Tymczasowy jak etatowy

Rozmawiała Dorota Czerwińska
07-07-2014, 00:00

Na czym polega praca tymczasowa

ROZMOWA Z ALICJĄ SZEPIETOWSKĄ Z POLSKIEGO FORUM HR

Pracownik tymczasowy nie może być traktowany gorzej niż zatrudniony przez pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku — mówi Alicja Szepietowska z Polskiego Forum HR.
[FOT. ARC]
Zobacz więcej

Pracownik tymczasowy nie może być traktowany gorzej niż zatrudniony przez pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku — mówi Alicja Szepietowska z Polskiego Forum HR. [FOT. ARC]

 

„Puls Biznesu”: Na czym polega praca tymczasowa?

Alicja Szepietowska, z Polskiego Forum HR: To szczególny rodzaj stosunku pracy, w którym występują: agencja pracy tymczasowej jako faktyczny pracodawca, pracownik tymczasowy oraz pracodawca użytkownik, na rzecz którego świadczy się pracę. Pracownik tymczasowy może współpracować z wieloma agencjami zatrudnienia. Jest zatrudniony przez agencję w celu wykonywania pracy czasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. W ciągu 36 kolejnych miesięcy może być delegowany przez agencję do wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający w sumie 18 miesięcy.

Jaką umowę zawiera pracownik tymczasowy?

Między pracownikiem tymczasowym a agencją zawiera się umowę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Można też stosować umowy cywilnoprawne, ale tylko, kiedy praca nie nosi znamion stosunku pracy zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy. Umowę zawiera się na piśmie. Jeżeli nie została zawarta na piśmie, to agencja potwierdza w formie pisemnej rodzaj zawartej umowy i jej warunki nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.

Co powinna zawierać taka umowa?

Strony, rodzaj umowy i datę jej zawarcia, wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej oraz warunki zatrudnienia, czyli rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi, wymiar czasu pracy, miejsce jej wykonywania,wynagrodzenie, termin i sposób jego wypłacania.

Ile urlopu przysługuje pracownikowi tymczasowemu?

Dwa dni urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika to 6 miesięcy lub więcej, to należy umożliwić pracownikowi wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego — przysługuje wtedy także prawo do urlopu na żądanie.

Ile dni wynosi wypowiedzenie?

Umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana za wypowiedzeniem przed upływem terminu zapisanego w umowie. Okres wypowiedzenia wynosi trzy dni, gdy umowę zawarto na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, albo tydzień, gdy umowę zawarto na więcej niż dwa tygodnie.

Czego dotyczy zasada równego traktowania pracowników tymczasowych?

Pracownik tymczasowy nie może być traktowany gorzej niż zatrudniony przez pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku. Chodzi przede wszystkim o równą płacę.

Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie pracownikowi tymczasowemu?

Niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, ale nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Rozmawiała Dorota Czerwińska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Tymczasowy jak etatowy