ

Zachowano w przepisach zw z CIT dla funduszy inwestyc Polski FIZ skorzysta z ulgi (z wych) w określonych sytuac będzie, jeżeli fiskus uzna, że tzw. agresywnej optymaliza Ustawodawca poszedł jeszc niu praw w związku z agresy Podatników nie będą już chr interpretacje podatkowe w za takie działanie, wydanych w życie zmian.

Kwota wolna malejąca

Po wielu latach niewzruszon w PIT od 2017 r. będzie obo cująca dochód wolny od opo od zamożności podatnika. D limit wynosi 3091 zł dla wsz kwotę 556,02 zł, o którą mo Od stycznia osoby zarabiają nie zapłacą podatku dochod pierwszy próg dochodu wol dziale wyższym do 11 tys. zł stopniowo maleje do obecn który będzie obowiązywał p rocznymi pomiędzy 11 tys. z tego przedziału znów kwota spadnie do zera u podatnikó niż 127 tys. zł.

Przepisy

• Ustawa z 5 września 2016 o podatku dochodowym o ustawy o podatku dochodo nych (Dz.U. z 2016 r., poz. • Ustawa z 29 listopada 201 o podatku dochodowym o ustawy o podatku dochodo nych oraz ustawy o zmian podatkowa oraz niektóryc z 2016 r., poz. 1926).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy