Pandemia nie przeszkodziła etycznym firmom. Poznaj zwycięzców konkursu Pulsu Biznesu

opublikowano: 09-03-2021, 12:21

Większość laureatów konkursu Etyczna Firma 2020 dostosowała aktywność w dziedzinie CSR i zrównoważonego rozwoju do okoliczności narzuconych przez pandemię. Z powodzeniem wspierały najbardziej potrzebujących pomocy, prowadząc jednocześnie możliwie normalną działalność gospodarczą

Pobierz dodatek specjalny podsumowujący tegoroczną edycję konkursu Etyczna Firma

Poznaj zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Etyczna Firma:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie — Super Etyczna Firma
Walka z pandemią i brawurą na drogach
Beata Kozłowska-Chyła
prezes
Walka z pandemią i brawurą na drogach

Grupa PZU jest bardzo mocno zaangażowana w walkę ze skutkami pandemii wywołanej koronawirusem. Przykładowe działania, które podjęła, to: przekazanie placówkom medycznym środków na zakup niezbędnego sprzętu, testów, zestawów indywidualnej ochrony osobistej; zapewnienie funduszy na 200 aut do transportu dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego służących do przewożenia próbek do badań od osób, które są w domowej kwarantannie na terenie całego kraju lub dofinansowanie doposażenia linii diagnostycznej do badań laboratoryjnych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Państwowego Zakładu Higieny.

Wolontariat pracowniczy w PZU odgrywa coraz większą rolę, pracownicy chętnie angażują się w konkurs „Wolontariat to radość działania” organizowanego przez Fundację PZU oraz w działania proekologiczne firmy.

PZU konsekwentnie wspiera edukację i szkolenie użytkowników dróg oraz prowadzi kampanie społeczne podnoszące bezpieczeństwo na polskich drogach, takie jak „Prowadzisz? Odłóż telefon” lub „Z życia też zrezygnujesz?”.

LEO Pharma Poland — Super Etyczna Firma
Leki i informacje niezbędne w zmaganiach z chorobą
Adam Czerw
dyrektor generalny
Leki i informacje niezbędne w zmaganiach z chorobą

Firma zajmująca się produkcją specjalistycznych leków dermatologicznych i przeciwzakrzepowych wspiera lokalne stowarzyszenia chorych w ramach inicjatywy QualityCare, tak aby zapewnić szeroki dostęp do informacji oraz wspierać ludzi w trakcie przebiegu choroby. Celem inicjatywy jest zachęcenie chorych do zadawania pytań oraz przejęcia kontroli nad stanem skóry.

Firma zobowiązała się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2030 roku o 50 proc. Działa także na rzecz ograniczenia ilości trafiających do obrotu plastikowych opakowań i wody butelkowanej, wyposażając swoich pracowników w wielorazowe butelki z filtrem.

W ramach wsparcia ochrony zdrowia wiosną 2020 r. LEO Pharma przekazała lekarzom maseczki ochronne.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie — Super Etyczna Firma
Promocja społecznie odpowiedzialnego inwestowania
Marek Dietl
prezes
Promocja społecznie odpowiedzialnego inwestowania

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła publikację nowego indeksu WIG-ESG, który obejmuje spółki znajdujące się w indeksach WIG20 i mWIG40. Wagi spółek w indeksie będą, tak jak w przypadku innych indeksów, zależeć od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowanej na podstawie rankingu ESG oraz oceny stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

GPW od lat promuje wśród notowanych spółek najwyższe standardy w obszarach ESG (Environment, Social, Governance). Dotychczas GPW publikowała RESPECT Index, który przez 10 lat funkcjonowania spełnił swoje założenia edukacyjne.

Giełda prowadzi kampanie organizowane razem z UN Global Compact Network Poland m.in. w zakresie wsparcia narzędzi do finansowania zrównoważonego rozwoju.

Giełda przekazała kilka milionów złotych na walkę z pandemią koronawirusa oraz ufundowała 600 namiotów barierowych dla szpitali klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

NSG Group — Super Etyczna Firma
Troska o środowisko i wsparcie dla seniorów
Ryszard Jania
country Manager NSG Group w Polsce
Troska o środowisko i wsparcie dla seniorów

Jeden z największych na świecie producentów szkła prowadzi „Miesiąc zaangażowania społecznego”, w ramach którego pracownicy mogą zgłosić inicjatywy, na których realizację mają zapewnione wsparcie finansowe oraz merytoryczne ze strony NSG Group. Podejmuje działania edukacyjne na rzecz seniorów mające na celu naukę języków obcych i wsparcie ich w obsłudze internetu, aplikacji mobilnych oraz obycia w świecie cyfrowym.

NSG Group przekształaca swój biznes w kierunku działalności ekologicznej np. poprzez wymianę oświetlenia w zakładach na LED, montaż instalacji odzysku wody wykorzystywanej w procesach przemysłowych w celu wprowadzenia jej do obiegu zamkniętego, recykling surowców naturalnych oraz działania na rzecz obniżenia emisji dwutlenku węgla i związków azotowych do atmosfery.

Dodatkowo jest sygnatariuszem Karty różnorodności. Mimo problemów wywołanych przez pandemię firma nie zredukowała liczby swoich pracowników.

Wonga.pl — Super Etyczna Firma
Edukacja finansowa społeczeństwa
Tomasz Fedyna
prezes
Edukacja finansowa społeczeństwa

Organizacja otrzymała po raz piąty Gwiazdę Jakości Obsługi, wyróżnienie dotyczy jakości obsługi w różnych firmach w Polsce. Posiada certyfikat Firmy Przyjaznej Klientowi oraz jest w gronie zwycięzców Loan Magazine Awards. Praktyki Wonga zostały wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wonga została Firmą Pożyczkową 2019 w konkursie Invest Cuffs 2020 organizowanym przez fundację Invest Cuffs, wyróżniającym organizacje, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju świadomości inwestorów oraz budowania produktów i usług najwyższej jakości.

Kampania marketingowa Wonga „Pożyczanie na poziomie” została nominowana w prestiżowym konkursie Effie Awards 2020 w kategorii finanse. Wskazana kategoria zalicza się do najbardziej pożądanych wśród podmiotów rynku finansowego, o czym świadczy to, że zgłoszono ponad 30 kampanii marketingowych.

Firma prowadzi kampanię społeczną, w której ramach utworzono platformę Kapitalni.org, stanowiącą odpowiedź na niski poziom wiedzy finansowej polskiego społeczeństwa. Jej celem jest realna i mierzalna edukacja finansowa wpływająca na zachowania i postawy konsumentów. Na platformie znajduje się 65 kursów, ścieżki edukacji finansowej dopasowane do osobowości finansowej użytkownika, a także artykuły, kalkulatory, porady ekspertów i pierwsza w Polsce gra finansowa on-line.

Grupa ANG — Super Etyczna Firma
Przeciw missellingowi i dyskryminacji
Artur Nowak-Gocławski
prezes
Przeciw missellingowi i dyskryminacji

Firma zajmująca się pośrednictwem finansowym aktywnie działa na rzecz walki ze zjawiskiem missellingu, czyli sprzedaży niepotrzebnych instrumentów finansowych. Razem z dwiema innymi organizacjami sporządziła i podpisała deklarację odpowiedzialnej sprzedaży powierzonej Federacji Konsumentów.

Grupa ANG jest członkiem zespołu Diversity & Inclusion powołanego przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu i bierze udział w opracowywaniu poradnika dla przedstawicieli biznesu dotyczącego działań antydyskryminacyjnych. Organizacja uzyskała w czerwcu 2020 r. prestiżowy certyfikat „B Corp” przyznawany przedsiębiorstwom, które przedstawiają w swojej działalności najwyższe standardy społeczne i środowiskowe.

Firma uzyskała tytuł Super Etycznej Firmy w 2017 r., a ponadto otrzymała Srebrny Listek CSR tygodnik „Polityka”.

Bank Handlowy w Warszawie — Super Etyczna Firma
Wsparcie kobiet, medyków i ekologów
Sławomir Sikora
prezes
Wsparcie kobiet, medyków i ekologów

Działania Banku Handlowego w Warszawie promują i wspierają panie, które pragną rozwijać się w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (STEM). Ponadto, we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy oraz w porozumieniu z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet bank pomaga kobietom, które chcą założyć firmę.

W ramach inicjatywy #CisiBohaterowie i podjętej walki z COVID-19 organizacja ufundowała innowacyjny w skali kraju sprzęt, taki jak mobilne głowice USG, tablety do obsługi USG oraz wideolaryngoskopy.

W ramach działań proekologicznych, z okazji swojego 150-lecia, Bank Handlowy m.in. zasadził 2 ha lasu oraz bierze udział w akcji „Leśne gospodarstwa węglowe”, finansowanie zostało przeznaczone na projekt „Bociany czarne online”. a Bank Handlowy w Warszawie zdobył już tytuł Super Etycznej firmy w roku 2017.

Janssen-Cilag Polska — Super Etyczna Firma
Pomoc potrzebującym i troska o środowisko

Innowacyjna firma farmaceutycznych wsparła WOŚP w zakupie środków ochrony osobistej przeciwko COVID-19, a w ramach projektu Onkotaxi pomogła organizacji pacjentów w finansowaniu i organizacji dojazdu chorych do ośrodka zdrowia.

Janssen-Cilag Polska zapewnia wsparcie Wioskom Dziecięcym SOS poprzez darowizny i przygotowanie prezentów świątecznych dla ich podopiecznych. Ufundowała także prezenty świąteczne dla dzieci podopiecznych stowarzyszenia osób z AIDS. W licznych inicjatywach charytatywnych Janssen-Cilag Polska współdziała z Johnson & Johnson Poland.

Ponadto w ramach walki z nadmierną emisją CO2 dobiera samochody służbowe, kierując się kryterium jego emisji.

Janssen-Cilag Polska po raz pierwszy zdobyła tytuł Super Etycznej Firmy w 2017 r.

Johnson & Johnson Poland — Super Etyczna Firma
Zaopatrzenie dla walczących z pandemią
Tomasz Piechal
dyrektor generalny
Zaopatrzenie dla walczących z pandemią

Firma współpracuje z WOŚP, przekazując jej liczne darowizny. Wsparła m.in. Fundusz Interwencyjny Fundacji WOŚP w celu zakupu testów diagnostycznych i analizatorów do laboratoriów, a także środków ochrony osobistej dla szpitali, które w związku z pandemią znalazły się w trudnej sytuacji. Firma przekazała darowizny finansowe o łącznej wartości 450 000 PLN oraz produktowe (35 000 opakowań środków higieny osobistej) dla szpitali jednoimiennych w województwach: mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, łódzkim i podkarpackim.

Jednak działania Johnson & Johnson Poland nie ograniczają się do doraźnej pomocy. Firma propaguje profilaktykę zdrowotną, np. AFIB patient awareness campaign, Colorectal Screening Project w Łodzi czy wspiera bieg „Razem po zdrowie w całej Polsce”.

Johnson & Johnson Poland został już Super Etyczną Firmą w roku 2017.

Pozostali nagrodzeni:

CBRE

ITMAGINATION

ALLEGRO

EUROBOX POLSKA

POLPHARMA

SALTUS UBEZPIECZENIA

STU ERGO HESTIA

ASSECO

TOTALIZATOR SPORTOWY

CCC

INTEL TECHNOLOGY POLAND

PROLOGIS POLAND MANAGEMENT

ACTIVE STRATEGY

GRUPA MILO

Przeczytaj także komentarze partnerów konkursu Etyczna Firma

Egzamin z etyki

Etyka zawsze na pierwszym miejscu

Etyka służy biznesowi

CBRE — Etyczna Firma
Światowa grupa przeciw wirusowi
Daniel Bienias
Dyrektor zarządzający
Światowa grupa przeciw wirusowi

Firma doradcza działająca na rynku nieruchomości komercyjnych jest zaangażowana w działania wspierające ochronę zdrowia w walce z pandemią. W ramach globalnego funduszu grupy CBRE — COVID-19 Relief Fund przekazano 149 tys. zł Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie na walkę z koronawirusem.

Firma CBRE zajęła w latach 2019, 2020 i 2021 pierwsze miejsce w konkursie „World’s Most Admired Companies” organizowanym przez dwutygodnik „Fortune” wśród przedsiębiorstw z branży nieruchomości.

ITMAGINATION — Etyczna Firma
Troska o bezpieczeństwo dzieci
Daniel Arak
współwłaściciel
Troska o bezpieczeństwo dzieci

Firma wyspecjalizowana m.in. w tworzeniu oprogramowania i analityce danych została wielokrotnie wyróżniona certyfikatem Great Place to Work. Jednak nie ogranicza się jedynie

do troski o własnych pracowników.

Podjęła współpracę z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę w ramach kampanii #zglos.to, która pomaga w walce ze szkodliwymi treściami w internecie, takimi jak mowa nienawiści, hejt, przemoc czy pornografia.

Platforma zrealizowana przez ITMAGINATION ułatwia proces zgłaszania takich treści. Firma dostosowuje swoje logo do istotnych wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Allegro — Etyczna Firma
Dla zdrowia i czystego powietrza
François Nuyts
prezes
Dla zdrowia i czystego powietrza

Firma przekazała 375 mln zł na walkę ze skutkami pandemii COVID-10. Allegro między innymi ufundowało 2 kompletne laboratoria testowe w Warszawie i Poznaniu, zakupiło i dostarczyło 365 tys. maseczek i 8 tys. litrów płynów dezynfekujących dla ponad 40 szpitali i placówek ochrony zdrowia w całej Polsce. Firma zakupiła również 10 drukarek 3D dla sopockich gimnazjalistów, co pozwala produkować 400 przyłbic dziennie dla lekarzy i pielęgniarek. Platforma e-handlu troszczy się także o środowisko naturalne. Razem z Polskim Alarmem Smogowym organizacja przeciwdziała sprzedaży nielegalnych kotłów wysokoemisyjnych, tzw. kopciuchów.

EUROBOX Polska — Etyczna Firma
Załoga pod specjalną ochroną
Zbigniew Krzyżak
dyrektor zarządzający

Czołowy producent opakowań z tektury falistej w czasie pandemii skupia się szczególnie na bezpieczeństwie swoich pracowników. Firma zainstalowała kamery termowizyjne do bezinwazyjnego badania temperatury, udostępnia pracownikom kabinę dezynfekcyjną i korzysta z lamp UV w celu dezynfekcji pomieszczeń. Oprócz tego finansuje regularne szybkie testy antygenowe dla swoich pracowników i ich rodzin.

EUROBOX Polska jest uczestnikiem międzynarodowych programów SEDEX oraz EcoVadis, które propagują etyczne prowadzenie biznesu oraz zrównoważony rozwój.

Polpharma — Etyczna Firma
Angażowanie kapitału finansowego i intelektualnego
Markus Sieger
prezes
Angażowanie kapitału finansowego i intelektualnego

Mimo wyzwań, przed którymi firma stanęła w trakcie pandemii, udało się jej zapewnić pacjentom dostęp do wytwarzanych przez nią leków. Firma współpracowała z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w celu doskonalenia testu genetycznego umożliwiającego rozróżnienie wirusa SARS-CoV-2 od wirusa grypy.

Firma ufundowała około 40 tys. posiłków dla pracowników szpitali, przekazała 63 szpitalom 100 respiratorów, zapewniła środki ochrony dla pracowników służb medycznych o wartości 2,5 mln zł.

Polpharma poza działaniami lokalnymi angażuje się też w pomoc międzynarodową. Firma przekazuje darowizny rzeczowe ofiarom klęsk żywiołowych oraz wojen.

SALTUS Ubezpieczenia — Etyczna Firma
Walka z wirusem i troska o tradycję
Robert Łoś
prezes
Walka z wirusem i troska o tradycję

Firma od 10 lat wspiera Fundację „Sztuka Życia Niepokonani” pomagającej niepełnosprawnym i seniorom z regionu Pomorza. W ramach walki z COVID-19 organizacja wsparła Główny Inspektorat Sanitarny razem z innymi ubezpieczycielami, sponsorując dodatkowych 100 konsultantów pracujących przy infolinii sanepidu, a także przekazała spółce Szpitale Pomorskie pieniądze na zakup najpotrzebniejszego sprzętu do walki z pandemią.

Przed pandemią SALTUS był sponsorem „Meczu kaszubskiego” w ramach akcji „Aktywne Kaszuby”, który zgromadził 10 tys. widzów, w tym prawie 6,5 tys. dzieci i młodzieży uczących się na co dzień języka kaszubskiego. Firma otrzymała wiele wyróżnień i nagród potwierdzających działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, np. Primus Inter Pares, Inwestor w Kapitał Ludzki, Firma Przyjazna Matkom, Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, Solidna Firma.

SALTUS został wyróżniony przez „Gazetę Ubezpieczeniową” jako „Ubezpieczyciel miesiąca VII 2020”.

STU ERGO Hestia — Etyczna Firma
Społeczna odpowiedzialność w DNA firmy
Mario Zamarripa
dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju
Społeczna odpowiedzialność w DNA firmy

Hestia jest wyróżniona w licznych konkursach dotyczących etyki biznesu oraz społecznej odpowiedzialności. Zdobyła m.in. honorowe wyróżnienie w dziedzinie „Standard etyki”, w konkursie organizowanym przez UN Global Compact, otrzymała Srebrny Listek CSR przyznawany przez tygodnik „Polityka”, posiada certyfikat ISO 14001:2015 dotyczący zaangażowania organizacji w ochronę środowiska i wiele innych. Jest partnerem Targów CSR przy współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Partnerem głównym w „Koalicji Rzeczników Etyki” powołanej przez UN Global Compact.

Jest to również jedyny ubezpieczyciel w ramach inicjatywy Climate Leadership zorganizowanej przez UNEP-GRID. Firma intensywnie promuje wolontariat pracowniczy oraz współpracuje z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym w celu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach akcji Integralia.

Asseco — Etyczna Firma
Dla ochrony zdrowia, edukacji i przedsiębiorców
Adam Góral
prezes
Dla ochrony zdrowia, edukacji i przedsiębiorców

Firma w ramach walki z koronawirusem m.in. przeznaczyła ponad 1 mln zł na wsparcie sektora opieki zdrowotnej, a ponadto przygotowała pakiet usług IT „Pacjencie #zostańwdomu” dla placówek medycznych, które usprawniają zdalny kontakt z pacjentami. Jej specjaliści dostosowali też systemy NFZ do sytuacji epidemicznej.

Dodatkowo Asseco, we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej, bezpłatnie udostępniło platformę edukacyjną dla szkół wyższych w ramach programu „Partnerstwo dla uczelni”.

Asseco stworzyło także nowe e-usługi dla banków spółdzielczych, umożliwiające załatwienie spraw zdalnie oraz pomagała im w obsłudze wniosków o pomoc w ramach tarczy finansowej PFR i tarczy antykryzysowej 4.0.

Firma wspiera kilka drużyn sportowych.

Totalizator Sportowy — Etyczna Firma
Zdrowie, sport i przeciwdziałanie uzależnieniom
Olgierd Cieślik
prezes
Zdrowie, sport i przeciwdziałanie uzależnieniom

W roku 2020 Totalizator razem z Fundacją LOTTO zaangażowały się w działania związane z walką z pandemią COVID-19, przekazując prawie 4 mln zł i 90 samochodów na rzecz szpitali w całej Polsce.

W ramach swojej fundacji Totalizator wspiera organizacje pozarządowe, które działają na polu sportowym, kulturalnym edukacyjnym czy związanym z pomocą społeczną, nie wymagając jakichkolwiek świadczeń ze strony obdarowanych.

Totalizator Sportowy podejmuje również działania na rzecz zwalczania uzależnień, pomagając w realizacji badań naukowych w tej dziedzinie prowadzonych przez Fundację IBRIS oraz Fundację Dbam o mój [email protected]ęg

CCC — Etyczna Firma
Buty i nie tylko dla medyków i potrzebujących
Dariusz Miłek
prezes
Buty i nie tylko dla medyków i potrzebujących

Firma uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych, wśród których można wyróżnić m.in. zbiórkę obuwia dla bezdomnych, którą organizuje WoshWosh, czy zbiórkę kosmetyków i produktów dla potrzebujących kobiet, które były ofiarami przemocy, są samotnymi matkami lub znajdują się w trudnej sytuacji, organizowaną w ramach akcji Project Shoebox.

Oprócz tego CCC jest pierwszym polskim globalnym partnerem UNICEF. Firma i podmioty z jej grupy kapitałowej pomagają w walce z pandemią m.in. poprzez wyprodukowanie łącznie ponad 36 tys. sztuk ochraniaczy, które zostały przekazane szpitalom w Legnicy i Zielonej Górze, przekazanie 10 tys. maseczek ochronnych polskim szpitalom, dostarczenie środków higienicznych. Ponadto, wspólnie z dystrybutorem marki Nursing Care, CCC przekazało 40 par specjalistycznego obuwia Uniwersyteckiemu Szpitalowi w Zielonej Górze.

Firma jest zaangażowana w działania proekologiczne, m.in prowadzi pilotażową akcję „Daj swoim butom drugie życie”, w ramach której w 11 sklepach CCC zostały ustawione specjalne pojemniki, do których klienci mogą wrzucać używane, już niepotrzebne im obuwie, które zostanie poddane analizie pod kątem możliwości odzysku i ponownego wykorzystania.

Intel Technology Poland — Etyczna Firma
Wsparcie pieniądzem i mocą obliczeniową
Ryszard Dyrga
prezes
Wsparcie pieniądzem i mocą obliczeniową

Firma mocno zaangażowała się w walkę z pandemią COVID-19. Udostępniła specjalne serwery umożliwiające zdalną pracę lekarzom, przekazała 200 tys. maseczek ochronnych gdańskim szpitalom, zaangażowała się w akcję druku przyłbic ochronnych przy wykorzystaniu drukarek 3D i zakupiła materiał umożliwiający przygotowanie około 1000 przyłbic.

W kwietniu 2020 roku Intel przekazał Fundacji AID Ratunek 105 tys. zł na wsparcie walki z epidemią koronawirusa oraz taką samą kwotę Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, którego celem jest udzielenie w czasie pandemii wsparcia szkołom, przedsiębiorcom oraz osobom indywidualnym. Intel w ramach sieci Distributed Computing udostępnia na potrzeby badań biomedycznych moc obliczeniową firmowych serwerów i komputerów pracowników. Obecnie jest ona wykorzystywana m.in. do złożonych symulacji i badań nad leczeniem COVID-19 na platformie [email protected] Jeden z inżynierów Intel Technology Polska zaprojektował prototyp prostej maszyny, która jest w stanie zastąpić profesjonalny respirator medyczny i projekt został udostępniony w formule open source.

Ponadto Intel wspiera kobiety na technologicznym rynku pracy np. w ramach akcji „IT for She” lub udział w „Women in Tech Camp”. Działa również proekologiczne, m.in. kupuje 100 proc. zapotrzebowania na prąd z odnawialnych źródeł energii, wspierając tym ich rynek.

Prologis Poland Management — Etyczna Firma
Magazyny z pomocą dla potrzebujących
Paweł Sapek
wiceprezes
Magazyny z pomocą dla potrzebujących

Operator magazynów przekazał laptopy, środki ochrony osobistej i ozdoby świąteczne Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”. Pracownicy pomogli udekorować choinki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci pod Wrocławiem. W ramach Mountain Challenge Prologis Poland Management dwukrotnie przekroczył cel, jakim było wirtualne wspięcie się na Rysy. W wyzwaniu wzięło udział ponad 40 pracowników, dzięki czemu zebrano fundusze na rehabilitację ciężko chorego małego chłopca.

Podmioty z grupy Prologis udostępniły nieodpłatnie do użytkowania ponad milion metrów kwadratowych powierzchni magazynowej na potrzeby działań pomocowych w walce z epidemią COVID-19 lokalnym, stanowym i federalnym agencjom w Stanach Zjednoczonych, a także szpitalom i organizacjom humanitarnym na całym świecie. W rankingu najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie „Global 100” prowadzonym przez Corporate Knights, w roku 2020 Prologis zajął pierwsze miejsce wśród firm z branży nieruchomości.

Active Strategy — wyróżnieni
Konsultacje w czasach ciężkiej próby
Wojciech Paździor
prezes
Konsultacje w czasach ciężkiej próby

Firma doradcza Active Strategy — Laureat Wyróżnienia Etycznego z roku 2018, w marcu 2020 roku uruchomiła bezpłatne konsultacje dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji wywołanej COVID-19. Pomimo utraty przeważającej części zleceń jej specjaliści przeprowadzili 40 godzin takich spotkań. Oprócz tego firma zapewniała wsparcie nie tylko osobom stale w niej zatrudnionym, ale również trenerom kontraktowym oraz freelancerom.

Grupa Milo — wyróżnienie
Wysokie standardy i zielona energia
Bartosz Mickiewicz
właściciel firmy
Wysokie standardy  i zielona energia

Producent materiałów biurowych i reklamowych został w latach 2018, 2019 i 2020 laureatem

rankingu „Gazele Biznesu” skupiającego dynamicznie rozwijające się i transparentne małe i średnie firmy. Był też nagrodzona certyfikatem Rzetelnej Firmy oraz wyróżnieniem w konkursie „Solidni w biznesie”. Posiada również certyfikaty ECO i należy do zrzeszenia PIAP, co potwierdza przestrzeganie wysokich standardów etycznych.

Firma angażuje się też w ochronę środowiska. Na dachu hali produkcyjnej Grupy Milo umieszczono system paneli fotowoltaicznych, które dostarczają energię elektryczną zakładowi, promując prowadzenie biznesu w sposób ekologiczny.

Więcej informacji na temat konkursu Etyczna Firma (kliknij w link)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane