Przepisy, które weszły w życie

Jarosław Królak
opublikowano: 26-02-2002, 00:00

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru rocznego sprawo- zdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Ustawa z 29 listopada 2001 r. o ratyfikacji Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Ustawa z 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy — Prawo działalności gospodarczej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych informacji dotyczących papierosów oznaczonych cenami detalicznymi.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2001 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 22 grudnia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2002 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wpro- wadzenia na polski obszar celny.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków hodowli i przechowywania organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania, przeznaczonych do ce- lów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Królak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Przepisy, które weszły w życie