RM nie chce prac nad projektem

Rada Ministrów zapropo- nowała zaniechanie dal- szych prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagos- podarowaniu przestrzen- nym. Projekt ten postuluje umożliwienie rolnikom składanie wniosków o dofinansowanie zalesienia gruntów rolnych w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego, na podstawie decyzji o warunkach zabu- dowy.

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