Rząd proponuje zmiany w opłatach dla PTE

Katarzyna Ostrowska
27-08-2002, 00:00

Wzrost opłaty za zarządzanie pobieranej przez PTE, a zmniejszenie opłaty dystrybucyjnej — to główne propozycje zmian zawarte w projekcie noweli ustawy o OFE. Rozwiązania różnią się od zawartych w poprzednim projekcie.

Rząd pracuje nad nowym projektem zmian do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Oficjalnie projekt pojawi się we wrześniu. Obecne propozycje odbiegają od zaprezentowanych w czerwcowym projekcie, który wzbudził wiele kontrowersji. Cechą charakteryzującą projekt są przede wszystkim nowe zapisy związane z konsolidacją rynku oraz zwiększeniem kompetencji Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE).

Głównym novum obecnego projektu są natomiast zmiany w strukturze opłat pobieranych przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Rząd chce, aby maksymalna opłata dystrybucyjna stanowiła nie więcej niż 2,5 proc. wpłacanych składek. Obecnie w pierwszym okresie członkostwa w OFE może ona wynosić nawet 10 proc. Równocześnie zwiększy się opłata za zarządzanie aktywami. Obecnie wynosi ona 0,6 proc. rocznie. W 2003 r. miałaby wynieść blisko 2,5 proc. i stopniowo zmniejszać się, aby w 2014 r. stanowić już 1 proc. w skali roku, nie więcej jednak niż 15 mln zł w miesiącu. Koszty związane m.in. z opłatami transakcyjnymi dla biur maklerskich i depozytariuszy będą zaś pokrywane z opłat za zarządzanie aktywami. W poprzednim projekcie rząd proponował zmniejszenie opłaty za zarządzanie do 0,025 proc. miesięcznie, nie więcej niż 5 mln zł.

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE) nie otrzymała oficjalnie projektu noweli, stąd jej przedstawiciele niechętnie wypowiadają się na temat zawartych w niej propozycji.

— Klienci OFE zyskają na takim rozwiązaniu. Już po kilku latach będą mieli wyższe aktywa. W przyszłości opłata za zarządzanie stanie się także przedmiotem konkurencji między OFE. Wprowadzenie limitu powoduje z kolei ograniczenie wysokiego poziomu koncentracji na rynku. Duże fundusze nie będą mieć korzyści z posiadania wysokich aktywów — mówi Tomasz Bańkowski, prezes IGTE oraz szef Pekao PTE.

Krzysztof Lutostański, prezes PKO/Handlowy PTE i wiceprezes IGTE, uważa, że wszystko zależy od przyjętych założeń i celu.

— Opłata od składki jest skorelowana z kosztami, czyli np. opłatą na rzecz ZUS, KNUiFE czy agenta transferowego. Opłata od aktywów z kolei wiąże się z kosztami, np. transakcyjnymi czy depozytariusza. Trzeba uwzględnić te fakty — mówi Krzysztof Lutostański.

Rząd chce, aby opłata na rzecz ZUS za przekazywanie składek wynosiła 1 proc. najniższego wynagrodzenia, a nie do 0,8 proc. przekazywanych składek, jak dotychczas. Wpłaty PTE na rachunek rezerwowy zostaną z kolei zmniejszone z 1,5 do 1 proc. (projekt poprzedni zakładał obniżenie do 1,2 proc.) wartości aktywów. Równocześnie jednak PTE będą musiały utworzyć uzupełniający rachunek rezerwowy.

Na zwiększenie bezpieczeństwa systemu wpłynie podniesienie o 1 mln EUR minimalnej kwoty kapitału zakładowego.

W zarządzie PTE muszą zasiadać co najmniej 3 osoby. Rząd podtrzymuje zapis z pierwszego projektu noweli ustawy, aby członkowie zarządu składali oświadczenia majątkowe. Nadzór będzie mógł także nałożyć karę na członka zarządu, wysokości trzykrotnego jego wynagrodzenia, m.in. za rażące naruszenie interesu członka OFE.

Wiele przepisów projektu dotyczy KNUiFE (np. zróżnicowanie kontroli na bezpośrednią i pośrednią) i upraszcza procedury administracyjne. Do ustawy mają być dołączone zapisy związane z konsolidacją rynku. Dotyczą one np. dokumentów, jakie muszą być dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie akcji lub objęcie akcji w PTE oraz wniosku o konsolidację.

W kwestii inwestycji OFE zostaną utrzymane zapisy proponowane w poprzednim projekcie. OFE będą mogły nabywać waluty, inwestować w specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte, zamknięte emisje listów zastawnych rodzaj ryzyka oraz instrumenty zabezpieczające przed każdym ryzykiem, nie tylko kursowym. Zabrakło ponownie zapisów zwiększających limity inwestycyjne, szczególnie za granicą. Minimalna i średnia stopa zwrotu ma być liczona co pół roku, za 3 lata. Maksymalny udział każdego funduszu w kształtowaniu średniej stopy ma zaś zostać ograniczony do 15 proc.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Katarzyna Ostrowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Rząd proponuje zmiany w opłatach dla PTE