Walne Elektrimu na żywo

opublikowano: 07-01-2019, 10:02

Emisja akcji i podjęcie działań w celu powrotu na GPW – to mają dziś przegłosować akcjonariusze Elektrimu.

W poniedziałek, 7 stycznia, akcjonariusze Elektrimu zebrali się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które ma podjąć uchwały o potencjalnie kluczowym znaczeniu dla przyszłości spółki, która 11 lat temu zniknęła z giełdy.

Na walnym zgromadzeniu decydujący będzie głos Zygmunta Solorza — po dwóch ofertach odkupu akcji, złożonych w tym roku mniejszościowym akcjonariuszom (dawał w ich ramach 14 i 12,5 zł za walor), kontroluje on co najmniej 81,4 proc. kapitału. Porozumienie Akcjonariuszy Elektrim, zrzeszające ponad pół tysiąca osób, na ostatnim walnym reprezentowało 4,9 proc. kapitału.

W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące przeprowadzenia emisji akcji i ubiegania się o powrót do notowań. 

„Emisja zostanie dokonana w ramach subskrypcji zamkniętej (…). Akcje będą przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, na potrzeby którego zostanie sporządzony prospekt emisyjny. (...) Akcjonariuszom spółki, posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru, będzie przysługiwało prawo poboru akcji nowej emisji” — głosi projekt uchwały.

W ramach emisji do akcjonariuszy miałoby trafić maksymalnie 100 mln walorów. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku akcjonariusze Elektrimu zajmowali się już jednym projektem uchwały w sprawie emisji, zgłoszonym przez głównego akcjonariusza. Przewidywał on również wyemitowanie maksymalnie 100 mln nowych walorów(obecnie kapitał dzieli się na 83,7 mln akcji), a pozyskane pieniądze miały pomóc w spłacie ewentualnych zobowiązań spółki, od której skarbówka domaga się ponad 1,3 mld zł zaległego podatku dochodowego za lata 2006 i 2011.

Uchwała w tej sprawie miała zostać podjęta na nadzwyczajnym walnym, zwołanym na żądanie porozumienia akcjonariuszy mniejszościowych, będącego w konflikcie z zarządem spółki i głównym akcjonariuszem. Ostatecznie odstąpiono jednak od głosowania nad nią, nie przegłosowano także żadnego projektu drobnych, którzy domagali się m.in. powołania w spółce rewidenta ds. szczególnych.

10:00 

Porozumienie Akcjonariuszy Elektrimu - choć domagało się podjęcia działań w celu powrotu spółki do notowań - ma wątpliwości co do intencji głównego akcjonariusza spółki. W przesłanym mediom przed walnym komunikacie pisze o "gehennie" i "długiej tułaczce po mrocznych stepach Mordoru".

"W pozwoleniu na wyjście z giełdy zawarta była deklaracja powrotu spółki Elektrim na giełdę w ciągu 6 miesięcy od wyjścia z upadłości układowej. A mija właśnie osiem lat od zakończenia sporów i wyjścia z upadłości. Ostatnim warunkiem był obowiązkowy wykup akcji po śmiesznej cenie. Na pytania akcjonariuszy zarząd giełdy odpowiada, że nie może zmusić spółki do powrotu ani publikowania rzetelnych informacji z prowadzonej działalności, pomimo tego że sama ustanowiła te dwa warunki jako kluczowe do wyjścia z giełdy!" - głosi stanowisko Porozumienia.

Drobni akcjonariusze uważają, że Zygmunt Solorz wyprowadzał majątek ze spółki poprzez łańcuszek cypryjskich firm i w barwny sposób opisują to, o co toczy się gra na poniedziałkowym walnym.

"W sądzie zapewne znajdzie się kolejna próba wypuszczenia "trefnych" akcji, w które zarząd  będzie chciał ubrać niesfornych akcjonariuszy 7 stycznia 2019 r., licząc że po świątecznym poście i sylwestrowych swawolach akcjonariusze stracą czujność. Tam też dojdzie do ostatecznej bitwy, której wynik będzie miał znaczenie nie tylko dla samych akcjonariuszy, ale wpłynie na wizerunek całej polskiej giełdy  i KNF-u, który jeśli chce odzyskać zaufanie po ostatniej aferze powinien stanąć po właściwej stronie, stronie drobnych akcjonariuszy solą tej giełdy ...a wtedy Król powróci w glorii i w pełnej chwale" - czytamy w stanowisku Porozumienia.

10:50

50 minut po rozpoczęciu walnego dziennikarze zostali dopuszczeni do obserwowania obrad. Słyszymy, że ominęło nas już kilka sporów między akcjonariuszami a przewodniczącym walnego, a prezes spółki opuścił salę, w której odbywa się zgromadzenie. Drobni akcjonariusze domagają się jego powrotu.

10:55

Jakub Ciborowski, reprezentujący Porozumienie Akcjonariuszy Elektrim, ma listę 20 pytań do uchwały o emisji akcji. Trwa dyskusja na temat tego, komu miałby je zadać, skoro prezes opuścił obrady. Akcjonariusze spierają się w Jerzym Modrzejewskim, przewodniczącym walnego zgromadzenia, który reprezentuje Zygmunta Solorza.

11:00

Przewodniczący próbuje przeprowadzić kolejne formalne punkty walnego - czyli na początek przyjąć uchwałę o porządku obrad. Na walnym jest zarejestrowanych 40 akcjonariuszy, reprezentujących 83,5 proc. kapitału spółki. Tymczasem dwóch drobnych akcjonariuszy poszło szukać prezesa. 

11:05 

Porządek obrad został przyjęty w brzmieniu zaproponowanym przez zarząd. Przedstawiciele Porozumienie Akcjonariuszy Elektrim zgłaszają sprzeciw wobec uchwały, co otwiera drogę do jej zaskarżenia. Wnioskują też o piętnastominutową przerwę "celem ustalenia, gdzie jest zarząd spółki".

11:15

Wniosek o piętnastominutową przerwę został przyjęty, przedstawiciele drobnych akcjonariuszy zapowiadali, że będą wnioskować o przerwanie obrad na dłuższy czas (maksymalnie 30 dni), o ile prezes się nie pojawi. Przegłosowanie takiej przerwy nie będzie jednak możliwe bez zgody przedstawicieli Zygmunta Solorza.

11:20

Na marginesie: na walnym nie ma kanapek, które niespodziewanie były dostępne na nadzwyczajnym walnym w lipcu ubiegłego roku. Na tym walnym, którego kosztami obarczeni zostali drobni akcjonariusze, o czym pisałem w serwisie Dyskusja.biz.

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

11:35

Obrady zostały wznowione. Przewodniczący walnego mówi, że rozmawiał z prezesem Wojciechem Piskorzem, który "niestety nie może wziąć udziału w obradach". Prezes uważa, że uzasadnił cele emisyjne w wystarczający sposób na początku obrad (w czasie, gdy dziennikarze nie byli obecni na sali), na wszelkie pytania może odpowiedzieć w trybie art. 428 KSH. Przechodzimy do uchwały w sprawie emisji akcji, akcjonariusze chcą zadawać pytania.

11:45

Jakub Ciborowski, reprezentujący drobnych akcjonariuszy, spiera się z przewodniczącym walnego zgromadzenia o to, w jakim trybie należy zadać pytania zarządowi spółki. Po chwili przystępuje do zadawania pytań. Pyta m.in. o to, kto był autorem projektu uchwał na walne - i czy była to spółka Bithell, kontrolowana przez Zygmunta Solorza. Przewodniczący mówi protokolantowi, by nie notował pytań i wbrew żądaniom drobnych akcjonariuszy nie notował tego, że odmawia odpowiedzi na pytanie. Prosi o złożenie pytań na piśmie.

Przewodniczący mówi też drobnym akcjonariuszom, że nie wyraża zgody na nagrywanie go telefonami przez drobnych akcjonariuszy.

11:55

Drobni akcjonariusze zadają kolejne pytania, przewodniczący za każdym razem prosi o złożenie ich na piśmie i o to, by ich nie protokołować. Drobni zgłaszają w związku z tym sprzeciwy, a przewodniczący prosi, by tych sprzeciwów nie protokołować. To jeszcze potrwa.

12:05

Po pytaniach przychodzi czas na wnioski drobnych akcjonariuszy do projektu uchwały w sprawie emisji. Proponowana jest m.in. zmiana zapisu w sprawie akcji, które nie zostaną objęte w ramach subskrypcji zamkniętej - tak, by możliwe było zaoferowanie ich inwestorom, którzy nie są obecnie akcjonariuszami Elektrimu.

12:15

Pada formalny wniosek o przerwanie obrad NWZA i wznowienie ich w takim terminie, by w obradach mogli uczestniczyć prezes i członkowie rady nadzorczej. Przewodniczący mówi, że taki wniosek musi zawierać konkretny termin wznawiania obrad. Trwa dyskusja.

12:25

Przed głosowaniem w sprawie wniosku o przerwanie obrad do 6 lutego przewodniczący zarządził piętnastominutową przerwę.

13:00

Piętnastominutowa przerwa trwa już pół godziny.  

13:10

Obrady zostały wznowione po dłuższej przerwie technicznej. Akcjonariusze przystępują do głosowania wniosku w sprawie przerwy w obradach do 6 lutego. Zgodnie z KSH wymaga on większości dwóch trzecich głosów. Wniosek został odrzucony, czyli obrady trwają dalej.

13:15

Zaczyna się seria głosowań w sprawie emisji akcji. Przypomnijmy, że zgodnie z propozycją zarządu wyemitowanych miałoby być maksymalnie 100 mln nowych akcji. Obecnie kapitał zakładowy Elektrimu dzieli się na 83,77 mln walorów. Akcje miałyby zostać wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej, dotychczasowym akcjonariuszom przysługiwałoby prawo poboru.

13:35

Drobni akcjonariusze złożyli łącznie pięć poprawek do zaproponowanej przez zarząd treści uchwały o emisji. Według pierwszej emisja akcji zostanie przeprowadzona dopiero po przedstawieniu raportu z badania, przeprowadzonego w spółce przez rewidenta do spraw szczególnych. Ta poprawka - ku zaskoczeniu drobnych akcjonariuszy - została przyjęta, a pełnomocnik Zygmunta Solorza nie głosował w tej sprawie. 

13:40

Kolejne poprawki do uchwały o emisji, zgłaszane przez drobnych akcjonariuszy, zostają przyjęte, a przedstawiciel głównego akcjonariusza wciąż nie głosuje. 

13:50

Po przyjęciu wszystkich poprawek, zgłaszanych przez drobnych akcjonariuszy, projekt uchwały w sprawie emisji mocno się zmienił, poza wspomnianymi zmianami wykreślono z niego m.in. punkt o ubieganiu się o dopuszczenie akcji nowej emisji do obrotu giełdowego. Część drobnych akcjonariuszy domaga się teraz przerwy, bo projekt różni się tak mocno od pierwotnego, że trzeba go przeanalizować. Przewodniczący mówi: "ale przecież sami państwo zgłaszali te propozycje".

Tomasz Golisz, przedstawiciel drobnych akcjonariuszy, zwraca się do prasy: chcemy powrotu na giełdę, ale dopiero po wyjaśnieniu wszystkich niejasności.

Ogłoszono kolejną kilkunastominutową przerwę.

14:15

Wracamy do obrad. Drobni akcjonariusze głosują w większości przeciw podjęciu uchwały o emisji akcji w wersji, którą zmodyfikowano. Uchwała nie przeszła, przedstawiciel Zygmunta Solorza znów nie glosował. Różnica nie była wielka - za było 117 tys. głosów, przeciw - 417 tys. głosów. Nowej emisji nie będzie. 

14:20

Teraz dojdzie do głosowania w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego istniejących już akcji Elektrimu - tych samych, które wycofano z notowań ponad dekadę temu. 

14:25

Mecenas Jakub Ciborowski, reprezentujący drobnych akcjonariuszy, podobnie jak przy poprzedniej uchwale zadaje serię pytań zarządowi. Ten nie odpowiada, bo nie ma go na obradach. Przewodniczący walnego prosi o złożenie pytań na piśmie, mecenas zgłasza sprzeciw, przewodniczący prosi notariusza, by tego sprzeciwu nie protokołował. Historia się powtarza.

14:30

Przedstawiciel drobnych akcjonariuszy - podobnie jak przy uchwale o emisji - wnosi o poprawkę. Zgodnie z nią spółka miałaby ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu nie tylko po spełnieniu "stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW", ale też po przedstawieniu pisemnego sprawozdania z badania, przeprowadzonego w spółce przez rewidenta ds. szczególnych. Znów - kilka minut przerwy.

14:35

Akcjonariusz Tomasz Golisz domaga się wprowadzenia do uchwały nowego paragrafu, dotyczącego stworzenia "białej księgi" przed powrotem na GPW, w której znalazłyby się m.in. informacje, dotyczące wszystkich transakcji Elektrimu od 2006 r., ugody z Vivendi i Deutsche Telekom w sprawie udziałów w PTC, transakcji na akcjach ZE PAK itp. 

14:40

Pierwsza poprawka drobnych akcjonariuszy została przyjęta, główny akcjonariusz ponownie nie głosuje. Druga, dotycząca stworzenia przed powrotem na giełdę białej księgi, została odrzucona - głosami drobnych, bo przedstawiciel Zygmunta Solorza ponownie nie głosował.

14:45

Uchwała w sprawie podjęcia działań w celu powrotu Elektrimu na GPW nie została podjęta - za było 0,5 mln głosów, 3 mln się wstrzymały, nie osiągnięto więc bezwzględnej większości głosów. Drobni zgłaszają sprzeciwy. 

14:55 

Porządek obrad został wyczerpany, po pięciu godzinach obrady zostały formalnie zakończone. Akcjonariusze pytają przewodniczącego, po co było to walne, skoro uchwały o emisji i powrocie na GPW nie zostały podjęte, zarząd był nieobecny, a główny akcjonariusz nie głosował w kluczowych sprawach.

Przewodniczący Jerzy Modrzejewski odpowiada: "tak, jak zrozumiałem wstępne oświadczenie prezesa Piskorza - zamiarem zarządu było to, by doszło do podwyższenia kapitału zakładowego i wprowadzenia akcji na giełdę, by spółka mogła pozyskać konieczne środki. Ten cel nie mógł zostać osiągnięty, bo doszło do skreślenia paragrafu, dotyczącego wprowadzenie akcji nowej emisji na GPW. Po tych modyfikacjach akcjonariusze, których reprezentuję, doszli do wniosku, że cel nowej emisji nie może zostać osiągnięty, a jednocześnie powstały wątpliwości, czy powrót do notowań bez nowej emisji jest słuszny". 

Akcjonariusz Tomasz Golisz: "pańskie świętoszkowate wyjaśnienia nie zamydlą nikomu oczu".  Mówi, że brak emisji i powrotu na GPW to nie efekt działań drobnych akcjonariuszy, tylko decyzji głównego akcjonariusza.

To tyle na dziś.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcel Zatoński

Polecane