Czytasz dzięki

Wiedza umożliwia sukces w biznesie

opublikowano: 19-01-2020, 22:00

Eksperci KPMG radzili przedsiębiorcom, jak dostosować działalność do zmian w podatkach, wdrożyć nowe technologie i spełnić wymagania dotyczące informacji

Zmieniający się nieustannie system podatkowy to ogromne wyzwanie dla dyrektorów finansowych i księgowych. Jakie warunki należy spełnić, by odnieść sukces w biznesie? Na to pytanie odpowiadali prelegenci jubileuszowego X Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, który odbył się 16 stycznia 2020 r. w Warszawie.

Wydarzenie otworzył Krzysztof Radziwon,
partner, szef działu doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce (na zdjęciu pierwszy
od lewej). Prelekcje wygłosili m.in. Anna Sińczuk, Rafał Ciołek, Małgorzata
Gleń, Katarzyna Nosal-Gorzeń, Monika Palmowska, Jacek Bajger, Tomasz Bełdyga,
Wojciech Majkowski, Oskar Wala, Wojciech Piotrowski, Monika Warmbier, Tomasz
Regulski, dr Fatima Mohmand, Przemysław Kamil Rosiak, Kiejstut Żagun, Krzysztof
Szwaja. Stacy Ligas, senior partner i CEO KPMG w Polsce (na zdjęciu z prawej)
przedstawiła zaś jak cyfryzacja rewolucjonizuje każdy aspekt działalności
biznesowej.
Zobacz więcej

X KONGRES PODATKÓW I RACHUNKOWOŚCI KPMG:

Wydarzenie otworzył Krzysztof Radziwon, partner, szef działu doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce (na zdjęciu pierwszy od lewej). Prelekcje wygłosili m.in. Anna Sińczuk, Rafał Ciołek, Małgorzata Gleń, Katarzyna Nosal-Gorzeń, Monika Palmowska, Jacek Bajger, Tomasz Bełdyga, Wojciech Majkowski, Oskar Wala, Wojciech Piotrowski, Monika Warmbier, Tomasz Regulski, dr Fatima Mohmand, Przemysław Kamil Rosiak, Kiejstut Żagun, Krzysztof Szwaja. Stacy Ligas, senior partner i CEO KPMG w Polsce (na zdjęciu z prawej) przedstawiła zaś jak cyfryzacja rewolucjonizuje każdy aspekt działalności biznesowej.

— W podatkach kluczowe znaczenie mają obecnie regulacje w zakresie compliance oraz cyfryzacja, która rewolucjonizuje ten obszar, podobnie jak sprawozdawczość finansową — mówiła podczas otwarcia kongresu Stacy Ligas, senior partner i CEO KPMG w Polsce.

Zaznaczyła, że 2020 r. jest ważny dla KPMG m.in. ze względu na 30-lecie obecności w Polsce. Krzysztof Radziwon, szef działu doradztwa biznesowego, dodał, że przez ostatnich 10 lat kongres KPMG zyskał już rangę najważniejszego w naszym kraju wydarzenia poświęconego zmianom podatkowo-rachunkowym. Według Jakuba Wojnarowskiego, szefa ACCA w Polsce, partnera kongresu, zdobyta tu wiedza podatkowa decyduje o dobrych wynikach osiąganych w działalności gospodarczej.

Globalizacja w podatkach

Rafał Ciołek, szef zespołu ds. CIT w KPMG w Polsce, zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy po raz pierwszy nie zostali zaskoczeni zmianami w podatkach dochodowych, uchwalonymi pod koniec listopada. Mają jednak duże problemy z wypełnianiem wcześniejszych wymagań.

— Wiele kontrowersji budzą nowe regulacje w zakresie podatku u źródła. Mimo, że minister finansów po raz trzeci odroczył stosowanie tych przepisów, tym razem do lipca 2020 r., przedsiębiorcy muszą je uwzględniać w kalkulacjach np. limitu płatności dla zagranicznych podmiotów — zaznaczył Rafał Ciołek.

Według Anny Sińczuk, partnera w zespole ds. CIT w KPMG, korzystnym rozwiązaniem jest jednorazowe rozliczenie strat do 5 mln zł. O podatkach przyszłości mówiły Katarzyna Nosal-Gorzeń, partner w zespole ds. fuzji i przejęć w KPMG, oraz Małgorzata Gleń, dyrektor w tym zespole.

Według Katarzyny Nosal- Gorzeń, zmiany należy rozpatrywać na poziomie globalnym, nie lokalnym. Na forum międzynarodowym istotnym trendem jest transparentność oraz wymiana informacji. Wiele państw czeka na rezultat prac OECD nad wprowadzeniem podatku cyfrowego.

— Wszyscy zmierzają w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego — dodała Małgorzata Gleń.

Przykładem może być Holandia, która nie chce już być postrzegana jako kraj wykorzystywany do tworzenia struktur zmierzających do unikania opodatkowania.

Rewolucja informacyjna

Przedsiębiorcy muszą przygotować się na nowe obowiązki raportowe w zakresie cen transferowych. Od 2020 r. będą składali sprawozdania TP-R oraz oświadczenia o stosowaniu cen transferowych.

— Dowodem na to, jak wiele obaw budzą te regulacje, jest lawina wniosków złożonych w grudniu o uprzednie porozumienia cenowe (APA) — mówił Jacek Bajger, partner i szef zespołu ds. cen transferowych KPMG w Polsce.

Monika Palmowska, partner w zespole ds. cen transferowych, zachęcała do skorzystania z opracowywanej przez KPMG aplikacji TPR Tool, która umożliwi m.in. import danych z Excela i wysyłkę do Ministerstwa Finansów z pobraniem UPO.

Prawdziwą rewolucją okazały się przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR). Michał Niżnik, partner w zespole ds. podatków międzynarodowych w KPMG w Polsce, i Michał Mrozik, starszy menedżer w tym zespole, podsumowali pierwszy rok ich obowiązywania. Nie dość, że Polska wdrożyła je z 1,5-rocznym wyprzedzeniem, to znacznie rozszerzyła ich zakres w stosunku do dyrektywy UE. Poza tym żaden kraj UE nie zdecydował się na tak wysokie kary finansowe, przekraczające 20 mln zł. Nadzieję daje natomiast powołanie przez resort finansów forum ds. MDR, które ma przygotować zmiany legislacyjne oraz objaśnienia. Planowane jest opracowanie tzw. białej listy czynności, które nie są uznawane za schematy podatkowe.

Uszczelnienie daje efekty

Również zmiany w VAT przebiegają pod hasłem uszczelnienia podatków. Tomasz Bełdyga, partner w zespole ds. VAT w KPMG, przypomniał, że taki cel ma wdrożenie obowiązkowej podzielonej płatności (MPP), stosowanie białej listy podatników VAT, nowy plik JPK od kwietnia 2020 r. Za uchybienia grożą liczne sankcje, takie jak zakaz zaliczania wydatków do kosztów podatkowych w przypadku przelewu na rachunek spoza białej listy czy 500 zł kary za każdy błąd w nowym JPK.

— Wbrew pozorom zastąpienie deklaracji VAT plikiem JPK nie będzie prostą, czysto techniczną czynnością — ostrzegał Piotr Żurowski, partner w zespole ds. VAT w KPMG.

Wyzwaniem będzie konieczność podawania nowych danych w zakresie oznaczenia towarów i usług (GTU), m.in. alkoholu i tytoniu, ale także nieruchomości. Efektem uszczelnienia są rosnące wpływy z podatków.

— Spada liczba kontroli, a jednocześnie rośnie ich skuteczność — taki wniosek przedstawili Wojciech Majkowski, dyrektor w zespole ds. CIT w KPMG i Oskar Wala, menedżer w zespole ds. postępowań podatkowych i sądowych w KPMG. Są też jednak trendy, które budzą niepokój. Podatnicy mogą się spodziewać kontroli np. w wyniku złożenia wniosku o zwrot VAT, wniosku o stwierdzenie nadpłaty czy też kontroli u ich kontrahenta. Nadal częstą praktyką jest wszczynanie postępowań karnych skarbowych wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Postępowania podatkowe są przy tym stosunkowo długotrwałe i przekraczają terminy wynikające z przepisów prawa. Wojciech Piotrowski, dyrektor w zespole ds. PIT, zwrócił uwagę, że w 2019 r. po raz pierwszy liczne zmiany wprowadzono w trakcie roku. Chodzi m.in. o obniżkę stawki z 18 do 17 proc., podwyższenie po kilkunastu latach pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienie z podatku osób poniżej 26. roku życia.

