Symbiotyczny rozwój wsi

  • Materiał partnera
opublikowano: 05-02-2020, 09:22

Naukowcy zajmujący się na co dzień rolnictwem biją na alarm. Z map Europy powoli znika wieś. W Polsce również mierzymy się z tym problemem, efekty przemian strukturalnych wpływają negatywnie na wiele regionów naszego kraju.

Od 2013 r. mamy w Polsce do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym. Zmiany demograficzne na polskiej wsi zachodzą znacznie szybciej niż na obszarach miejskich. Obszary wiejskie w szybkim tempie starzeją się i wyludniają. Stale maleje udział mieszkańców wsi: z 63,1 proc. w 1950 r. do 39,9 proc. w 2017. Mimo to Polska nadal wyróżnia się na tle innych krajów Unii Europejskiej, zajmując wysokie trzecie miejsce ze względu na liczbę rolników i gospodarstw. Obecnie w Polsce 40 proc., czyli 15,3 mln osób, zamieszkuje obszary wiejskie, a około 1,5 mln to faktycznie rolnicy.

Wyświetl galerię [1/2]

W ramach Małej Akademii Top Farms firma przekonuje już najmłodszych mieszkańców wsi o wartości pracy w rolnictwie. Przybliża im arkana zawodu rolnika i uczy dbałości o środowisko naturalne, wykorzystując w tym celu zabawę i proste doświadczenia. [FOT. ARC]

Polska charakteryzuje się najwyższym w UE odsetkiem najmłodszych rolników, tj. do 35 lat, to aż 14,7 proc. Podczas gdy w innych krajach europejskich średnia wynosi zaledwie 6 proc. i z roku na rok spada. Badania prowadzone przez Komisję Europejską pokazały, że gospodarstwa młodych rolników osiągają wyższy poziom wydajności od przeciętnego. Jest to wynikiem ich lepszego wykształcenia i większej otwartości na innowacje. Dlatego tak ważne jest zapewnienie młodym adeptom rolnictwa odpowiedniego kształcenia oraz swobodnego dostępu do wiedzy i najnowszej technologii.

Nowy model współpracy

Niestety również w Polsce zaznacza się negatywny trend wśród młodych, którzy nie chcą zostawać na wsi. Praca w rolnictwie postrzegana jest jako mało atrakcyjna i „zacofana”. Innym ważnym problemem jest ograniczony dostęp do wiedzy, co z kolei ogranicza innowacyjność w rolnictwie, obniżając tempo podnoszenia poziomu konkurencyjności.

Jak zatem zaradzić problemom polskiej wsi, by móc w pełni wykorzystywać zasoby rolnictwa? I jak przekonać do pozostania w rolnictwie tych najlepiej wykształconych? Jedną z możliwych odpowiedzi może być idea symbiotycznej współpracy między gospodarstwami towarowymi i rodzinnymi, wspierana przez świat nauki. Gospodarstwo towarowe dzięki skali działania staje się naturalnym inkubatorem innowacji i źródłem wiedzy dla swoich partnerów, przede wszystkim dla gospodarstw rodzinnych. Mniejsze gospodarstwa zyskują rynek zbytu i stabilność współpracy, a większy producent solidnego partnera. Taka zintegrowana współpraca daje też możliwość przepływu wiedzy między podmiotem wiodącym i jego partnerami: od najbardziej efektywnych firm rolnych do rolników indywidualnych. Gospodarstwo wiodące może realizować swoje „symbiotyczne” zadania na wiele sposobów, np. prowadząc projekty edukacyjne dla praktyków rolnictwa lub wspierając lokalne instytucje edukacyjne dla rolników. Taka wielowymiarowa współpraca, oparta na symbiozie, otwiera drogę do szybszego wzrostu innowacyjności wszystkim podmiotom w rolnictwie.

