Trudne podatki hamują biznes

08-12-2015, 22:00

Mimo poprawiania prawa idealne warunki prowadzenia działalności są wciąż tylko marzeniem przedsiębiorców

— Najgorsze dla biznesu to brak stabilności i przewidywalności — powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, otwierając prezentację tegorocznej Czarnej Listy Barier. Jej zdaniem, ta lista problemów przedsiębiorców może szybko się powiększyć, jeśli zmiany zapowiadane ostatnio przez rząd wejdą w życie.

Zobacz więcej

Marek Wiśniewski

Listę Lewiatana opracowano już po raz dwunasty i nadal, mimo pewnej poprawy, wynika z niej, że biznesowi przeszkadzają biurokracja i szkodliwe przepisy. Na pierwszym miejscu największych bolączek przedsiębiorców są podatki. W dużych firmach krytyka dotyczy przede wszystkim skomplikowanego systemu podatkowego. W małych także wysokości podatków.

Konkurencja z szarą strefą

— Postulaty o zmniejszenie podatków należy traktować jak apel o zwalczanie szarej strefy i zapewnienie podatnikom warunków uczciwej konkurencji — mówił Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji. Podkreślił, że z powodu wysokich podatków i innych kosztów działalności, np. składek ubezpieczeniowych, produkty i usługi małych przedsiębiorców, szczególnie mikro, przegrywają z konkurencyjną szarą strefą.

Problemów jest znacznie więcej, mimo usunięcia z przepisów niektórych niekorzystnych regulacji, znajdujących się na czarnej liście barier w jej poprzednich edycjach. W ostatnich latach rząd ograniczył część uciążliwości, m.in. umożliwiając stosowanie ryczałtów przy rozliczaniu korzystania z samochodów służbowych przez pracowników do celów prywatnych. W przyszłym roku np. znikną pełnomocnictwa szczególne i obowiązek dołączania do korygowanych deklaracji podatkowych uzasadnienia korekty.

— Lista barier podatkowych jednak nie chudnie — podkreślił Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Lewiatana. Brak możliwości szybkiego zwrotu naliczonego VAT, gdy organ podatkowy kwestionuje jego część, przedłużające się postępowania kontrolne przez urzędników kontroli skarbowej, nieuzasadnione oskarżenia uczciwych podatników o wyłudzanie VAT, rozbieżne wykładnie przepisów udzielane w biurach informacji podatkowej, a także nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych od przyszłego roku — to tylko wycinek z listy barier podatkowych, o których wspomniał Przemysław Pruszyński.

Jak mówił, przedsiębiorcy źle oceniają administrację podatkową, wskazują na jej opresyjność i nieprzygotowanie do pełnienia swojej roli. Według Lewiatana, poważną wadą polskiego systemu podatkowego jest też niestabilność przepisów. Ich częste zmiany w połączeniu z zawiłym procesem legislacyjnym powodują ciągłe poczucie niepewności wśród przedsiębiorców.

Nieefektywny rynek pracy

O uproszczenie i uelastycznienie przepisów apelują także pracodawcy. — Mamy zbyt skomplikowane i niezrozumiałe prawo pracy. Jest zbyt sztywne, niedostosowane do obecnych warunków i standardów — ocenił Grzegorz Baczewski, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Lewiatana. Konfederacja widzi potrzebę np. wprowadzenia jednolitej umowy o pracę. Postuluje też o umożliwienie pracodawcom gromadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.

To szczególnie ważne dla dużych firm, gdzie obowiązek jej przetrzymywania przez wiele lat wymaga kosztownego wynajmowania magazynów. Poważnym problemem jest też znalezienie poszukiwanych pracowników. System edukacji nie jest dopasowany do bieżących potrzeb i trendów gospodarki.

W Polsce brakuje rzetelnej prognostyki rynku pracy, która powinna stanowić narzędzie określania zapotrzebowania na pożądane zawody oraz dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców. Przy ciągle wysokim bezrobociu i niemal 1,5 mln bezskutecznie poszukujących pracy osób nawet 80 proc. przedsiębiorców doświadcza problemów ze znalezieniem odpowiednich pracowników.

— Należy zmienić system szkolnictwa zawodowego. Jesteśmy za modelem kształcenia dualnego, czyli częściowo w szkole, częściowo w zakładzie pracy — powiedział Grzegorz Baczewski. W ocenie Lewiatana, rynek pracy jest nieefektywny także ze względu na niedostatecznąskuteczność aktywizacji bezrobotnych oraz źle funkcjonujący system pośrednictwa pracy.

— W większym stopniu powinny być wykorzystane niepubliczne instytucje rynku pracy, zwłaszcza agencje zatrudnienia, włączając je w proces aktywizacji i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych — stwierdził przedstawiciel Lewiatana.

Pracodawcy postulują wreszcie o uporządkowanie rynku pracy tymczasowej, stworzenie warunków do zatrudnienia większej liczby osób w tej formie, m.in. poprzez wydłużenie okresu zatrudnienia u jednego pracodawcy użytkownika, dopuszczenie do prac tzw. niebezpiecznych oraz w sektorze publicznym.

Lista już online

Czarna Lista Barier nie jest wyłącznie wykazem problemów, z jakimi na co dzień borykają się przedsiębiorcy. Każdy z nich opisano, wskazując jego źródło, np. w prawie, a także skutki oraz możliwe rozwiązanie, proponowane przez autorów listy. Po raz pierwszy można zapoznać się z nią w internecie (www.listabarier.pl) i porównać z poprzednimi. Eksperci Lewiatana zapowiadają, że lista będzie uaktualniana na bieżąco, w miarę jak barier będzie ubywać i przybywać.

Co hamuje rozwój przedsiębiorczości

System podatkowy — skomplikowane podatki, a dla małych firm zbyt wysokie Zbyt sztywne, biorąc pod uwagę obecny etap rozwoju gospodarczego, prawo pracy Niedopasowanie systemu edukacji do bieżących potrzeb i trendów gospodarki Nieefektywne aktywizacja zawodowa i pośrednictwo pracy Niska efektywność zamówień publicznych Przewlekłe i kosztowne dochodzenie należności Utrudniony dostęp przedsiębiorców prywatnych do rynku usług publicznych: komunalnych, zdrowotnych, pocztowych Bariery utrudniające racjonalne zagospodarowanie przestrzeni i realizację inwestycji budowlanych Utrudnienia w wykorzystaniu funduszy europejskich Bariery wynikające z przepisów ogólnogospodarczych Bariery w obszarze ochrony zdrowia Bariery rozwoju branży energetycznej Nowe bariery środowiskowe dla przemysłu i energetyki

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Trudne podatki hamują biznes