Rok 2005 w transporcie i budownictwie

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 29-12-2005, 18:13

Wśród najważniejszych wydarzeń mijającego roku w transporcie należy uznać zażegnanie groźby strajku na kolei. Po trudnych negocjacjach związkowcy porozumieli się ze stroną rządową w sprawie finansowania przewozów regionalnych.

Wśród najważniejszych wydarzeń mijającego roku w transporcie należy uznać zażegnanie groźby strajku na kolei. Po trudnych negocjacjach związkowcy porozumieli się ze stroną rządową w sprawie finansowania przewozów regionalnych.

    Innym ważnym wydarzeniem było zniesienie obowiązku opłat za przejazd autostradą ciężarówek powyżej 3,5 tony oraz ogłoszenie przez PLL LOT wyboru Boeinga (a nie Airbusa) jako dostawcy samolotów dalekiego dystansu.

    Rozstrzygnięto też problem tzw. mienia zabużańskiego. Została uchwalona ustawa regulująca sprawy tego mienia, zgodnie z którą rekompensaty dla zabużan mają być wypłacane w gotówce lub w naturze, w wysokości 20 proc. wartości utraconego mienia.

    Poniżej prezentujemy wykaz ważniejszych wydarzeń w dziedzinie transportu i budownictwa w 2005 r.

STYCZEŃ

3.1 - Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) informuje, że kilka dni wcześniej - 31 grudnia 2004 r. - prezes ULC zawiesił przewoźnikowi lotniczemu Air Polonia koncesję na wykonywanie przewozów lotniczych. Miesiąc wcześniej Air Polonia zawiesiła wszystkie loty i wstrzymała sprzedaż biletów. Prezes spółki lotniczej Jan Litwiński wyjaśnił, że decyzja została wymuszona wycofaniem się z umowy inwestora strategicznego.

12.1 - Kolejarze zablokowali ruch na wybranych węzłach kolejowych. Strajkowali w Gdyni Orłowie, Szczecinie, Lublinie, Tarnowskich Górach, Kielcach, Białymstoku i Krakowie. Strajk był wynikiem fiaska negocjacji prowadzonych przez PKP, kolejarskie związki zawodowe i przedstawicieli rządu w ramach Zespołu Trójstronnego ds. kolejnictwa. Spór dotyczył m.in. organizacji przewozów regionalnych. Związkowcy protestowali, gdyż uważali, że rząd i PKP nie wywiązują się z zawartych z nimi w 2003 r. porozumień.

LUTY

3.2 - Związki kolejarskie zawarły porozumienie ze stroną rządową w sprawie przewozów regionalnych. Tym samym groźba strajku na kolei została odsunięta.

8.2 - Według przedstawionych w Brukseli nowych zasad przyznawania pomocy publicznej dla lotnisk, polskie lotniska regionalne będą mogły otrzymywać przez 5 lat pomoc publiczną w wysokości do 50 proc. kosztów na uruchomienie nowej linii lokalnej i jej promocję.

MARZEC

3.3 - Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o pomocy państwa dla budownictwa mieszkaniowego. Jedna z przyjętych w tej ustawie poprawek, przewiduje poszerzenie grona spółdzielców, którzy będą mogli skorzystać z pomocy państwa przy spłacie kredytów.

30.3 - Spółka PKP Intercity ogłosiła, że uruchamia nową kategorię pociągów o nazwie Tanie Linie Kolejowe (TLK) - to sieć połączeń dziennych i nocnych, których głównym atutem jest niska cena za przejazd.

KWIECIEŃ

14.4 - Pierwszy pociąg towarowy o długości 1 km ze 101 kontenerami przejechał z Chin do Niemiec. Czas tego testowego przejazdu wyniósł 16 dni. Pociąg uruchomiły koleje rosyjskie wspólnie z białoruskimi, polskim PKP Cargo i kolejami niemieckimi.

21.4 - Sejm uchwalił ustawę przewidującą, że spółdzielca, który straci źródło dochodu, będzie mógł starać się o całkowite zawieszenie spłaty kredytu mieszkaniowego, nawet na okres do trzech lat.

MAJ

6.5 - Z powodu braku porozumienia między PKP Przewozy Regionalne a podkarpackim Urzędem Marszałkowskim, przewoźnik kolejowy wstrzymał na kilkanaście godzin ruch 90 pociągów na terenie województwa podkarpackiego. Pociągi wyruszyły ponownie w trasę po podpisaniu umowy dotyczącej finansowania tych przewozów przez zarząd województwa podkarpackiego, który zobowiązał się wypłacić spółce do 9 maja ok. 7,3 mln zł, co stanowi 5/12 kwotydofinansowania.

11.5 - Brazylijska firma Embraer ogłosiła, że PLL LOT zamówił cztery Embraery 175, tym samym PLL LOT jako pierwszy wprowadzi Embraera 175 do Europy. Dostawy mają się rozpocząć w drugim kwartale 2006 roku.

CZERWIEC

7.6 - Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła zasadność ekonomiczną uczestnictwa Poczty Polskiej w spółkach prawa handlowego. NIK uważa, że Poczta Polska nie zabezpieczyła wystarczająco swoich interesów w umowach zawieranych z tymi spółkami.

9.6 - Poczta Polska odpiera zarzuty NIK. Dyrektor generalny PP złożył na ręce marszałka Sejmu skargę na treść i formę zaprezentowanych 7 czerwca informacji.

28.6 - Władze Mazowsza i "Koleje Mazowieckie" oraz przedstawiciele Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju podpisali list intencyjny w sprawie zakupów nowych pociągów i remontu linii kolejowych; w najbliższych dwóch-trzech latach na ten cel ma być wydane ok. 1 mld zł.

LIPIEC

6.7 - W Warszawie podpisano trzy umowy, kluczowe dla uruchomienia Portu Lotniczego Modlin. Prezes spółki Port Lotniczy Modlin Marek Sidor, zapowiedział, że planowany termin uruchomienia działalności lotniska to przełom roku 2005 i 2006. Lotnisko ma obsługiwać tanie linie i loty czarterowe. Docelowo lotnisko będzie mogło obsługiwaćdo 2 mln pasażerów rocznie.

8.7 - Została uchwalona ustawa regulująca sprawy tzw. mienia zabużańskiego, zgodnie z którą rekompensaty dla zabużan mają być wypłacane w gotówce lub w naturze, w wysokości 20 proc. wartości utraconego mienia.

SIERPIEŃ

5.8 - PKP Przewozy Regionalne oceniła, że wartość umów podpisanych do sierpnia z samorządami wojewódzkimi na dofinansowanie przewozów regionalnych wyniosła 380 mln zł, co wystarczy na pokrycie około 65 proc. planowanego deficytu przewozów regionalnych.

31.8 - Od północy 31 sierpnia kierowcy ciężarówek powyżej 3,5 tony, nie płacą za przejazdy po autostradach. W zamian koncesjonariusze autostrad otrzymają 70 proc. kwoty wynikającej z przemnożenia liczby ciężarówek jadących autostradą przez stawkę opłaty stosownej dla danej kategorii pojazdów.

WRZESIEŃ

7.9 - PLL LOT wybrał Boeinga na dostawcę samolotów dalekiego dystansu. W konkursie ofert uczestniczył też europejski producent samolotów Airbus. Boeing dostarczy PLL LOT siedem samolotów Boeing 787 dla potrzeb floty długodystansowej. Wartość zamówienia wynosi 910 mln dolarów.

9.9 - Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nakazał prywatnej Miejskiej Poczcie Doręczeniowej w Rybniku wstrzymanie prowadzenia działalności pocztowej. Zdaniem URTiP, działalność tej poczty jest niezgodna z Prawem pocztowym i dyrektywami Unii Europejskiej. Prezes MPD Tomasz Bodach zapowiedział jednak, że nie zamknie swoich placówek.

20.9 - Pierwszy pociąg kontenerowy z Europy do Chin wyruszył z Brześcia na Białorusi do chińskiego Huh-hot. Od marca "Mongolski Wektor" kursował tylko w jednym kierunku: z Chin do Niemiec. Od połowy września kursuje już w obie strony.

30.9 - PKP podpisały umowę z Konsorcjum Samorządowym w sprawie zakupu Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD), na mocy której konsorcjum kupiło wszystkie udziały WKD o wartości 3 mln zł. Inwestorzy zobowiązali się, że zainwestują w firmę 166 mln zł.

PAŹDZIERNIK

5.10 - Pasażerowie poszkodowani przez linie lotnicze mogą składać skargi do Komisji Ochrony Praw Pasażerów, działającej przy prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). 5 października weszły w życie nowe przepisy Prawa lotniczego, przewidującego m.in. lepszą ochronę praw pasażerów.

9.10 - Pięć firm złożyło oferty w przetargu spółki PKP Przewozy Regionalne na dostawę 11 pociągów. Na ten zakup przewoźnik zamierza wydać do 196 mln zł, z czego 50 proc. pochodzić będzie ze środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

LISTOPAD

2.11 - Przedstawiciele władz lotniczych Polski i Ukrainy uzgodnili nowe zapisy umowy o komunikacji lotniczej; zgodnie z nowymi postanowieniami, linie lotnicze będą mogły zwiększyć liczbę lotów na trasie Warszawa-Kijów. Możliwe będzie również wykonywanie bez ograniczeń lotów do portów regionalnych.

7.11 - PKP rozstrzygnęły przetarg na obsługę podróżnych przez korporacje taksówkowe; podróżni z Dworca Centralnego mogą być obsługiwani przez dwie warszawskie korporacje: Sawa Taxi i Ele Sky Taxi, które będą dzierżawić miejsca postojowe wokół całego dworca.

14.11 -  Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) przedstawiła projekt budowy linii kolejowych dużych prędkości z Warszawy do Poznania i Wrocławia przez Łódź. Pociągi na tej linii mają osiągać prędkość do 300 km/h. Linia ta ma być połączona z Centralną Magistralą Kolejową, łączącą Warszawę ze Śląskiem.

23.11 - Do komisji sejmowych trafiły projekty ustaw reformujących finansowanie kolei. Ustawy przewidują powołanie Funduszu Kolejowego z pieniędzy pochodzących z opłaty paliwowej i przeznaczenie części pieniędzy z akcyzy na paliwa - na finansowanie inwestycji w kolejach.

29.11 - Urząd Regulacji Energetyki wymierzył warszawskiemu dostawcy energii elektrycznej STOEN karę w wysokości 7 mln 650 tys. zł za zaniedbania powodujące awarie w dostawach energii. To najwyższa kara nałożona na przedsiębiorstwo energetyczne w historii 8-letniego funkcjonowania organu polskiej regulacji i obowiązywania ustawy Prawo energetyczne.

GRUDZIEŃ

6.12 - Spółka PKP Przewozy Regionalne podpisała dwie umowy o wartości 236 mln zł brutto na modernizację 75 pociągów i 81 wagonów.

14.12 - Sejmowa komisja infrastruktury przyjęła poprawkę do projektu budżetu na 2006 rok, zwiększającą o 340 mln zł dotację na utrzymanie infrastruktury kolejowej. Komisja zaakceptowała również poprawkę, w myśl której 190 mln zł zostanie dodatkowo przeznaczonych na budowę obwodnicy Wrocławia.

16.12 - Sejm przyjął trzy ustawy reformujące finansowanie kolei. Ustawy przewidują powołanie Funduszu Kolejowego z pieniędzy pochodzących z opłaty paliwowej i przeznaczenie części wpływów z akcyzy na paliwa na finansowanie inwestycji.

16.12 - Spółka PKP Przewozy Regionalne podpisała kontrakt wartości 140 mln zł netto na zakup 11 nowych pociągów. Pociągi wyjadą na trasę Warszawa-Łodź w maju 2007 roku. Wykonawcą kontraktu, wyłonionym w drodze przetargu, została spółka Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz SA Holding. Pierwszy pociąg ma być dostarczony do 30kwietnia 2007 r., kolejne dwa do 31 lipca 2007 r., pozostałe osiem do 31 grudnia 2007 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane