--- raport bieżący nr 38/2003/FIZLP - nabycie aktywów o znacznej wartości

ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus
16-01-2003, 16:01

RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2003/FIZLP - NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI

ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące:

1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa:

BIG Bank Gdański SA

2) podstawowe dane o zbywającym:

BIG Bank Gdański SA ma siedzibę w Warszawie, ul. Kopernika 36/40 i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010186.

3) data i sposób nabycia aktywów:

Aktywa zostały nabyte w dniu 15 stycznia 2003r., na podstawie umowy zawartej w dniu 14 stycznia 2003r., określonej w raporcie bieżącym nr 33/2003/FIZLP, skorygowanym raportem bieżącym nr 36/2003/FIZLP.

4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:

Bony skarbowe TB23/07/2003.

5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta:

Aktywa zostały nabyte za cenę 20.000.001,06 zł., co stanowi jednocześnie wartość ewidencyjną tych aktywów według stanu na dzień 15.01.2003r. uwzględnianą w wycenie aktywów ING FIZ Lokata Plus na dzień 16.01.2003r.

6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa:

Nie występują powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata PLus a zbywającym aktywa.

7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:

Nabyte aktywa stanowią ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.

8) w przypadku nabycia aktywów - źródło finansowania nabytych aktywów:

Źródłem finansowania nabytych aktywów są wpłaty dokonane przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ING FIZ Lokata Plus powiększone o dochody ING FIZ Lokata Plus.

Data sporządzenia raportu: 16-01-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / --- raport bieżący nr 38/2003/FIZLP - nabycie aktywów o znacznej wartości