Sejm uchwalił ustawy o IKE i PPE

01-04-2004, 22:24

PAP: Sejm uchwalił w czwartek ustawy o Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) oraz Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE). Teraz zajmie się nimi Senat.

Zarówno IKE, jak i PPE mają być rozwiązaniami pozwalającymi na gromadzenie dodatkowych dobrowolnych oszczędności na przyszłą emeryturę.

W głosowaniu nad ustawą o IKE wzięło udział 401 posłów, 400 opowiedziało się za jej przyjęciem, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Ustawa o PPE, łącząca projekty rządowy z poselskim, ma zastąpić dotychczasową ustawę o tych programach z 1997 roku. W głosowaniu wzięło udział 405 posłów, 404 opowiedziało się za ustawą, 1 poseł był jej przeciwny.

IKE będą mogły być prowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń na życie, biura maklerskie i banki.

Posłowie nie przyjęli poprawki, której celem było dopisanie Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) do listy podmiotów uprawnionych do oferowania IKE. Poprawkę taką zgłaszał poseł Artur Zawisza (PiS).

Wpłaty roczne do IKE nie będą mogły przekroczyć półtorakrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Posłowie odrzucili poprawkę podwyższającą górny limit wpłat do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W 2004 roku górna granica wpłat wyniesie więc 3.435 zł. Ograniczenie wprowadzono, ponieważ podczas prac nad ustawą posłowie uznali, że IKE nie może być ucieczką od podatku od kapitału. Jedna osoba ma prawo tylko do jednego IKE.

Dochody z wpłat na IKE (odsetki, dochody kapitałowe) po rozpoczęciu korzystania z tej dodatkowej emerytury w ustawowym terminie (po osiągnięciu wieku emerytalnego) będą wolne od podatku od dochodów kapitałowych.

IKE będzie nazwą zastrzeżoną. Za jej nieprawne używania grozić będzie kara do 1 mln złotych lub 3 lat więzienia.

Umowa o IKE musi określać koszty i opłaty, okres wypowiedzenia umowy, terminy dokonywania wypłat. Jeśli jest to umowa z towarzystwem ubezpieczeń na życie, musi też wskazać zasady wyodrębniania ze składki części przeznaczonej na IKE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym oraz określić, na co jest przeznaczona pozostała część składki.

Wypłata emerytury z IKE będzie następować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ponadto przynajmniej połowa wpłat musi być dokonana nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę. Dla osób starszych, już będących blisko emerytury, te ograniczenia są złagodzone.

Według rządowych szacunków, z IKE może skorzystać od 1,7 mln do 3,5 mln obywateli. Planuje się, że IKE zaczną działać od 1 czerwca.

Pracownicze Programy Emerytalne są organizowaną przez pracodawcę grupową formą oszczędzania na przyszłą dodatkową emeryturę. Zasady prowadzenia PPE będą uproszczone.

Pieniądze będą mogły być gromadzone - tak jak obecnie - w zakładach ubezpieczeń na życie lub w funduszach inwestycyjnych. Różnica polega na tym, że - według projektu - składki będą mogły być wnoszone do różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Obecnie składki mogą być wnoszone tylko do jednego funduszu.

Trzecia dopuszczalna forma PPE to, tak jak obecnie, pracowniczy fundusz emerytalny, prowadzony przez pracowniczy program emerytalny. Podobnie jak w przypadku IKE, za nieuprawnione używanie nazwy PPE będą grozić kary - grzywna do 1 mln złotych lub 3 lat więzienia.

Do PPE będą mogły być wnoszone składki podstawowe (nie może przekroczyć 7 proc. wynagrodzenia uczestnika). Będą je opłacać pracodawcy. Od tych składek pracownik będzie płacił podatek. Możliwe będą też składki dodatkowe, płacone przez pracownika. Do PPE pracownicy będą mogli wnosić akcje, które otrzymają w przypadku prywatyzacji ich zakładów pracy.

Środki z PPE będą mogły być przenoszone na IKE uczestnika programu. Możliwe będzie też korzystanie z wielu PPE. Dotyczy to np. osób, które zmieniały pracę.

Posłowie nie przyjęli poprawki zgłoszonej przez posła Zawiszę, by przedłużyć termin zgłaszania wniosków o przekształcenie obecnych grupowych ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym w PPE. Pracodawcy będą więc mieli czas tylko do końca tego roku na zgłoszenie do Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) odpowiednich wniosków.

W przeciwnym razie utracą prawo do odliczania wydatków ponoszonych na te formy oszczędzania, od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, w Polsce około 5 tysięcy pracodawców prowadzi dla swoich pracowników ubezpieczenia grupowe.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Sejm uchwalił ustawy o IKE i PPE