Czytasz dzięki

Trzaskowski będzie walczyć o uchwałę krajobrazową w sądzie

AR, PAP
opublikowano: 26-02-2020, 11:49

Nie rozumiem decyzji wojewody mazowieckiego o unieważnieniu uchwały krajobrazowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy - mówił w środę prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Będziemy skarżyć tę decyzję do Sądu Administracyjnego - zapowiedział.

W wydanym 24 lutego rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił uchwałę krajobrazową podjętą przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. W uzasadnieniu wskazał na istotne - zdaniem wojewody - naruszenie trybu sporządzenia uchwały. Chodzi o to, jak stwierdził wojewoda, że po wprowadzeniu w trakcie sesji Rady Warszawy licznych zmian w jej treści, nie uzgodniono projektu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i nie wyłożono go ponownie do publicznego wglądu. Wojewoda zwrócił też uwagę, że uchwała wykracza poza zakres upoważnień ustawowych.

Zobacz więcej

RAFAŁ TRZASKOWSKI

[FOT. WM]

"Nie rozumiem tej decyzji pana wojewody. Ubolewam, że taka decyzja została podjęta - mówił w środę prezydent stolicy Rafał Trzaskowski komentując decyzję wojewody. "Będziemy skarżyć tę decyzję do Sądu Administracyjnego" - zapowiedział.

Odnosząc się do zarzutów, które przedstawił w uzasadnieniu wojewoda, Trzaskowski podkreślił, że w uchwale jest "jasno" napisane, w jaki sposób powinna wyglądać procedura. "I ta procedura nie przewidywała ponownego wyłożenia do konsultacji. A nawet prawnicy twierdzili, że gdyby pojawiło się ponowne wyłożenie, to właśnie to mogłoby być podstawą do kwestionowania uchwały. Stąd nasza decyzja" - dodał. Zaznaczył, że zmiany w uchwale były niewielkie.

Trzaskowski przywołał również przykład z Gdańska, gdzie sąd administracyjny oddalił zastrzeżenia wojewody pomorskiego wobec uchwały krajobrazowej przyjętej przez Radę Miasta Gdańsk.

Uchwała Rady Miasta St. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwała krajobrazowa) została przyjęta 16 stycznia 2020 roku. Reguluje, gdzie i jak można umieszczać reklamy. Przewiduje m.in. umieszczanie szyldów jedynie w strefie parteru budynków (z nielicznymi wyjątkami), a nośników reklamowych – jedynie wzdłuż konkretnie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie tej uchwały wszczął na początku lutego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (UOKiK). Obawy urzędu wzbudziła możliwość stworzenia przez spółkę AMS z grupy Agora monopolu i wyeliminowania z rynku innych firm z branży reklamowej.

Lokalne uchwały krajobrazowe, czyli tzw. kodeksy reklamowe, od lat budzą kontrowersje. Obecnie ustawa, która je reguluje, jest w Trybunale Konstytucyjnym. Dotychczas przyjęło ją, według danych firmy JetLine, tylko 0,8 roc. gmin w Polsce. Tylko w nielicznych gminach nie budziła ona sprzeciwu przedsiębiorców. Przyjęta w tym roku w  Warszawie, po wielu latach prac nad projektem, nie spodobała się firmom z branży reklamowej, które dzień po jej przyjęciu zapowiadały, że jeśli wojewoda jej nie unieważni, same ją zaskarżą w sądzie. Pisaliśmy o tym w "PB". 

"Iluzoryczne" konsultacje

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł stwierdził nieważność tzw. uchwały krajobrazowej Rady Warszawy. Uznał, że została podjęta z naruszeniem prawa. Wskazał w środę na konferencji prasowej, że pominięto konsultacje społeczne i uzgodnienia treści uchwały z konserwatorem zabytków.

"Warszawa potrzebuje dobrych regulacji dotyczących ładu w przestrzeni miejskiej. Uchwała krajobrazowa musi być jednak przyjęta zgodnie z prawem" – powiedział wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Podkreślił, że stwierdzając nieważność uchwały, brał jedynie pod uwagę jej zgodność z prawem. Zapewnił, że na jego decyzję nie miały wpływu żadne względy pozamerytoryczne.

Wskazał, że projekt uchwała został wyłożony do konsultacji społecznych i skierowany do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków jesienią 2018 r. Jednak w toku dalszych prac projekt przeszedł istotne zmiany, które nie były już konsultowane, ani uzgadniane.

W ocenie wojewody, zmiany wprowadzone do uchwały nie miały jedynie charakteru redakcyjnego. Dotyczyły one m.in. definicji nośników reklamowych, szyldów, dopuszczalnej liczby szyldów umieszczanej na jednej nieruchomości przez jeden podmiot, a także ich maksymalnej powierzchni. Według Radziwiłła po wprowadzeniu tak daleko idących zmian projekt powinien być ponownie wyłożony do konsultacji społecznych. Aby nie miały one charakteru „iluzorycznego” i „fasadowego” winny być powtórzone.

Przypomniał, że uchwałą krajobrazową zajmuje się także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK "zwrócił uwagę na kwestię nośników komunikacji miejskiej i zagrożenie stworzenia monopolu. W tej sprawie UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, czy przepisy naruszają ustawę o ochronie konkurencji i konsumenta" – dodał wojewoda. Wskazał, że obawy urzędu wzbudziła możliwość stworzenia przez spółkę AMS z grupy Agora monopolu i wyeliminowania z rynku innych firm z branży reklamowej.

Radziwiłł wskazał, że zmieniony projekt uchwały powinien być również uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Tymczasem - w ocenie konserwatora, którą przytoczył wojewoda - wprowadzone zmiany "mogą spowodować negatywne skutki dla zabytków i ich otoczenia".

Według wojewody, przy podejmowaniu uchwały krajobrazowej doszło również do istotnego naruszenia zasad jej sporządzania. Rada m.st. Warszawy przekroczyła swoje uprawnienia ustawowe, wychodząc poza przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uchwała Rady Miasta st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwała krajobrazowa) została przyjęta 16 stycznia 2020 roku. Reguluje, gdzie i jak można umieszczać reklamy. Przewiduje m.in. umieszczanie szyldów jedynie w strefie parteru budynków (z nielicznymi wyjątkami), a nośników reklamowych – jedynie wzdłuż konkretnie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: AR, PAP

Polecane