Sąd zasądzi odsetki dla wierzyciela

opublikowano: 18-10-2018, 22:00

W walce z zatorami ustawodawca proponuje wyjątki od zasad procesowego postępowania cywilnego.

Konsultowany obecnie projekt zmian niektórych ustaw, który ma sprzyjać ograniczaniu zatorów płatniczych, przewiduje m.in. nowe rozwiązanie procesowe. W sprawach o wartości roszczeń nieprzekraczających 75 tys. zł sąd nie tylko wyda nakaz zapłaty, ale też z urzędu zasądzi na rzecz wierzyciela odsetki za opóźnienia w regulowaniu transakcji oraz rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Nowy przepis jest wyjątkiem od zasady z art. 321 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, że sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był w pozwie objęty żądaniem ani orzekać ponad nie.

— Jeżeli powód nie zażąda od pozwanego odsetek od dochodzonych kwot, sąd nie tylko ich nie zasądza, ale w ogóle nie bada, czy na podstawie przedłożonych dowodów roszczenie odsetkowe przysługuje wierzycielowi. Zgodnie z zasadami procesu cywilnego i ukształtowanego orzecznictwa jest to praktyka słuszna — zauważa Przemysław Własienko, radca prawny z kancelarii Argon Legal.

Jego zdaniem ingerencja sądu działającego z urzędu w sprawach rozpatrywanych w trybie procesowym postępowania cywilnego jest i powinna być sytuacją wyjątkową. To strony są gospodarzami procesu i podejmujączynności adekwatne do celu, jakim jest udzielenie ochrony prawnej ich roszczeniom czy interesom przez sąd, którego rolą nie powinno być zastępowanie stron w spełnianiu ich obowiązków.

— Działanie z urzędu za strony może prowadzić do naruszenia prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu obowiązku przestrzegania zasady równego traktowania, dlatego obowiązek działania z urzędu ustanawiany powinien być jedynie wówczas, gdy przemawia za tym interes publiczny. Projektowane zmiany skłaniają do tezy, że problem zatorów płatniczych stał się na tyle powszechny, że dla jego przezwyciężenia konieczna stała się interwencja ustawodawcy — komentuje Przemysław Własienko.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane