Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o PIT

opublikowano: 25-07-2003, 18:41

PAP - Rząd zaakceptował w piątek projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada m.in. likwidację ulg i zwolnień oraz obniżenie podatków dla najmniej zarabiających.

Według projektu nowelizacji ulegną likwidacji odliczenia dokonywane bezpośrednio od podatku, przede wszystkim tzw. ulga remontowa, czyli remont i modernizacja budynku (lokalu) mieszkalnego, oraz opłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej (w tym przypadku projekt przewiduje zachowanie praw nabytych).

Nie będzie już można odliczać od podatku pieniędzy wydanych na dojazd dzieci własnych i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych.

Przestanie obowiązywać również ulga za odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika, odpłatne kształcenie dzieci w szkołach wyższych oraz zakup przyrządów i pomocy naukowych.

Skala podatkowa w 2004 r. będzie taka sama jak dotychczas: 19, 30, 40 proc. Natomiast zwiększona została kwota wolna od podatku z prawie 2.800 zł do około 3.170 zł.

Rząd proponuje za to zachowanie zwolnień podatkowych dla osób, których Polska - ze względu na zasługi w walce o suwerenność kraju - powinna potraktować w sposób szczególny.

Projektuje się także utrzymanie, z jednoczesnym ujednoliceniem i uszczegółowieniem, zwolnień o charakterze mieszkaniowym, dotyczących przychodów uzyskanych ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości wydatkowanych na cele mieszkaniowe określone w ustawie.

Zwolnione z podatku zostaną odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub aktów wykonawczych oraz inne odszkodowania otrzymywane na podstawie wyroku sądu do wysokości określonej w wyroku.

Nadal będą zwolnione z podatku pieniądze otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, renty zagraniczne z tytułu inwalidztwa wojennego oraz renty wypłacane osobom represjonowanym i członkom ich rodzin.

Wedle rządowego projektu w 2004 r. zwolniony z podatku pozostanie dodatek energetyczny dla kombatantów, dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny oraz dodatek za tajne nauczanie przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów od zakładów pracy z tytułu poprzednio łączącego ich stosunku służbowego, stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy od związków zawodowych - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Utrzymane zostanie zwolnienie podatkowe dla osób, które otrzymają jednorazową pomoc finansową wypłacaną ofiarom prześladowań hitlerowskich przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie.

Nadal nie będą opodatkowane diety i inne należności związane z podróżą służbową, ani kwoty stanowiące zwrot kosztów dojazdu pracownika do pracy i zakwaterowanie wypłacane przez powiatowe urzędy pracy.

Projekt przewiduje utrzymanie ulgi podatkowej na stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady przydzielania zostały określone w uchwale jednostki samorządu terytorialnego, przyznawane przez fundacje lub stowarzyszenia stypendia do wysokości 380 zł miesięcznie oraz świadczenia z pomocy społecznej.

W 2004 r. zostaną zachowane ulgi na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki wychowawcze i porodowe, jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka wypłacane z funduszów związków zawodowych, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.

Podstawą obliczania podatku będzie przychód podatnika po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Rząd zaproponował pozostawienie w systemie podatkowym możliwości pomniejszania dochodu do opodatkowania.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o PIT