— W wymiarze finansowym zmiana podstawowej stawki PIT ma dla podatników efekt raczej symboliczny, zaoszczędzą kilkaset złotych rocznie — ocenił Wojciech Piotrowski.

Dotychczas udało się uniknąć niekorzystnych zmian, takich jak zniesienie limitu 30-krotności składek ZUS czy wprowadzenia wymierzonego w samozatrudnionych testu przedsiębiorcy. Istnieją jednak obawy, że rząd wróci do tych pomysłów ze względu na napięty budżet.

Raporty na nowych zasadach

Również w zakresie rachunkowości przedsiębiorców czekają duże wyzwania związane z wdrożeniem ujednoliconego formatu ESEF. Emitenci giełdowi mają obowiązek sporządzania w tym formacie raportów rocznych za 2020 r. Według Moniki Warmbier, partnera i szefa zespołu doradztwa rachunkowego dla firm sektora niefinansowego w KPMG, i Marka Gajdzińskiego, szefa działu audytu w KPMG, pozwoli to porównywać informacje dotyczące spółek bez względu na kraj czy sektor, w którym działają. Firmy nie mogą też zwlekać z wdrożeniem nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej. Zdaniem ekspertów bez lepszego wykorzystania danych przez kadrę zarządzającą stracą konkurencyjność. Monika Warmbier wraz z Tomaszem Regulskim, dyrektorem w zespole wycen w grupie Deal Advisory w KPMG, podsumowali też pierwszy rok obowiązywania standardu MSSF 16 Leasing. Wskazali, że badanie przeprowadzone wśród klientów KPMG w połowie 2019 r. pokazało, że 50 proc. z nich nie wdrożyło wówczas tego standardu.

— Można mieć wątpliwości, czy teraz są gotowi zaraportować dane za 2019 rok zgodnie z tym standardem — podkreślała Monika Warmbier.

Ryzyko regulacyjne

Liczne zmiany podatkowe oznaczają również większą odpowiedzialność spółek oraz członków ich zarządów.

— Stałym trendem jest zwiększanie zakresu odpowiedzialności, jak też coraz bardziej rygorystycznekary. Wynikają one z obowiązków podatkowych, m.in. z raportowania MDR, ale także z wielu innych przepisów, np. o ochronie konkurencji i konsumentów, zapobieganiu praniu pieniędzy (AML) czy ochronie danych osobowych (RODO) — wyliczała dr Fatima Mohmand, of counsel w kancelarii D. Dobkowski stowarzyszonej z KPMG w Polsce.

Przemysław Kamil Rosiak, radca prawny i partner w kancelarii D. Dobkowski, podkreślił, że w celu zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością każda firma powinna jak najszybciej wdrożyć kompleksowy system zarządzania ryzykiem regulacyjnym.

Ulgi dla inwestorów

Są też jednak reformy, które pozwalają płacić niższe podatki. Kiejstut Żagun, szef zespołu ds. innowacji, ulg i dotacji w KPMG, zachęcał uczestników Kongresu do skorzystania z preferencji dla innowatorów. Zaznaczył, że w wyścigu światowych gospodarek coraz większe znaczenie mają nowoczesne technologie. Dlatego 30 spośród 35 krajów OECD wdrożyło ulgi w tym zakresie. W Polsce jest to obowiązująca od kilku lat ulga na badania i rozwój oraz IP Box od 2019 r. O ile ulga B+R daje możliwość odliczenia wydatków, o tyle IP Box pozwala zapłacić tylko 5 proc. podatku od dochodu ze zbycia kwalifikowanego IP.

Krzysztof Szwaja, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG, przypomniał o zaletach Polskiej Strefy Inwestycji, która zastąpiła regulacje dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych. Firmy mają prawo do zwolnień podatkowych na terenie całego kraju. Przeszkodą w korzystaniu z tej preferencji była jednak niekorzystna interpretacja przyjęta przez organy podatkowe. Są jednak szanse na zmiany. Jedną z nich stwarza nowelizacja obowiązująca od 2020 r., która zezwala na prowadzenie inwestycji na obszarach niezagospodarowanych złóż kopalin. Uniwersalny wniosek z X Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG jest taki, że zmiany zachodzące w przepisach niosą szanse dla firm, ale także zagrożenia związane z możliwością niewłaściwej interpretacji. Dlatego należy je śledzić, a w razie potrzeby konsultować z ekspertami.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane