Projekt ustawy o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach SP skierowano do Sejmu

ISBNews
opublikowano: 10-05-2016, 14:12

Projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, przyjęty przez rząd 19 kwietnia br., został dziś skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Szacowane roczne oszczędności dla spółek nadzorowanych przez ministra skarbu to 59 mln zł.

"Na podstawie analizy dokonanej na grupie 169 spółek z udziałem Skarbu Państwa będących w nadzorze ministra skarbu (na koniec listopada 2015 r.) wynika, że szacowana roczna kwota oszczędności w tytułu wynagrodzeń członków organów zarządzających, możliwa do uzyskania w związku z wejściem w życie przepisów projektowanej ustawy (przyjmując jako postawę wymiaru przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat nagród rocznych w IV kwartale roku 2015 - tj. w wysokości ok. 4,3 tys. zł), wyniesie ok. 59 mln zł" - czytamy w "Ocenie skutków regulacji".

Minister skarbu Dawid Jackiewicz wskazywał wcześniej, że oszczędności mogą wynieść od 60 mln zł do nawet 100 mln zł z uwzględnieniem spółek samorządowych.

"Efektem projektowanych zmian będzie profesjonalizacja kadr menedżerskich i nadzoru w podmiotach objętych regulacją, jak również eliminacja istniejących w obszarze wynagradzania członków organów zarządzających oraz organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i komunalnych osób prawnych zjawisk niepożądanych m.in. poprzez wprowadzenie zasady jawności dotyczącej warunków wynagradzania członków organów korporacyjnych spółek - zawieranie pełnej informacji o wysokości i zasadach przyznawania wynagrodzenia członkom organów zarządzających" - napisano także w dokumencie.

Projektowane zmiany mają także zapewnić spójność systemów regulacji oraz przyczynić się do ujednolicenia zasad wynagradzania członków zarządów we wszystkich spółkach z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i komunalnych osób prawnych niezależnie od organu/podmiotu wykonującego prawa z akcji/udziałów.

Zgodnie z projektem, zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających będą określane uchwałą walnego zgromadzenia danej spółki.

"Co do zasady, wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego będzie składało się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki" - napisano w materiale.

Część stała wynagrodzenia będzie uzależniona od skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, będzie wynosiła od jednokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru - przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kw. roku poprzedniego, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny.

Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, będzie uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych i nie będzie mogła przekroczyć 50%, a w największych spółkach 100% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.

Ponadto projekt zakłada, iż fakultatywnie wypłata wynagrodzenia uzupełniającego będzie mogła być uzależniona od spełnienia określonych warunków związanych z zarządzaniem spółką.

Projekt zakłada również dopuszczalność odpraw, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez członka zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy cywilnoprawnej.

Wynagrodzenie likwidatorów spółek będzie wynosić 1/2 wynagrodzenia zasadniczego członka organu zarządzającego, uzależnionego m.in. od wielkości spółki. W przypadku zakończenia likwidacji w założonym harmonogramie, przysługiwać będzie premia likwidacyjna na koniec procesu.

Wynagrodzenie członków rad nadzorczych nie będzie przekraczać iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika od 0,5 do 2,75, zależnie od skali działalności spółki. Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dotycząca członków organu nadzorczego będzie mogła przewidywać podwyższenie wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku do wskazanej wyżej wysokości, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach komitecie.

fot. Borys Skrzyński
fot. Borys Skrzyński
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Polecane