Specustawa cieszy przedsiębiorców

Konfederacja Pracodawców Polskich
opublikowano: 20-09-2007, 00:00

Ustawa mająca usprawnić proces organizacji mistrzostw piłkarskich EURO 2012 została podpisana przez Prezydenta RP. W ocenie ekspertów Konfederacji Pracodawców Polskich (KPP) podpisane rozporządzenie zawiera rozwiązania, które ułatwią realizację przedsięwzięć EURO 2012. Znalazły się w nim jednak też przepisy niekorzystne.

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie realizacją przedsięwzięć EURO 2012 mają zajmować się spółki celowe skarbu państwa w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W praktyce oznacza to ograniczenie roli przedsiębiorstw prywatnych do roli podwykonawców. Negatywnie oceniamy takie rozwiązanie. Podmioty prywatne realizują inwestycje szybciej i taniej niż podmioty publiczne. Pozytywnym elementem podpisanego rozporządzenia jest to, że spółek celowych nie obejmie tzw. ustawa kominowa. Pozwoli to na zatrudnienie do organów spółek celowych osób o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, co wpłynie pozytywnie na jakość realizacji przedsięwzięć. Korzystnie oceniamy również wyłączenie obowiązku stosowania ustawy — Prawo zamówień publicznych w stosunku do powierzania spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem i wykonaniem przedsięwzięć EURO 2012. Pozwoli to na uniknięcie długotrwałej procedury, przewidywanej w stosowanej obecnie ustawie. Istnieją jednak wątpliwości co do zgodności tego rozwiązania z prawem Unii Europejskiej.

Zaliczenie przedsięwzięć związanych z EURO 2012 do kategorii celu publicznego i inwestycji celu publicznego pozwoli na wykorzystywanie w toku realizacji przedsięwzięć EURO 2012 instytucji wywłaszczenia. Takie rozwiązanie może ułatwić uzyskiwanie praw do określonych nieruchomości. Wskazujemy jednak, że przepisy o wywłaszczeniu mogą się okazać niekonstytucyjne, ponieważ prawo własności obejmuje ochrona konstytucyjna. Negatywną opinię ekspertów KPP zyskało zaś rozwiązanie dające spółkom celowym możliwość wypowiedzenia umów zawartych z przedsiębiorcami ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy opóźnienie w realizacji tych umów bądź ich nienależyte wykonanie mogłoby utrudnić rozpoczęcie lub przeprowadzenie imprezy. Rozwiązanie to może w znacznym stopniu zniechęcać przedsiębiorców do współpracy ze spółkami celowymi. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera regulacje, przewidujące nadanie wszystkim decyzjom wydawanym w związku z realizacją EURO 2012 rygoru natychmiastowej wykonalności. Odwołania od takich decyzji, według projektu, miałyby być rozpatrywane w 14 dni. Ustawa skraca również czas postępowania w odniesieniu do skarg rozpatrywanych w postępowaniu administracyjnym w związku z realizacją przedsięwzięć EURO 2012.

Doświadczenia zebrane w trakcie obowiązywania ustawy powinny być podstawą do przeprowa-dzenia systemowych zmian w zakresie trybu przygotowania formalnego wszystkich inwestycji budowlanych.

Konfederacja Pracodawców Polskich

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Konfederacja Pracodawców Polskich

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu