Vistula <VIST.WA> Raport bieżący Nr 41/2002 - Ustanowienie hipotek na znaczących aktywach emitenta

&quot;Beef-San&quot; Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna w Sanoku
22-11-2002, 17:56

RAPORT BIEŻĄCY NR 41/2002 - USTANOWIENIE HIPOTEK NA ZNACZĄCYCH AKTYWACH EMITENTA

1.Zarząd Vistula S.A. w Krakowie informuje, że w dniu 21.11.2002 Spółka otrzymała zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Myślenicach, Wydział Ksiąg Wieczystych, o wpisaniu w dniu 20.11.2002 roku w Księdze Wieczystej Nr 25871 w dziale IV na rzecz Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. następujących hipotek: a)hipoteki zwykłej umownej w kwocie 5.000.000 zł celem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego Spółce kredytu, b)hipoteki kaucyjnej umownej do kwoty 2.000.000 zł celem zabezpieczenia spłaty należności ubocznych od kredytu, w tym prowizji i innych kosztów banku.

2.Hipoteki, o których mowa w pkt.1 ustanowione zostały na nieruchomościach Spółki, obejmujących prawo wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 1895/5 o powierzchni 2,2818 ha oraz prawo własności budynków, budowli i innych urządzeń należących do zakładu filialnego Vistula S.A. nr 2 w Myślenicach.

3.Wartość ewidencyjna netto aktywów wymienionych w pkt.3 w księgach rachunkowych emitenta wynosiła według stanu na dzień 31.10.2002r.: a) dla nieruchomości gruntowej - 404.258,30 zł b) dla budynków, budowli i innych urządzeń - 5.011.047,11 zł Łączna wartość tych aktywów przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, co stanowi kryterium ich uznania za aktywa o znacznej wartości.

Data sporządzenia raportu: 22-11-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: &quot;Beef-San&quot; Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna w Sanoku

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Vistula &lt;VIST.WA> Raport bieżący Nr 41/2002 - Ustanowienie hipotek na znaczących aktywach emitenta