Wieści ze spółek

Artur Szymański
01-10-2002, 00:00

BYTOM. Mieczysław Grudziński zrezygnował z funkcji członka rady nadzorczej bez podania przyczyn. Nowym członkiem RN spółki został Paweł Gorczyca.

CERSANIT. Michał Sołowow, przewodniczący rady nadzorczej, odkupi posiadane przez spółkę zależną Data Pro papiery Cersanitu w celu zamiany sposobu posiadania tych akcji z pośredniego na bezpośredni. Akcjonariusz oświadczył zarazem, że nie planuje dalszego zwiększania udziału w spółce w najbliższych 12 miesiącach.

ENERGOPOL-PŁD. NWZA jednogłośnie odwołało Jacka Strzeleckiego z funkcji członka rady nadzorczej. Jego miejsce zajęła Bożena Lisiecka-Zając.

FERRUM. Huta Ferrum sprzedała spółce Standardkessel Ferrum 67,6 tys. jej własnych udziałów stanowiących 40 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników. Sprzedane walory miały charakter inwestycji długoterminowej. Po transakcji emitent nie posiada żadnych udziałów w Standardkessel Ferrum. Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów w księgach huty wynosiła 3,38 mln zł. Łączna cena transakcji to 6,76 mln. Za tę sumę huta odkupiła od Standardkessel Ferrum prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Katowicach, halę produkcyjną oraz pięć suwnic pomostowych. Zakupione aktywa były dotychczas wykorzystywane do produkcji i montażu kotłów. Emitent nie planuje zmiany sposobu ich wykorzystania.

KGHM. Dokonano rolowania obligacji wyemitowanych przez Telefonię Dialog (podmiot zależny emitenta) o wartości 800 mln zł z terminem wykupu 28 września, oraz obligacji o wartości 38,5 mln USD, z terminem wykupu 30 września 2002 r. Nowy termin wykupu papierów ustalono na 18 grudnia 2002 r. Transakcje zostały zawarte w ramach umowy w sprawie obrotu obligacjami zawartej 19 grudnia 2001 r.

LPP. Emitent założył na Łotwie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie występować w obrocie gospodarczym pod nazwą LPP Retail Latvia Ltd. Będzie się ona zajmować sprzedażą detaliczną prowadzoną w salonach Reserved.

PIA PIASECKI. Spółce zależnej emitenta — PIA Piasecki Budownictwo został doręczony wniosek o ogłoszenie jej upadłości Został on złożony 16 września w sądzie rejonowym dla Warszawy przez firmę Sułkowski.

PROJPRZEM. Na sesji 27 września spółka kupiła 1250 własnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Średnia cena skupu wyniosła 2,88 zł. Walory te stanowią 0,03 proc. kapitału zakładowego Projprzemu, a zostały skupione w celu umorzenia. Łącznie akcje znajdujące się w posiadaniu emitenta dają prawo do 0,68 proc. głosów na WZA. Natomiast podmiot zależny — spółka OP Zripol dysponuje dalszymi 12,62 proc. głosów.

RELPOL. Emitent kupił 2175 akcji własnych, czyli 0,22 proc. kapitału akcyjnego, po cenie 25,20 zł za sztukę. Ogółem spółka posiada 121 561 własnych papierów, stanowiących 12,44 proc. kapitału akcyjnego. Celem nabycia papierów jest ich umorzenie.

STRZELEC. Odbywające się 28 września browarze w Jędrzejowie NWZA zarządziło przerwę w obradach do 25 października. Strzelec udzielił także poręczenia kredytu spółce zależnej Hortaqua. Udzielone ono zostało do całej wysokości pożyczki o wartości 5 mln zł. Umowa kredytowa obowiązuje do 5 stycznia 2003 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Artur Szymański

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Prawo / Wieści ze spółek