Sejmowa komisja za poprawkami do nowelizacji ustawy o przymusowej restrukturyzacji

PAP
opublikowano: 23-06-2021, 20:26

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła w środę poprawki do zaproponowanych wcześniej przez podkomisję zmian do projektu nowelizacji ustawy o przymusowej restrukturyzacji, w tym zmianę dostosowującą przepisy do ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Poza zmianą dostosowującą przepisy nowelizacji do ustawy o doręczeniach elektronicznych, posłowie w środę wprowadzili też poprawki o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym, dotyczące odesłań i poprawki o charakterze językowym.

Celem projektu noweli jest m.in. dostosowanie do polskich przepisów prawa unijnego, w tym dyrektywy BRRD2, która wprowadza zmodyfikowane rozwiązania w odniesieniu do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL). Ma to służyć wzmocnieniu zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji.

Chodzi o to, aby banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych. Dzięki temu w trakcie procedury przymusowej restrukturyzacji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu instytucje te będą mogły kontynuować wykonywanie swoich najważniejszych funkcji bez narażania na ryzyko zaangażowania środków finansowych podatników lub stabilności finansowej.

W projekcie noweli uregulowano też przepisy mające ochronić inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku, które mogą - po spełnieniu zdefiniowanych przez unijne prawo warunków oraz wydaniu stosownej decyzji przez uprawniony organ - podlegać umorzeniu lub konwersji długu.

Projekt precyzuje także przepisy dotyczące opracowywanych przez BFG planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji. Obecne przepisy nie uwzględniają m.in. sytuacji dużych grup transgranicznych.

Proponowane przepisy rozszerzają o BFG katalog podmiotów przyjmujących zabezpieczenia finansowe od niektórych podmiotów rynku finansowego, a także wprowadzają możliwość zabezpieczenia finansowego BFG na umowach o kredyt konsumencki. W przypadku wystąpienia kryzysu systemowego, BFG będzie mógł wydać decyzję o zastosowaniu rządowych instrumentów stabilizacji finansowej po uzyskaniu zgody ministra finansów, opinii Narodowego Banku Polskiego i prezesa Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt reguluje też kwestie następstw podatkowych sukcesji uniwersalnej banków lub kasy w razie przejęcia ich przez inny bank lub kasę. Określa ponadto sposób i tryb wyboru banku w charakterze syndyka w postępowaniu upadłościowym innego banku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane