Przygotuj się na dużą kasę

Jarosław Fordoński
09-11-2006, 00:00

Droga do 680 mln zł unijnego wsparcia najeżona jest kolcami. Posłuchaj specjalistów, jak zdobyć te pieniądze.

Dla małych i średnich przedsiębiorców w listopadzie pojawia się ostatnia w tym roku szansa na zdobycie 680 mln zł z funduszy Unii Europejskiej. Sprawdź, czy masz szansę na te pieniądze.

Biznesplan na początek

Na tym etapie weryfikacji, czy wniosek i firma spełniają kryteria konkretnego programu UE, należy również podjąć decyzję, czy dokumentację (m. in. wniosek o dofinansowanie, biznesplan) przyszły beneficjent wsparcia przygotuje we własnym zakresie, czy też skorzysta z usług firm doradczych specjalizujących się w uzyskiwaniu środków unijnych.

Wśród dokumentów, jakie poszczególne banki mogą wymagać od swoich klientów, którzy będą ubiegali się m.in. o kredyt unijny, jest biznesplan. Profesjonalne i zgodne z zasadami działania 2.2.1 SPO WKP przygotowanie tego dokumentu nie tylko ułatwi ubieganie się o finansowanie bankowe, ale również o wsparcie unijne.

Formy i źródła

W przypadku finansowania inwestycji kredytem należy pamiętać o wymaganym wkładzie własnym. Praktycznie standardem jest już dostęp do finansowania pomostowego, pozwalającego na pokrycie kosztów projektu w maksymalnej wysokości odpowiadającej kwocie wsparcia (dotacji) aż do czasu jej otrzymania wraz z zabezpieczeniem w formie cesji należności. Niektóre banki oferują odrębne produkty na prefinansowanie inwestycji.

Poznać kryteria oceny

W celu maksymalizacji szans powodzenia projektu w poszczególnych ocenach dokonywanych przez instytucję wdrażającą należy bardzo dokładnie przeanalizować kryteria oceny. W pierwszej kolejności należy spełnić kryteria formalne oceny, tzn.:

- wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie;

- wniosek o dofinansowanie projektu powinien być wypełniony zgodnie z instrukcją;

- wniosek o dofinansowanie projektu powinien mieć komplet wymaganych załączników;

- wydatki kwalifikowane powinny być zgodne z listą wydatków kwalifikowanych;

- wersja papierowa wniosku o dofinansowanie realizacji projektu musi być zgodna z wersją elektroniczną;

- projekt powinien być gotowy do realizacji, tzn. posiadać wszystkie wymagane a niezbędne pozwolenia (w tym na budowę), koncesje, licencje itp.;

- projekt nie może dotyczyć działalności wyłączonej ze wsparcia w ramach działania 2.2.1 SPO WKP;

- kwota wsparcia nie może być mniejsza niż 500 tys. zł;

- poziom wsparcia nie może przekroczyć poziomów ustalonych dla działania;

- projekt musi być zgodny z przepisami w zakresie pomocy publicznej i przepisami BHP;

- wnioskodawca musi należeć do sektora MSP.

W dalszej kolejności należy przeanalizować kryteria oceny techniczno-ekonomicznej oraz merytorycznej.

W zbliżającej się rundzie aplikacyjnej działania 2.2.1 SPO WKP planuje się, aby w projektach, w których udział kredytu lub leasingu wynosi co najmniej 25 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, dołączenie do wniosku promesy stanowiło podstawę do pozytywnej oceny techniczno-ekonomicznej. Dokonywana jest ona w ramach kryterium: „kondycja finansowa wnioskodawcy oceniona na podstawie wniosku i dokumentów załączonych do wniosku umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu”.

Przy ocenie merytorycznej brak wnikliwej analizy kryteriów może skutkować niepotrzebną stratą bardzo cennych punktów umożliwiających przyznanie dofinansowania. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie tabeli uwzględniającej wszystkie kryteria i wyliczenie maksymalnej liczby punktów za spełnienie danego kryterium. W ten sposób można uniknąć pomyłki i dokonać prawidłowej oceny szans uzyskania wsparcia. Warto również skonsultować swoje plany inwestycyjne oraz wynik wstępnej oceny merytorycznej z doradcą specjalizującym się w uzyskiwaniu środków unijnych.

Jarosław Fordoński, BRE Bank wicedyrektor departamentu bankowości dużych przedsiębiorstw

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Fordoński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Strona główna / Przygotuj się na dużą kasę