Biznes i kształcenie

Przykładem realizacji powyższych założeń w polskim rolnictwie może być działalność firmy Top Farms. Projektom edukacyjnym realizowanym przez to duże gospodarstwo rolne przyświeca idea podnoszenia kwalifikacji w rolnictwie oraz upowszechniania nowoczesnych metod uprawy ziemi i hodowli zwierząt. Firma współpracuje z uczelniami wyższymi: SGGW, Uniwersytetami Przyrodniczymi w Krakowie i we Wrocławiu, organizuje sympozja naukowe i konferencje, na których praktycy rolnictwa mogą wymieniać się doświadczeniami. W gospodarstwach dzierżawionych przez Top Farms swoje praktyki odbywają studenci uczelni przyrodniczych. W 2019 r. firma podpisała list intencyjny o współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz zawarła umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Od 2015 r., w Centrum Doskonalenia Praktyki Rolniczej w Bogdanowicach Kolonii, w woj. opolskim, Top Farms szkoli uczniów technikum rolnego. Młodzież, odwiedzając gospodarstwa firmy, zapoznaje się z zasadami nowoczesnego rolnictwa, doświadcza tego, jak rozwój technologiczny, w tym cyfryzacja, wykorzystywane są w rolnictwie, m.in. w rolnictwie precyzyjnym. Uczniowie poznają tajniki hodowli bydła mlecznego, uprawy zbóż i ziemniaków. Zapoznają się też z technikami rolnymi, opartymi na najnowocześniejszych technologiach, w tym na sygnale RTK zwiększającym precyzję przejazdu maszyn rolniczych do 2 cm.

Troska o rolę

— Nasza firma od lat stosuje pionierskie rozwiązania w zakresie naturalnych technik rolniczych, które zbiorczo nazywamy biologizacją. Biologizacja to dla nas kompleksowa dbałość o glebę, przejawiająca się w minimalizowaniu użycia środków ochrony roślin, uprawie roślin poplonowych, stosowaniu odpowiedniego płodozmianu i wykorzystaniu resztek pożniwnych. Od lat dzielimy się tą wiedzą z odwiedzającymi nas uczniami, gospodarstwami partnerskimi oraz z ośrodkami naukowymi. Tak właśnie rozumiemy odpowiedzialność gospodarstwa wiodącego — wyjaśnia Łukasz Krechowiecki, prezes zarządu spółki Top Farms Głubczyce należącej do Grupy Top Farms.

— W sytuacji, gdy proces starzenia się społeczeństwa przyspiesza z każdym rokiem, trzeba szczególnie stawiać na młodych — zaangażowanych i chętnych do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz, co bardzo ważne, otwartych na innowacje. Dlatego uważamy, że należy zaczynać od najmłodszych i przekonywać o wartości pracy w rolnictwie już dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych — wyjaśnia Katarzyna Seroka, odpowiedzialna za marketing projektu Mała Akademia Top Farms.

— W przystępnej formie, poprzez zabawę i proste doświadczenia, przybliżamy rolnictwo i uczymy dbałości o środowisko naturalne. Na razie zasięg Małej Akademii Top Farms to obszar gmin, na których działalność prowadzi firma, ale wkrótce mamy nadzieję dotrzeć również do innych rejonów kraju — dodaje Katarzyna Seroka.

Poprzez podnoszenie poziomu wiedzy o rolnictwie Top Farms chce wpływać na rozwój polskiej wsi oraz zapobiegać, wyraźnie już widocznym na obszarach wiejskich, procesom depopulacji. Podejmowane przez firmę działania mogą zapoczątkować pozytywne trendy w rolnictwie i wpływać na rozwój całego sektora rolnego. Wielopoziomowa, symbiotyczna współpraca gospodarstw wielkotowarowych z gospodarstwami rodzinnymi i światem nauki, a także działanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i środowiska stwarza szanse na gospodarcze ożywienie polskiej wsi.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

COFACE

Partner

KRD

Patroni honorowi

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu