Raport PRNews.pl: Liczba obcokrajowców wśród klientów banków – III kw. 2018 r.

  • Wojciech Boczoń
opublikowano: 05-12-2018, 14:30

Banki w Polsce obsługują już co najmniej 647 tysięcy klientów indywidualnych będących obywatelami innych krajów. Największą i wciąż rosnącą grupę stanowią Ukraińcy, którzy korzystają z usług tych instytucji w liczbie przeszło 300 tysięcy – wynika z danych opublikowanych przez serwis PRNews.pl.

Do raportowania na temat liczby obcokrajowców wśród swoich klientów, w ramach kwartalnych raportów PRNews.pl, dołączył Alior Bank. Tym samym możemy mówić o co najmniej 647 tysiącach posiadaczy jakiekolwiek produktu bankowego z zagranicy w polskim systemie bankowym, z czego największą – i ciągle rosnącą część stanowią obywatele Ukrainy. Dla porównania przypomnijmy: II kwartał br. zamknął się liczbą 560 054 klientów indywidualnych z zagranicy. Na tę statystykę złożyły się wyniki dziewięciu banków wówczas podających takie dane.

Po III kw. 2018 danych nie podał Plus Bank, który – cytując biuro prasowe – „obecnie nie prowadzi zarówno bazy, jak też samej obsługi obcokrajowców”. Udział tej instytucji był jednak znikomy – po II kwartale br. raportowała obsługę raptem 324 zagranicznych klientów, zatem brak danych nie rzutuje istotnie na obraz rynku.

Polska bankowość w obcym języku

O 15,5 proc. w ciągu trzech miesięcy zwiększyła się liczba klientów indywidualnych – obcokrajowców w ankietowanych przez PRNews.pl działających w Polsce bankach. Łącznie zagranicznych klientów jest już 647 116. Tym razem podajemy dane dla dziewięciu instytucji (w tym w przypadku jednej jest to szacunek oparty na wartości z poprzedniego okresu). Kiedy rok temu pytaliśmy banki o te same dane, informacji udzieliło sześć instytucji – łącznie obsługiwały wówczas zaledwie 161 857 obcokrajowców.

W najnowszym raporcie liderem pozostaje Santander Bank Polska ze 153 tysiącami klientów – obcokrajowców, zaliczając wzrost na poziomie 6,7 proc. w ciągu kwartału. Daleko większy przyrost klientów z zagranicy odnotowała jednak inna instytucja – BGŻ BNP Paribas może pochwalić się zwiększeniem wyniku o 28 932 klientów, co oznacza blisko 70-procentowy wzrost w trakcie trzech miesięcy. Dla porównania – największy bank w kraju ma po III kwartale br. o 17 tysięcy klientów z zagranicy więcej niż w poprzedniej edycji raportu.

Powtórnie też zapytaliśmy banki o liczbę rachunków osobistych prowadzonych dla zagranicznych klientów indywidualnych. Niektóre banki zaznaczają wprost, że liczba klientów jest u nich tożsama z liczbą prowadzonych dla tej grupy kont, w innych kont jest nieznacznie mniej za sprawą korzystania przez część osób np. wyłącznie z produktów kredytowych. W dziesięciu ankietowanych bankach po III kw. dla około 647 tysięcy klientów prowadzonych było 615 tys. ROR-ów. W okresie poprzedzającym te wielkości wynosiły odpowiednio 408,1 tys. i 396,6 tys.Wśród nacji najliczniej reprezentowanych przez obcokrajowców w bankach w Polsce na podium pozostają obywatele Ukrainy. Z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia także w czterech wcześniejszych kwartałach – od kiedy tylko prowadzimy badanie nt. liczby obcokrajowców wśród klientów banków.Szczegółowe dane na temat liczby Ukraińców wśród swoich klientów podało osiem banków. Łącznie po II kwartale obsługiwały one 306 tysięcy klientów indywidualnych z tego kraju, to jest około 18 proc. więcej niż w poprzedzającym okresie. Aż o ponad 22 tysiące zwiększył liczbę klientów z Ukrainy bank BGŻ BNP Paribas, o 6-7 tysięcy Raiffeisen Polbank i Santander Bank Polska. W dawnym Banku Zachodnim WBK liczba Ukraińców powoli zbliża się do 100 tysięcy. W Banku Pekao wynosi ponad 81 tysięcy, Raiffeisen Polbank obsługuje ponad 61 tysięcy klientów z tego kraju, a BGŻ BNP Paribas przekroczył pułap 52 tysięcy.Standardowo już ankietujemy instytucje bankowe także na temat innych, licznych nacji wśród klientów z zagranicy. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się Białoruś i Niemcy. W tych przypadkach wielkości są jednak daleko mniejsze niż przy statystykach dotyczących obywateli Ukrainy. Spośród banków biorących udział w ankiecie największą liczbą klientów z Białorusi – blisko 10 tysięcy – może pochwalić się Pekao, ten sam bank obsługuje też najwięcej, ponad 7 tysięcy, klientów z Niemiec.Najliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach po III kw. 2018 r.Alior BankUkraina (5623)Niemcy (2206)Białoruś (1086)BGŻ BNP ParibasUkraina (52 504)Białoruś (2052)Niemcy (1809)Citi HandlowyUkraina (1866)USA (1675)Indie (1372)Credit AgricoleUkraina (4383)Białoruś (465)Francja (357)Getin Noble BankUkraina (b.d.)Brak danychBrak danychBank PekaoUkraina (81 290)Białoruś (9809)Niemcy (7645)PKO Bank PolskiUkraina (b.d.)Mołdawia (b.d.)Białoruś (b.d.)Bank PocztowyUkraina (6807)Niemcy (374)Mołdawia (198)Raiffeisen PolbankUkraina (61 842)Białoruś (3730)Rosja (1085)Santander Bank PolskaUkraina (91 925)Białoruś (8669)Niemcy (4934)Źródło: PRNews.plWśród nacji najliczniej reprezentowanych przez obcokrajowców w bankach w Polsce na podium pozostają obywatele Ukrainy. Z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia także w czterech wcześniejszych kwartałach – od kiedy tylko prowadzimy badanie nt. liczby obcokrajowców wśród klientów banków.Szczegółowe dane na temat liczby Ukraińców wśród swoich klientów podało osiem banków. Łącznie po II kwartale obsługiwały one 306 tysięcy klientów indywidualnych z tego kraju, to jest około 18 proc. więcej niż w poprzedzającym okresie. Aż o ponad 22 tysiące zwiększył liczbę klientów z Ukrainy bank BGŻ BNP Paribas, o 6-7 tysięcy Raiffeisen Polbank i Santander Bank Polska. W dawnym Banku Zachodnim WBK liczba Ukraińców powoli zbliża się do 100 tysięcy. W Banku Pekao wynosi ponad 81 tysięcy, Raiffeisen Polbank obsługuje ponad 61 tysięcy klientów z tego kraju, a BGŻ BNP Paribas przekroczył pułap 52 tysięcy.Standardowo już ankietujemy instytucje bankowe także na temat innych, licznych nacji wśród klientów z zagranicy. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się Białoruś i Niemcy. W tych przypadkach wielkości są jednak daleko mniejsze niż przy statystykach dotyczących obywateli Ukrainy. Spośród banków biorących udział w ankiecie największą liczbą klientów z Białorusi – blisko 10 tysięcy – może pochwalić się Pekao, ten sam bank obsługuje też najwięcej, ponad 7 tysięcy, klientów z Niemiec.Najliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach po III kw. 2018 r.Alior BankUkraina (5623)Niemcy (2206)Białoruś (1086)BGŻ BNP ParibasUkraina (52 504)Białoruś (2052)Niemcy (1809)Citi HandlowyUkraina (1866)USA (1675)Indie (1372)Credit AgricoleUkraina (4383)Białoruś (465)Francja (357)Getin Noble BankUkraina (b.d.)Brak danychBrak danychBank PekaoUkraina (81 290)Białoruś (9809)Niemcy (7645)PKO Bank PolskiUkraina (b.d.)Mołdawia (b.d.)Białoruś (b.d.)Bank PocztowyUkraina (6807)Niemcy (374)Mołdawia (198)Raiffeisen PolbankUkraina (61 842)Białoruś (3730)Rosja (1085)Santander Bank PolskaUkraina (91 925)Białoruś (8669)Niemcy (4934)Źródło: PRNews.plStandardowo już ankietujemy instytucje bankowe także na temat innych, licznych nacji wśród klientów z zagranicy. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się Białoruś i Niemcy. W tych przypadkach wielkości są jednak daleko mniejsze niż przy statystykach dotyczących obywateli Ukrainy. Spośród banków biorących udział w ankiecie największą liczbą klientów z Białorusi – blisko 10 tysięcy – może pochwalić się Pekao, ten sam bank obsługuje też najwięcej, ponad 7 tysięcy, klientów z Niemiec.Najliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach po III kw. 2018 r.Alior BankUkraina (5623)Niemcy (2206)Białoruś (1086)BGŻ BNP ParibasUkraina (52 504)Białoruś (2052)Niemcy (1809)Citi HandlowyUkraina (1866)USA (1675)Indie (1372)Credit AgricoleUkraina (4383)Białoruś (465)Francja (357)Getin Noble BankUkraina (b.d.)Brak danychBrak danychBank PekaoUkraina (81 290)Białoruś (9809)Niemcy (7645)PKO Bank PolskiUkraina (b.d.)Mołdawia (b.d.)Białoruś (b.d.)Bank PocztowyUkraina (6807)Niemcy (374)Mołdawia (198)Raiffeisen PolbankUkraina (61 842)Białoruś (3730)Rosja (1085)Santander Bank PolskaUkraina (91 925)Białoruś (8669)Niemcy (4934)Źródło: PRNews.plNajliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach po III kw. 2018 r.Alior BankUkraina (5623)Niemcy (2206)Białoruś (1086)BGŻ BNP ParibasUkraina (52 504)Białoruś (2052)Niemcy (1809)Citi HandlowyUkraina (1866)USA (1675)Indie (1372)Credit AgricoleUkraina (4383)Białoruś (465)Francja (357)Getin Noble BankUkraina (b.d.)Brak danychBrak danychBank PekaoUkraina (81 290)Białoruś (9809)Niemcy (7645)PKO Bank PolskiUkraina (b.d.)Mołdawia (b.d.)Białoruś (b.d.)Bank PocztowyUkraina (6807)Niemcy (374)Mołdawia (198)Raiffeisen PolbankUkraina (61 842)Białoruś (3730)Rosja (1085)Santander Bank PolskaUkraina (91 925)Białoruś (8669)Niemcy (4934)Źródło: PRNews.pl
Wśród nacji najliczniej reprezentowanych przez obcokrajowców w bankach w Polsce na podium pozostają obywatele Ukrainy. Z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia także w czterech wcześniejszych kwartałach – od kiedy tylko prowadzimy badanie nt. liczby obcokrajowców wśród klientów banków.Szczegółowe dane na temat liczby Ukraińców wśród swoich klientów podało osiem banków. Łącznie po II kwartale obsługiwały one 306 tysięcy klientów indywidualnych z tego kraju, to jest około 18 proc. więcej niż w poprzedzającym okresie. Aż o ponad 22 tysiące zwiększył liczbę klientów z Ukrainy bank BGŻ BNP Paribas, o 6-7 tysięcy Raiffeisen Polbank i Santander Bank Polska. W dawnym Banku Zachodnim WBK liczba Ukraińców powoli zbliża się do 100 tysięcy. W Banku Pekao wynosi ponad 81 tysięcy, Raiffeisen Polbank obsługuje ponad 61 tysięcy klientów z tego kraju, a BGŻ BNP Paribas przekroczył pułap 52 tysięcy.Standardowo już ankietujemy instytucje bankowe także na temat innych, licznych nacji wśród klientów z zagranicy. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się Białoruś i Niemcy. W tych przypadkach wielkości są jednak daleko mniejsze niż przy statystykach dotyczących obywateli Ukrainy. Spośród banków biorących udział w ankiecie największą liczbą klientów z Białorusi – blisko 10 tysięcy – może pochwalić się Pekao, ten sam bank obsługuje też najwięcej, ponad 7 tysięcy, klientów z Niemiec.Najliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach po III kw. 2018 r.Alior BankUkraina (5623)Niemcy (2206)Białoruś (1086)BGŻ BNP ParibasUkraina (52 504)Białoruś (2052)Niemcy (1809)Citi HandlowyUkraina (1866)USA (1675)Indie (1372)Credit AgricoleUkraina (4383)Białoruś (465)Francja (357)Getin Noble BankUkraina (b.d.)Brak danychBrak danychBank PekaoUkraina (81 290)Białoruś (9809)Niemcy (7645)PKO Bank PolskiUkraina (b.d.)Mołdawia (b.d.)Białoruś (b.d.)Bank PocztowyUkraina (6807)Niemcy (374)Mołdawia (198)Raiffeisen PolbankUkraina (61 842)Białoruś (3730)Rosja (1085)Santander Bank PolskaUkraina (91 925)Białoruś (8669)Niemcy (4934)Źródło: PRNews.plStandardowo już ankietujemy instytucje bankowe także na temat innych, licznych nacji wśród klientów z zagranicy. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się Białoruś i Niemcy. W tych przypadkach wielkości są jednak daleko mniejsze niż przy statystykach dotyczących obywateli Ukrainy. Spośród banków biorących udział w ankiecie największą liczbą klientów z Białorusi – blisko 10 tysięcy – może pochwalić się Pekao, ten sam bank obsługuje też najwięcej, ponad 7 tysięcy, klientów z Niemiec.Najliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach po III kw. 2018 r.Alior BankUkraina (5623)Niemcy (2206)Białoruś (1086)BGŻ BNP ParibasUkraina (52 504)Białoruś (2052)Niemcy (1809)Citi HandlowyUkraina (1866)USA (1675)Indie (1372)Credit AgricoleUkraina (4383)Białoruś (465)Francja (357)Getin Noble BankUkraina (b.d.)Brak danychBrak danychBank PekaoUkraina (81 290)Białoruś (9809)Niemcy (7645)PKO Bank PolskiUkraina (b.d.)Mołdawia (b.d.)Białoruś (b.d.)Bank PocztowyUkraina (6807)Niemcy (374)Mołdawia (198)Raiffeisen PolbankUkraina (61 842)Białoruś (3730)Rosja (1085)Santander Bank PolskaUkraina (91 925)Białoruś (8669)Niemcy (4934)Źródło: PRNews.plNajliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach po III kw. 2018 r.Alior BankUkraina (5623)Niemcy (2206)Białoruś (1086)BGŻ BNP ParibasUkraina (52 504)Białoruś (2052)Niemcy (1809)Citi HandlowyUkraina (1866)USA (1675)Indie (1372)Credit AgricoleUkraina (4383)Białoruś (465)Francja (357)Getin Noble BankUkraina (b.d.)Brak danychBrak danychBank PekaoUkraina (81 290)Białoruś (9809)Niemcy (7645)PKO Bank PolskiUkraina (b.d.)Mołdawia (b.d.)Białoruś (b.d.)Bank PocztowyUkraina (6807)Niemcy (374)Mołdawia (198)Raiffeisen PolbankUkraina (61 842)Białoruś (3730)Rosja (1085)Santander Bank PolskaUkraina (91 925)Białoruś (8669)Niemcy (4934)Źródło: PRNews.pl
Standardowo już ankietujemy instytucje bankowe także na temat innych, licznych nacji wśród klientów z zagranicy. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się Białoruś i Niemcy. W tych przypadkach wielkości są jednak daleko mniejsze niż przy statystykach dotyczących obywateli Ukrainy. Spośród banków biorących udział w ankiecie największą liczbą klientów z Białorusi – blisko 10 tysięcy – może pochwalić się Pekao, ten sam bank obsługuje też najwięcej, ponad 7 tysięcy, klientów z Niemiec.Najliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach po III kw. 2018 r.Alior BankUkraina (5623)Niemcy (2206)Białoruś (1086)BGŻ BNP ParibasUkraina (52 504)Białoruś (2052)Niemcy (1809)Citi HandlowyUkraina (1866)USA (1675)Indie (1372)Credit AgricoleUkraina (4383)Białoruś (465)Francja (357)Getin Noble BankUkraina (b.d.)Brak danychBrak danychBank PekaoUkraina (81 290)Białoruś (9809)Niemcy (7645)PKO Bank PolskiUkraina (b.d.)Mołdawia (b.d.)Białoruś (b.d.)Bank PocztowyUkraina (6807)Niemcy (374)Mołdawia (198)Raiffeisen PolbankUkraina (61 842)Białoruś (3730)Rosja (1085)Santander Bank PolskaUkraina (91 925)Białoruś (8669)Niemcy (4934)Źródło: PRNews.plNajliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach po III kw. 2018 r.Alior BankUkraina (5623)Niemcy (2206)Białoruś (1086)BGŻ BNP ParibasUkraina (52 504)Białoruś (2052)Niemcy (1809)Citi HandlowyUkraina (1866)USA (1675)Indie (1372)Credit AgricoleUkraina (4383)Białoruś (465)Francja (357)Getin Noble BankUkraina (b.d.)Brak danychBrak danychBank PekaoUkraina (81 290)Białoruś (9809)Niemcy (7645)PKO Bank PolskiUkraina (b.d.)Mołdawia (b.d.)Białoruś (b.d.)Bank PocztowyUkraina (6807)Niemcy (374)Mołdawia (198)Raiffeisen PolbankUkraina (61 842)Białoruś (3730)Rosja (1085)Santander Bank PolskaUkraina (91 925)Białoruś (8669)Niemcy (4934)Źródło: PRNews.pl
Najliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach po III kw. 2018 r.
Alior BankUkraina (5623)Niemcy (2206)Białoruś (1086)
BGŻ BNP ParibasUkraina (52 504)Białoruś (2052)Niemcy (1809)
Citi HandlowyUkraina (1866)USA (1675)Indie (1372)
Credit AgricoleUkraina (4383)Białoruś (465)Francja (357)
Getin Noble BankUkraina (b.d.)Brak danychBrak danych
Bank PekaoUkraina (81 290)Białoruś (9809)Niemcy (7645)
PKO Bank PolskiUkraina (b.d.)Mołdawia (b.d.)Białoruś (b.d.)
Bank PocztowyUkraina (6807)Niemcy (374)Mołdawia (198)
Raiffeisen PolbankUkraina (61 842)Białoruś (3730)Rosja (1085)
Santander Bank PolskaUkraina (91 925)Białoruś (8669)Niemcy (4934)
Źródło: PRNews.pl
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane