Czytasz dzięki

Weszły w życie

AS
opublikowano: 05-10-2006, 00:00

4.10.2006

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pożyczek ze środków wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2006 r., nr 167, poz. 1184)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (DzU z 2006 r., nr 167, poz. 1187)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 września 2006 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania zmian danych objętych pozwoleniem, pozwoleniem tymczasowym albo wpisem do rejestru oraz zmian dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru (DzU z 2006 r., nr 167, poz. 1190)

7.10.2006

- Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych (DzU z 2006 r., nr 120, poz. 823)

10.10.2006

- Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (DzU z 2006 r., nr 169, poz. 1201)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych (DzU z 2006 r., nr 169, poz. 1202)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 września 2006 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (DzU z 2006 r., nr 169, poz. 1203)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń ze środków wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2006 r., nr 169, poz. 1209)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (DzU z 2006 r., nr 169, poz. 1210)

- Rozporządzenie Ministra Sportu z 4 września 2006 r. w sprawie podmiotów przeprowadzających analizy antydopingowe (DzU z 2006 r., nr 169, poz. 1212)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne (DzU z 2006 r., nr 169, poz. 1215)

12.10.2006

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (DzU z 2006 r., nr 171, poz. 1228)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (DzU z 2006 r., nr 171, poz. 1229)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: AS

Polecane