Wsparcie dla młodych

opublikowano: 23-02-2015, 00:00

Fundusze UE: W kolejnym rozdaniu pieniędzy unijnych potężny ich zastrzyk będzie przeznaczony dla ludzi młodych, którzy zyskają większe szanse wejścia i utrzymania się na rynku pracy

W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej sytuacja młodzieży na rynku pracy jest zdecydowanie trudniejsza niż osób ze starszych grup wiekowych, co przejawia się niewielką aktywnością zawodową oraz stosunkowo wysokim bezrobociem. Młode osoby mają olbrzymi potencjał, ale im dłużej są poza rynkiem pracy, tym jest gorzej, bo nie uczą się, tracą też kompetencje.

Na te problemy odpowiadają kolejne programy i dotacje unijne. Oś I Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie wspierać osoby w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie kształcą i nie szkolą się. Celem wsparcia jest zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym także niezarejestrowanych w urzędzie pracy), która będzie odpowiadać na ich zidentyfikowane trudności i bariery utrudniające im wejście i utrzymanie się na rynku pracy.

Młodzi będą mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie: pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy (oferty pracy, doradztwo zawodowe), podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy (kursy, szkolenia), pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego (staże, praktyki zawodowe, zatrudnienie subsydiowane), mobilności zawodowej (np.: zmiana miejsca zamieszkania, w celu podjęcia pracy w innym mieście, mobilność zawodowa w ramach sieci EURES). Dla młodych będą także dostępne dotacje na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej lub zmianę miejsca zamieszkania by podjąć tam pracę.

POWER chce również pomóc osobom niepełnosprawnym w zmniejszaniu barier, jakie napotykają na drodze do znalezienia i utrzymania zatrudnienia, czy w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Wsparciem ma być objętych łącznie około 700 tys. osób młodych. W ramach PO WER dla młodych przeznaczone zostanie łącznie 2 mld EUR, w tym 549,4 mln EUR w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Z tego instrumentu mogą skorzystać te europejskie regiony, w których bezrobocie w tej grupie wiekowej przekracza 25 proc. W Polsce ten warunek spełnia 10 województw. Jednak pomoc dla młodych będzie dostępna w całym kraju. Na przykład prawie 99 mln euro w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na aktywizację bezrobotnej młodzieży będzie miało do dyspozycji Pomorze.

Korzystając z możliwości, jakie stwarza Unia Europejska młodzi mieszkańcy Pomorza będą mogli podnosić kwalifikacje zawodowe, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców, a w konsekwencji mieć łatwiejszy dostęp do sprawdzonych ofert pracy. W ciągu czterech miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy bądź przystąpieniu do projektu, uczestnicy otrzymają ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia.

Wszystkie te działania są również częścią pakietu „Gwarancja dla młodzieży w Polsce”, którego celem jest zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia. Wszystkie starania o trwałe wejście młodych na rynek pracy będą realizowane na poziomie krajowym. Ze środków z programu PO WER skorzystają też studenci, bo jednym z priorytetów w programie jest szkolnictwo wyższe. Ponad 1,2 mld EUR ma zostać wykorzystany na poprawę jakości kształcenia.

Te pieniądze pozwolą sfinansować nowe kierunki zamawiane, staże dla studentów w firmach polskich i za granicą. Będzie można też przygotować programy nauczania wspólnie z firmami czy przeznaczyć je na stypendia dla biedniejszych studentów, którzy chcą wyjechać na zagraniczne studia w ramach programu Erasmus. Uczelnie będą mogły starać się o dofinansowanie w perspektywie 2014-20, by modyfikować programy kształcenia. Nowe kierunki będą musiały odpowiadać oczekiwaniom obecnego rynku pracy.

Dodatkowo, wsparcie będzie dostępne dla akademickich biur karier, doktorantów kierunków ścisłych i interdyscyplinarnych oraz uczelni zatrudniających zagranicznych wykładowców. Z kolei w ramach Programu Inteligentny Rozwój na wsparcie będą mogli liczyć studenci, doktoranci i młodzi doktorzy prowadzący działalność w ramach projektów B+R, pod kierunkiem naukowca posiadającego doświadczenie we współpracy z gospodarką.

Finansowane mają być też projekty badawcze doktorantów lub naukowców odbywających staże w przedsiębiorstwach oraz przedsięwzięcia pierwszych zespołów badawczych uczonych na wczesnym etapie kariery naukowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowac bedzie projekt E – Pionier.

Jego cel to wsparcie uzdolnionych programistów. Przewidywane są konkursy dla wyspecjalizowanych podmiotów. których zadaniem bedzie wsparcie na rzecz osób zajmujących się programowaniem oraz zespołów interdyscyplinarnych, dotyczące innowacyjnych projektów, produktów mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów społecznych i gospodarczych W ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” finansowane będzie powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up.

Program wsparcia nosi nazwę „Platformy startowe dla nowych pomysłów” i przewiduje pomoc osobom w wieku do 35 lat , które mają pomysł na własny biznes. Za przygotowanie i realizację działań w ramach „Platform startowych”, odpowiedzialne będą ośrodki innowacji z Polski Wschodniej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu