Trzeba dokończyć reformę

Adam Ambrozik
opublikowano: 18-03-2008, 00:00

Możliwie jak najprędzej należy zmienić obecny system emerytalny, w którym wysokość emerytury w nieznacznym stopniu zależy od wniesionego wkładu i który daje przywileje jednym grupom społecznym kosztem pozostałych. Na dodatek, nadmiernie obciąża kolejne pokolenia aktywne zawodowo. Odejście od obecnego systemu jest konieczne nie tylko z punktu widzenia osób pracujących, ale przede wszystkim ze względu na potrzebę osiągnięcia stałej, stabilnej poprawy na rynku pracy i utrzymania tempa wzrostu gospodarczego. Osoby przechodzące na wcześniejszą emeryturę przestają płacić składki emerytalno-rentowe, a to obciąża system. Dlatego za niezbędne uznajemy wydłużenie czasu pracy.

Nie negujemy konieczności uwzględnienia w budowie jednolitego systemu zaopatrzenia emerytalnego sytuacji osób zatrudnionych w szczególnych warunkach. Sytuacji, w której pracownik nie jest w stanie — z powodu obiektywnych czynników — kontynuować zatrudnienia, aż do momentu osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego. Rozwiązanie takie powinno być jednak stosowane wyjątkowo. Czynnikami uprawniającymi do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w przypadku pracy w szczególnych warunkach, powinny być kryteria medyczne oraz wymienione czynniki ryzyka, a w razie pracy o szczególnym charakterze — bezpieczeństwo publiczne i zdrowie: pracownika i osób trzecich. Dlatego też możliwie szybko należy określić, które grupy pracownicze (poza górnikami oraz służbami mundurowymi) będą mogły dalej korzystać z tego przywileju. Dalsze rozszczelnianie systemu ubezpieczeń społecznych jest krokiem w złym kierunku.

Część uprawnień do emerytur pomostowych wynika z okresu pracy przed 1999 r., więc nie ma możliwości dokładnego oszacowania wysokość składki — tak, aby odpowiadała wysokości nabywanych praw. Może zaistnieć sytuacja, że składki opłacane przez pracodawców zostaną zwiększone, ponieważ trudny do oszacowania jest koszt sfinansowania roszczeń. Propozycję opłacania składek przez pracodawców w wysokości 3 proc. poborów pracownika oceniamy negatywnie. W praktyce będzie to oznaczać wzrost — i tak nadmiernie wysokich pozapłacowych kosztów pracy, które przecież stanowią główną barierę rozwoju przedsiębiorczości i są jedną z przyczyn powstawania tzw. szarej strefy.

Niezbędne jest jak najszybsze dokończenie reformy, uszczelnienie systemu i weryfikacja obowiązujących zasad. Należy wypracować stabilne i jasne zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury i emerytury pomostowe, które mogłyby pozytywnie wpływać na decyzję o przedłużaniu aktywności zawodowej. Istotne jest, aby przekonywać pracowników, że niekoniecznie muszą pracować całe swoje życie zawodowe w danych warunkach, że mogą elastycznie kształtować ścieżkę swojej kariery zawodowej. Niezbędne są także reformy nakierowane na obniżanie pozapłacowych kosztów pracy, znoszenie barier do prowadzenia działalności gospodarczej, a także stabilne i czytelne prawo, czyli stworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości.

Adam Ambrozik

ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Adam Ambrozik

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu